Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

ΤΟ "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

    http://www.smartpost.gr/wp-content/uploads/2011/07/diamantopoulou.jpgΟι αλλαγές στα Πανεπιστήμια που ανεκοίνωσε η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου πιστεύω πως κυμαίνονται σε θετική κατεύθυνση αλλά έχει κάποια σημαντικά κενά.
    Έπι της "επαράτου χούντας" (έτσι όπως την χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι) τα Ελληνικά Πανεπιστήμια τα έτη 1970-1974 υπάγονταν στα πρώτα 100 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, ενώ το Πάντειο το 1973 κατείχε την 7η Θέση. Η παιδεία τότε ήταν ποιοτική. Πραγματικά σοβαρή, πνευματική και δωρεάν!

    Όμως εδώ θέλω να εκθέσω τις προτάσεις μου προς την Υπουργό Παιδείας και όλο το επιτελείο της αλλά και σε όλους τους Έλληνες. Στόχος είναι η ριζική ανάπλαση του σχολείου ώστε να το συμπαθεί ο μαθητής και να παρέχει γνώσεις και πολυτίμα εφόδια για την περαιτέρω του ζωή. Το Σχολείο απαιτεί σε βάθος αναδημιουργία και σωστό σχεδιασμό. Με νέα αναλυτικά προγράμματα, νέες διδακτικές μεθόδους, καινοτόμες δράσεις και με πολιτισμένη και αυτοπεθαρχημένη ζωή. Το Νέο Σχολείο θα:
α)  διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών και των μαθητριών,
β)  καταργεί τα σύνορα της γνώσεως και την αποχαύνωση,
γ)  συνδράμει στο να ολοκληρώνεται η μαθητική διαδικασία και ο μαθητής να κατανοεί πληρώς το μάθημα και να "ακονίζει" το μυαλό του,
δ)  μειώνει την σχολική ύλη,
ε)  εμπλουτίζει τον μαθητικό βίο με δραστηριότητες και δημιουργικές εργασίες,
στ) αναμορφώνει τον μαθητή και τον καλλιεργεί εθνιστικώς (όχι εθνικιστικώς), χριστιανικώς, ηθικώς, φυσικώς και επαγγελματικώς,
ζ)  καλλιεργεί την οικολογική συνείδηση του μαθητή και τον αναπλάθει στο να είναι ανοικτός στην κοινωνία, πως να συναναστρέφεται και να έχει σεβασμό, αξιοπρέπεια, αυτοέλεγχο, αυτοπειθαρχεία και ανωτερότητα.

                                                           Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό θα είναι ολοήμερο (μέχρι την Δ' Δημοτικού). Τα μικρά νήπιαη οποία μετονομάζεται σε "Α' Νηπιαγωγείου" θα είναι τάξη εκμάθησης παιδικών, εθνικών και χριστιανικών τραγουδιών και δημιουργικών παιχνιδιών. Η "Β' Νηπιαγωγείου" θα είναι τάξη εκμάθησης της αλφαβήτου και μερικών λέξεων. Επίσης εκμάθησης της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Η ενδυμασία κοριτσών και αγοριών πρέπει να είναι επίσημη. Τα κορίτσια 4 φορές την εβδομάδα ποδιά και τα αγοριά φόρμες ή οτιδήποτε άλλο (με την προυπόθεση να τείνει προς το επίσημο).

                                                               Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο

Η "Α' Δημοτικού" θα είναι τάξη εκμάθησης των βασικών στοιχείων (όπως τώρα). Στην "Β' Δημοτικού" προστίθεται το μάθημα της "Αγγλικής γλώσσης". Στην "Γ' Δημοτικού" θα ξεκινήσει η μείωση της ύλης στα μαθήματα Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία και Αγγλικά. Θα καταργηθεί το μάθημα "Μελέτη Περιβάλλοντος" και θα δημιουργηθεί το μάθημα "Περιβαλλοντική, Αθλητική και Κυκλοφοριακή Αγωγή" (Π.Ο.Κ.Α.) το οποίο θα διδάσκεται από της Α' μέχρι της Δ' Δημοτικού μία φορά την εβδομάδα. Θα καταργηθεί το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και θα αντικατασταθεί από το μάθημα "Κοινωνική Διαπαιδαγώγηση"που θα διδάσκεται 2 φορές την εβδομάδα από της "Γ' Δημοτικού" μέχρι της "Γ' Λυκείου". Θα είναι ένα από τα κυριότερα μαθήματα διότι ο παιδαγωγός θα έχει την ευθύνη να αναπτύξει την Ελληνοχριστιανική συνείδηση του μαθητή επί τη βάσει των αρχών και αξιών του Ελληνοχριστιανικού μας Πολιτισμού. Να τον καλλιεργεί επίσης, πνευματικά, ηθικά, φυσικά και επαγγελματικά και να του φυτέψει τον σπόρο της προκοπής, της εργατικότητος, του σεβασμού, της αξιοπρεπείας, της φιλανθρωπίας, της φιλοζωίας, της αυτοπειθαρχείας, της ανωτερότητος, του αυτοελέγχου, της καθαριότητος. Ευρύτερα την καλή διαγωγή και συμπεριφορά του. Να ξέρει πως αύριο θα ενταχθεί σε μία υγιά κοινωνία και όχι εσωστρεφή και κλειστή όπως καταφέραμε δυστυχώς να δημιουργήσουμε. Πως θα συναναστρέφεται, πως θα συμπεριφέρεται στους καθηγητές του, τους φίλους του, τους μεγαλυτέρους του και γενικότρα στους πλησίον του. Από της "Α' Δημοτικού" μέχρι της "Γ' Λυκείου" θα διδάσκεται μία φορά την εβδομάδα, "χορό" ενώ, από της "Δ'"  μέχρι της "ΣΤ' Δημοτικού" θα μειωθεί δραστικά η ύλη και κυρίως στις 2 τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Πέμπτη και Έκτη). Από της "Ε' Δημοτικού" θα διδάσκονται τα μαθήματα "Αρχαία Ελληνικά" και "Γεωγραφία" και από της "ΣΤ"΄της "Πληροφορικής" και της 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά). Στο τέλος του σχολικού έτους της ΣΤ' Δημοτικού οι μαθητές της θα δίδουν εξετάσεις στα μαθήματα Γλώσσα, Μαθηματικά και Αγγλικά. Δεν υπάρχει περίπτωση παραμονής στην ίδια τάξη αφού πρόκειται για "διαγώνισμα πιστοποίησης του τι γνωρίζεις". Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα υπάρχει παραμονή στην ίδια τάξη. Όταν ο μαθητής έχει απρεπή συμπεριφορά, χαμηλότατο μέσον όρο και καμμία συμμετοχή στο μάθημα.
     Στους μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου θα δίνονται ξεχωριστά στον καθένα ένα φρούτο Ελληνικής παραγωγής ώστε να υποστηριχθεί η Ελληνική αγροτική οικονομία.
     Το δημοτικό θα εστιάζει στην εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσης και των Μαθηματικών, την ανάπτυξης της Ελληνοχριστιανικής συνειδήσεως των νέων ενώ, διευρύνει τα κίνητρα για την ταχυτέρα εκμάθηση των Αγγλικών και της Πληροφορικής. Ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιβάλλει την ησυχία, την πειθαρχεία και την τάξη καθώς και να βοηθά τον μαθητή να ερευνά, να ακονίζει τον νού του, να επεκτείνει τους οριζοντές του και όχι να αποστηθίζει το μάθημα αλλά να το καταννοεί. Η εμφάνιση των μαθητών και των μαθητριών θα είναι κόσμια, ηθική και αξιοπρεπής. Η ενδυμασία δε των μαθητών θα είναι επίσημη, κατά τις ημέρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής φόρμες. Των μαθητριών κατά τις ημέρες της Γυμναστικής φόρμες και τις υπόλοιπες ποδιά. Επίσης:
α)  Υποχρεωτικός και απαραίτητος εβδομαδιαίος Εκκλησιασμός,
β)  Αύξηση των πειθαρχικών ποινών,
γ)  Επέκταση πειθαρχικού ελέγχου και στην καθημερινή σχολική και εξωσχολική ζωή των μαθητών,
δ)  Καθημερινή έπαρση και υποστολή της Ελληνικής Σημαίας,
ε)  Εισαγωγή "διαφοροποιημένης παιδαγωγικής" δηλ. ο εκπαιδευτικός να ασχολείται με τις ανάγκες του μαθητή και όχι γενικά όλης της τάξεως.
στ) Εισαγωγή επίσης "διαθεματικής προσέγγισης" ώστε να αλληλοτροφοδοτείται η γνώση.

                                                              Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

Η ύλη στο Γυμνάσιο θα περικόπει σημαντικά. Το μάθημα της "Οικιακής Οικονομίας" θα καταργηθεί και αντικατασταθεί από την "Κοινωνική Διαπαιδαγώγηση". Το μάθημα της "Βιολογίας" το οποίο θα αντικατασταθεί από την "Ανθρωπολογία", τα "Κείμενα" και το νέο μάθημα "Συντακτικό" και στις 3 τάξεις του Γυμνασίου θα είναι την εβδομάδα μονόωρα. Η διαγωγή των μαθητών άριστη και κόσμια και η εμφάνιση τους αξιοπρεπής και ηθική (οι ποδιές στο Γυμνάσιο καταργούνται). Το Lower θα δίδεται στο τέλος της Γ' Γυμνασίου κατόπιν εξετάσεων ενώ, το πιστοποιητικό ECPE (Proficiency) στην Δ' Λυκείου. Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούν τους μαθητές καθώς και οι ίδιοι θα αξιολογούνται ενώ θα καταργηθούν οι αδικαιολόγητες απούσιες. Το ανώτατο όριο των διακαιολογημένων θα είναι 50 και θα υπάρχει διαφορετικός τρόπος αιτιολόγησης των απουσιών και τεκμηριώσεως αυτών για να αποφευχθεί το φαινόμενο πλαστών πιστοποιητικών για προβλήματα υγείας. Επίσης:
α)  Υποχρεωτικός και απαραίτητος μηνιαίος Εκκλησιασμός,
β)  Καθιέρωση δημινιαίων σχολικών περιπάτων ή εκδρομών,
γ)  Αποδυνάμωση των δεκαπενταμελών και πενταμελών συμβουλίων,
δ)  Απονεύρωση μαθητικών κοινοτήτων και κατάργηση γενικών μαθητικών συνελεύσεων,
ε)  Καθημερινή έπαρση και υποστολή της Ελληνικής Σημαίας,
στ) Αύξηση πειθαρχικών ποινών.

                                                                Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με την δημιουργία της "Δ' Λυκείου" η οποία θα λειτουργεί ως προπαρασκευαστική τάξη για την εισαγωγή των μαθητών στο Πανεπιστήμιο, για την είσοδο του μαθητή, του αυριανού πολίτη στην κοινωνία.
Τα Λύκεια θα είναι 3:
1)  Γενικό Λύκειο
Στην Α' Λυκείου, τα υποχρεωτικά μαθήματα θα είναι 8:
* Ελληνική Γλώσσα,
* Θρησκευτικά,
* Ιστορία,
* Μαθηματικά,
* Ξένη Γλώσσα,
* Κοινωνική Διαπαιδαγώγηση,
* Φυσικές Επιστήμες,
* Φυσική Αγωγή.
Επιλεγόμενο μάθημα, η «Ερευνητική Εργασία» το οποίο θα είναι μόνο στις 2 τάξεις του λυκείου. Οι μαθητές δηλαδή ομαδικά ή και ατομικά θα επιλέγουν ένα θέμα από τα παρακάτω:
* Τέχνη και Πολιτισμός,
* Περιβάλλον,
* Κοινωνικές Ανθρωπιστικές Επιστήμες κ.λπ. και θα το αναπτύσσουν σε μορφή έρευνας, αντλώντας πληροφορίες από το Διαδίκτυο ή από οπουδήποτε αλλού και θα συνθέτουν μία εργασία για την οποία θα βαθμολογούνται.
Στην Β' Λυκείου ο μαθητής, θα έχει την δυνατότητα να επιλέγει μία από τις δύο κατευθύνσεις. Θεωρητική ή Θετική. Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα είναι τα εξής:
* Νέα Ελληνικά,
* Φυσική Αγωγή,
* Ερευνητική Εργασία,
* Θρησκευτικά,
* Αρχές Οικονομίας & Διοίκησης,
* Ιστορία,
* Κοινωνική Διαπαιδαγώγηση,
* Μαθηματικά,
* Φυσική,
* Βιολογία.
Στην Γ' Λυκείου προστίθεται και η Οικονομική Κατεύθυνση. Υποχρεωτικά μαθήματα θα είναι και στην Γ' και στην Δ' τα εξής:
* Νέα Ελληνική Γλώσσα,
* Ιστορία,
* Θρησκευτικά,
* Μαθηματικά,
* Κοινωνική Διαπαιδαγώγηση,
* Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων,
* Εφαρμογές Πληροφορικής,
* Φυσική Αγωγή
* Ξένη Γλώσσα,
* Αρχαία Ελληνικά.
Όσοι θα ακολουθούν την Θεωρητική Κατεύθυνση θα έχουν τα "Απλά Μαθηματικά" και όσοι την Θετική, τα "Μαθηματικά Γενικής". Γενικά τώρα, ο μαθητής θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα μάθημα (μάθημα επιλογής) και θα δίνει εξετάσεις στα 6 από τα 8 στην Α' Λυκείου, 8 από τα 10 στην Β' και 10 από τα 11 στην Γ' και την Δ'.

2) Τεχνολογικό Λύκειο.
Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί "διακριτή Εκπαιδευτική βαθμίδα".
α)  Στον χώρο του ΤΕΕ θα λειτουργεί το "Τεχνολογικό Λύκειο" στο οποίο θα ενσωματωθούν τα σημερινά ΕπαΛ και ΕπαΣ και θα συνδεθεί στενά με την Περιφέρεια και την τοπική οικονομία.
β)  Σε κάθε "ΤεΛ" θα παρέχεται η δυνατότης επιλογών σε προγράμματα και εκπαιδευτικές διαδρομές για την ολοκλήρωση των επαγγελματικών του στόχων χωρίς φραγμούς και μονοδρόμους.
γ)  Θα διερυνθούν οι δυνατότητες "οριζοντίου μετακίνησης" των μαθητών στους διαφορετικούς τύπους του Λυκείου.
δ)  Θα διασφαλιστεί η εισαγωγή των αποφοίτων του ΤΕΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από επιλογή ειδικού προγράμματος γενικής παιδείας που ο μαθητής θα μπορεί να επιλέξει στο 3ο έτος των σπουδών του.
ε)  Στο πρόγραμμα της Α' και Β' τάξης του ΤΕΛ θα λαμβάνονται συμπληρωματικά και υποστηρικτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των υφισταμένων μαθησιακών ελλειμάτων.

3) Πολυκλαδικό Λύκειο,
Το οποίο θα έχει δυνατότητα προσβάσεως στα ΑΕΙ και 4 κατευθύνσεις από την Β' εώς την Δ' Λυκείου:
α) Θεωρητική,
β) Τεχνολογική,
γ) Θετική,
δ) Τεχνοθεωρητική.

Επίσης:
* Απαραίτητος και υποχρεωτικός μηνιαίος Εκκλησιασμός,
* Κατάργηση αδικαιολογήτων απουσιών και ανώτατο επιτρεπόμενο όριο δικαιολογημένων 60,
* Επέκταση πειθαρχικού ελέγχου κλπ,
* Απονεύρωση μαθητικών κοινοτήτων,
* Καθημερινή έπαρση και υποστολή της Ελληνικής Σημαίας
* Αποδυνάμωση 15μελών συμβουλίων & κατάργηση γενικών μαθητικών συνελεύσεων,
* Καθιέρωση ευπρεπούς ενδυμασίας (όχι ποδιάς),
* Καθιέρωση δημηνιαίων σχολικών εκδρομών,
* Αύξηση πειθαρχικών ποινών.
 Δεν υφίσταται ουδεμία συζήτηση περί κατάληψης. Εν περιπτώσει κατάληψης σχολικού κτιρίου θα υπάρχει άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας. Όλα τα βιβλία από της Α' Δημοτικού μέχρι της Γ' Λυκείου θα αλλάξουν ριζικά με κέντρο τον μαθήτη και τις ανάγκες ώστε τον προσελκύει και όχι να τον απωθεί όπως τώρα. Αλλά δεν είναι φταίνε (λογικά) οι συγγραφείς αλλά και οι μαθητές που καταστρέφουν το βιβλίο ή ακόμα χειρότερα το καίουν!!! Γι΄ αυτό ο μαθητής που θα παίρνει το σχολικό του εγχειρίδιο θα το φυλάττει σαν τα μάτια ώστε στο τέλος του σχολικού έτους να το παραδώσει στο σχολείο περιποιήμενο χωρίς μουντζούρες και σκησίματα. Τα βιβλία θα αλλάζουν ανά 8 έτη. Οι ερωτήσεις θα απλοποιηθούν, οι ασκήσεις θα μειωθούν σημαντικά και δεν θα κρύβουν "παγίδες". Καθιερώνεται δε, η "μηνιαία ατομική εργασία" όπου ο "υπεύθυνος μαθητής" πλέον και όχι ανεύθυνος και τεμπέλης θα κάνει εργασία και θα την φέρνει στο σχολείο' ο δάσκαλος βέβαια θα λέει μέσα σε ποια πλαίσια θα κινείται η εργασία.

                                                     Φ Ρ Ο Ν Τ Η Σ Τ Η Ρ Ι Α

Σκοπός της προτάσεως μου είναι να μειωθούν τα φροντιστήρια σημαντικά με τόνωση και προσοχή στην Ενισχυτική διδασκαλία. Οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου τις ώρες 4:00μμ εώς 7:00 θα πηγαίνουν στο Γυμνάσιο ή Λύκειο αντιστοίχως φοιτούν και θα κάνουν τα μαθήματα στα οποία δυσκολεύονται. Η διάρκεια της Ενισχυτικής διδασκαλίας θά είναι 50 λεπτά.

                                                     Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Αποτελεί επιτακτική κοινωνική ανάγκη η αποκομματικοποίηση του φοιτητικού κόσμου (που έκανε το πατσόκ το 1982) και η κατάργηση του ασύλου. Το δεύτερο εν μέρει πραγματοποιήθη. Όμως χρειάζεται όλικη και όχι μερική κατάργηση του ασύλου και όπως σωστά είπε ο Αλέκος Αλαβάνος "από Ιδρύματα ελεύθερης διακίνησης ιδεών τα' κάναν Ιδρύματα ελεύθερης διακίνησης ουσιών". Επίσης καθιέρωση πλήρους δωρεάν παιδείας!
Τον Μάιο του 1967, η κυβέρνηση Κόλλια θεσπίζει μία "μερική δωρεάν παιδεία". Ο Παπαδόπουλος στις αρχές του '68 σε μία προσπάθει να αποκτήσει ρεύμα στο φοιτητικό κόσμο καθιερώνει τα δωρεάν συγράμματα και γενικότερα την πλήρη δωρεάν παιδεία. Ο Καραμανλής ερχόμενος από το Παρίσι τον Ιούλιο του 1974 καταργεί την δωρεάν Παιδεία (Αύγουστος 1974). Συμφωνώ με τον νόμο της Αν. Διαμαντοπούλου στα εξής σημεία:

* Καθιέρωση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, με συμμετοχή και εξωτερικών προσωπικοτήτων
* Ουσιαστική εκπροσώπηση των φοιτητών σε όλα τα όργανα, χωρίς ρόλο συνδιοίκησης,
* Κατάργηση παραταξιακών ψηφοδελτίων στις εκλογικές διαδικασίες των ΑΕΙ,
* Ουσιαστικό αυτοδιοίκητο,
* Τέλος στο άσυλο της παρανομίας,
* Όρια στην συνολική διάρκεια σπουδών-τέλος στους αιωνίους φοιτητές-καθιέρωση μερικής φοίτησης στους εργαζομένους φοιτητές,
* Καθιέρωση συνηγόρου του φοιτητή και των πιστωτικών μονάδων,
* Φοιτητικά δάνεια σε όλους,
* Πέραν της αξιολόγησης καθιερούται και η υποχρεωτική πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από Ανεξάρτητη Αρχή,
* Αξιολόγηση και λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα,
* Υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο του εκπαιδευτικού υλικού,
* Καθιέρωση "επωνύμων εδρών" από χορηγούς, της "Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών" και του θεσμού των "Κέντρων Αριστείας",
* Αξιολόγηση των καθηγητών κάθε 5 έτη με βαρύτητα της απόψεως των φοιτητών τους,
* Δυνάτοτητα παραλλήλου διδασκαλίας συγκεκριμένης διαρκείας Ελλήνων και ξένων καθηγητών σε Ελληνικά και ξένα ΑΕΙ,
* Πρόβλεψη για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και δυνατότητα δημιουργίας ενός ενιαίου ΝΠΙΔ σε κάθε ΑΕΙ για την διαχείρηση και αξιοποίηση πόρων.


Επίσης: Δημιουργία Κρατικής Ηλεκρονικής Βιβλιοθήκης (Κ.Η.ΒΙ.) και Πανεπιστημίων και Επαγγελματικών Σχολών σ΄όλες τις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων. Πολίτες άλλης χώρας θα μπορούν να σπουδάσουν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια μέσα από διακρατικές συμφωνίες που θα γίνουν μεταξύ Ελλάδος και της χώρας καταγωγής του υποψηφίου φοιτητή, καθώς και κάθε επιστήμων του Εξωτερικού Έλληνας ή μη, θα μπορεί να διδάξει στο Πανεπιστήμιο σε τομείς που δεν θα έχουν καλυφθεί από τους ντόπιους και να παραγεί ερευνητικό έργο προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας και απάσης της ανθρωπότητος.


                                          Δ Ι Α    Β Ι Ο Υ    Μ Α Θ Η Σ Η 

Σ' αυτό χρειάζεται να βοηθήσει και η σεβαστότατη Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Σε συνεργασία η Ιερά Σύνοδος με το Υπουργείο Παιδείας θα καθιερώσουν "μηνιαίες συναντήσεις ενηλίκων". Θα ονομάζεται "Σχολή δια βίου μάθησης". Δηλ. οργανωμένη υπό του τοπικού Αρχιέρως και των Ιερατικώς προισταμένων τών Ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως θα παρέχονται συμβουλές προς τους γονείς επί παντός επιστητού. Επίσης παροχή γνώσεων από καθηγητές και άλλους έμπειρογνώμονες επί θεμάτων Πίστεως, φυλετικής ταυτότητος και πολιτισμού.

   Οι Ορθόδοξες και Ελληνικές εικόνες θα παραμείνουν στα σχολεία όσο και αν θέλουν κάποιοι να τις κατεβάσουν. Απαιτούμε απονομή βραβείου στην αξιότιμη δασκάλα κ. Χαρά Νικοπούλου η οποία αγωνίστηκε με όλες τις δυνάμεις της να τηρήσει το γράμμα του νόμου  δηλ. το Σύνταγμα λέει πως οι μαθητές πρέπιε να καλλιεργούνται εθνικώς και θρησκευτικώς. Δυστυχώς, το '68 ο Παπαδόπουλος έλαβε μία "καταραμένη απόφαση". Οι μειονότητες της Θράκης θα διδάσκονται τα μισά μαθήματα (Γλώσσα κα) στα Ελληνικά και τα υπόλοιπα στα τουρκικά (Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Θρησκευτικά κα).
    Η Παιδεία πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι του κέρδους. Πιστεύω πως αν γίνουν αυτά θα αλλάξει η Παιδεία αλλά κυρίως η κοινωνία μας και αυτός είναι ο στόχος να αλλάξει η κοινωνία μέσω της Παιδείας, μέσω των ΜΜΕ με εκπαιδευτικά προγραμμάτα, μέσω της οικογενείας με νηφάλιο και ήρεμο, απλό και παρθενικό βίο χωρίς νευρικότητα και ύβρεις ώστε το παιδί να γαλουχηθεί με τις σωστές αρχές οι οποίες είναι: ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ & ΗΘΙΚΗ. Παρακαλώ την κυρία Υπουργό να συμπεριλάβει την πρόταση μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου