Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε:

ΘΕΟΔΙΚΙΑ. ΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Γράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Χαρισίου

Οἱ καθημερινὲς αἱματοχυσίες γύρω μας μὲ θύματα τόσα ἀθῶα παιδιά. Ἡ πείνα ποὺ θερίζει καὶ ὁλόκληρους πληθυσμοὺς στὸν πλανήτη μας. Τὰ ἐγκλήματα, οἱ δολοφονίες, οἱ ἀδικίες, οἱ ἐκμεταλλεύσεις καὶ τόσα ἄλλα, κάνουν τὸν καθένα μας νὰ διερωτᾶται: Γιατί τόσο κακὸ γύρω μας; Γιατί τὸ ἐπιτρέπει ὁ Θεός; Γιατί δὲν ἐπεμβαίνει νὰ σταματήσουν ὅλες αὐτὲς οἱ συμφορές; Ποῦ εἶναι ἡ πρόνοια καὶ τὸ ἐνδιαφέρον Του γιὰ τὸν κόσμο;
Ἐδῶ ἔχουμε τὸ μεγάλο πρόβλημα τῆς λεγομένης Θεοδικίας. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, δικάζεται ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἁπλούστερα θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ διατυπώσουμε περίπου ὡς ἑξῆς: Ἂν ὁ Θεὸς μπορῇ νὰ ἐμποδίσῃ τὸ κακό, ἀλλὰ δὲν τὸ θέλει, τότε πὼς συμβιβάζεται αὐτὸ μὲ τὴν ἀγάπη καὶ ἀγαθότητά Του; Καὶ ἂν θέλῃ νὰ σταματήσῃ τὸ κακό, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ, τότε πῶς συμβιβάζεται αὐτὸ μὲ τὴν παντοδυναμία Του;
Τὸ πρόβλημα, λοιπόν, ἔχει σχέση μὲ τὴν προσπάθεια γιὰ δικαίωση τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὶς κατηγορίες ἐναντίον Τοῦ γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ κακοῦ στὸν κόσμο. Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ δὲν στάθηκε μὲ ἀπορία μπροστὰ στὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ, ποὺ συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ πόνου, τῆς θλίψεως, τῶν δοκιμασιῶν. Καὶ τὸ πρόβλημα γίνεται πιὸ ὀξύ, γιατί συχνὰ χτυπάει, χωρὶς διάκριση δικαίους καὶ ἀδίκους, ἐνόχους καὶ ἀθώους ἢ καὶ μόνο ἀθώους.
Ποιὸς δὲν ἐνιῶσε βαθιὰ σκανδαλισμένος ἀπὸ τὴν δύναμη τοῦ κακοῦ, ποῦ φαίνεται κυρίαρχο, νὰ σέρνῃ τὸν μακάβριο χορὸ τῆς δυστυχίας; Ποιὸς δὲν ἐπαναστάτησε μπροστὰ στὸν στραγγαλισμὸ τοῦ δικαίου ἀπὸ τὸν ἄδικο; Ποιὸς δὲν ἐπανέλαβε μὲ πόνο, ἴσως κάποτε καὶ μὲ ὀργή, μαζὶ μὲ τὸν προφήτη Ἱερεμία τὸ παράπονο τοῦ δικαίου; «Τί ὅτι ὁδὸς ἀσεβῶν εὐοδοῦται, εὐθήνησαν πάντες οἱ ἀθετοῦντες ἀθετήματα;» (ιβ΄ 1). Γιατί οἱ δρόμοι τῆς ζωῆς τῶν ἀσεβῶν εὐοδώνονται; Γιατί εὐτυχοῦν ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ συνέχεια καὶ προκλητικὰ καταπατοῦν τὸ ἅγιο θέλημά Σου; Καὶ ποιὸς δὲν ἀναστατώθηκε ἐσωτερικὰ καὶ δὲν ἄφησε κραυγὴ ἀγωνίας νὰ ἀναπηδήσῃ σὰν ἡφαίστειο ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ μπροστὰ στὸ μυστήριο τῆς ἀναπάντεχης συμφορᾶς;
Ὑπάρχει κάποια ἐξήγηση, κάποια ἀπάντηση πειστικὴ στὶς τόσες ἀπρόσμενες τραγωδίες τῆς ζωῆς; Τί θὰ μποροῦσε νὰ πῇ κανεὶς στοὺς τραγικοὺς γονεῖς, ποὺ χάνουν ξαφνικὰ ἀπὸ ἀτύχημα ἕνα ἢ καὶ περισσότερα παιδιά τους; Τί θὰ λέγαμε γιὰ ἕνα σεισμό, ποὺ σὲ δευτερόλεπτα ἰσοπεδώνει ὁλόκληρες πόλεις καὶ θάβει κάτω ἀπὸ τὰ ἐρείπια ἑκατοντάδες ἢ καὶ χιλιάδες δικαίους καὶ ἁμαρτωλούς, μικροὺς καὶ μεγάλους καὶ ἀθῶα νήπια;
Στὸ σημεῖο αὐτὸ συχνὰ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, ποὺ μένει στὴν ἐπιφάνεια τῶν γεγονότων, συνθλίβεται, σκανδαλίζεται καὶ ἐπαναστατεῖ. Παίρνει στάση ἀρνητική, φθάνει στὴν ἀπιστία καὶ στὸν ἀθεϊσμὸ καὶ προχωρεῖ στὴν δίκη καὶ καταδίκη τοῦ Θεοῦ. Ἀπορρίπτει τὸν Θεὸ ὄχι μόνον ὡς ἀνώφελο, ἀλλὰ καὶ ὡς ἔνοχο.
Ἂν ὑπάρχῃ κάποιος πάνω ἀπό μας θὰ ἔπρεπε νὰ τιμωρηθῇ, ἔλεγε στὴν ἀπελπισία τῆς μιὰ χτυπημένη ἀπὸ ἰσχυρὴ δοκιμασία γυναίκα. Καὶ δὲν εἶναι ἡ μοναδική. Χίλιες φωνὲς ὑψώνονται κάθε τόσο, γιὰ νὰ καταδικάσουν τὸ «παράλογο» καὶ «ἀπάνθρωπο» σύμπαν, ὅπως φαίνεται στὴν μυωπικὴ ἀνθρώπινη θεώρηση.
«Πῶς θὰ μποροῦσα νὰ ψάλω ὕμνους στὸν Αἴτιο μιᾶς δημιουργίας μέσα στὴν ὁποία τόσα ἀθῶα παιδιὰ θυσιάζονται;» ἀναφωνοῦσε ὁ Καμύ.
Τὴν ἴδια κραυγὴ ἄφηνε καὶ ἡ φωνὴ τοῦ ἀθεϊσμοῦ, ὅπως τὴν διατύπωνε στὴν ἀνατριχιαστική της παγερότητα ὁ ἐκπρόσωπος τῆς, βιολόγος καὶ ἀκαδημαϊκὸς Ζᾶν Ροστᾶν, Γάλλος διανοητής:
«Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Ἕνας κόκκος ἄμμου χαμένος μέσα στὸ ἀχανὲς σύμπαν. Ποιὸς ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτόν; Κανένας. Ποιὸς ἐνδιαφέρεται γιὰ ἕνα σκουπίδι, ποῦ τὸ στροβιλίζει ὁ ἄνεμος; …»
Πῶς ἕνα τέτοιο ἀπάνθρωπο σύμπαν καὶ ἕνας κόσμος θλιβερός, ποῦ ζῆ μέσα σ’ αὐτό, νὰ δεχθῇ τὴν διακήρυξη τῆς πίστεως, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη; Πῶς νὰ πιστέψῃ, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι πατέρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων, κυβερνᾶ καὶ προνοεῖ γιὰ τὸν κόσμο, ποὺ ἡ πανσοφία καὶ ἡ ἀγαθότητά Του, δημιούργησε; Τί Πατέρας εἶναι αὐτός, ποὺ μπορεῖ καὶ ὅμως μένει ἀπαθὴς στὰ δράματα καὶ στὶς τραγωδίες, στοὺς πόνους καὶ στοὺς διωγμούς, στὰ μαρτύρια τόσων παιδιῶν Του;
Ἔτσι βγαίνει τὸ πρόχειρο καὶ ἀφιλοσόφητο συμπέρασμα: Τὸν κόσμο δὲν τὸν κυβερνᾶ ἡ ἀγαθὴ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἡ τυφλὴ καὶ ἀναίσθητη τύχη. Δὲν ὑπάρχει πίσω ἀπὸ αὐτὸν φωτεινὸς νοῦς, πονετικὴ καρδιά, στιβαρὸ χέρι. Κινεῖται στὸ χάος. Ὁ ἄνθρωπος πορχωρεῖ ἀπὸ τὸ μηδὲν στὸ πουθενά! Εἶναι ὅμως ἔτσι τὰ πράγματα;
Στὴ σύγχυση, ποὺ προκαλοῦν συνήθως οἱ θλίψεις καὶ ὁ πόνος ἔρχεται, λοιπόν, νὰ προσθέσῃ ἄλλη σύγχυση ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεώς τους. Φιλοσοφικὰ συστήματα καὶ ἰδιαίτερα οἱ ἀνατολικὲς θρησκεῖες ἐπιτείνουν τὴν σύγχυση καὶ ἐπιδεινώνουν τὴν κατάσταση. Δημιουργοῦν τὸν ἄνθρωπο τῆς φυγῆς, τῆς λιποταξίας, τῆς ἀπαισιοδοξίας, τῆς ἀπελπισίας.
Τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπινου πόνου καὶ τοῦ φυσικοῦ κακοῦ ἀντιμετωπίζεται στὴν Π. Διαθήκη. Ἰδιαίτερος λόγος γίνεται στὸ βιβλίο τοῦ Ἰώβ. Ὁλόκληρο τὸ θαυμάσιο καὶ θεόπνευστο αὐτὸ βιβλίο εἶναι ἀφιερωμένο στὸ ζήτημα αὐτό.
Γνωστὴ ἡ ἱστορία. Ὁ Ἰὼβ εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχὴν δίκαιος. Ἄψογος, ἄμεμπτος, ἀνεπίληπτος. Διαθέτει μία περιουσία σπουδαία. Καμαρώνει μία πολυμελῆ καὶ εὐτυχισμένη οἰκογένεια. Ἔρχεται ὅμως ἡ δοκιμασία. Ὁ Σατανᾶς τὸν πειράζει δυνατά. Ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει ἀπανωτὰ χτυπήματα. Ἀπώλεια περιουσίας, θάνατος παιδιῶν, ἀρρώστια ὀδυνηρή. Ἀπὸ τὴν πιὸ μεγάλη εὐτυχία στὴν πιὸ μεγάλη δυστυχία.
Καὶ μόνον αὐτά; Τί χρειάζεται τὴν ὥρα αὐτὴ τοῦ μεγάλου πόνου του; Τί ἄλλο ἀπὸ συμπαράσταση καὶ στοργή; Καὶ δὲν τὰ ἔχει. Ἡ γυναίκα του, οἱ φίλοι του, ἀντὶ παρηγοριᾶς, προσθέτουν ὀδύνη στὴν ὀδύνη του. Ὁ λόγος τοὺς πικρὸς ἀνοίγει βαθύτερα τὶς πληγές του. Ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ συμπάθεια καὶ συναντάει τὴ σκληρότητα.
Καὶ τὸ ἐρώτημα μένει. Καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ πόνου περιπλέκεται: Γιατί ὁ δίκαιος καὶ ὁ ἀθῶος νὰ πάσχῃ καὶ νὰ ὑποφέρῃ; Γιατί τόσες δοκιμασίες δυσανάλογες μὲ τὰ ἐλαφρὰ καὶ ἀπὸ συναρπαγὴ παραπτώματα;
Βέβαια, συχνά, ὑπάρχει στενὴ σχέση ἀνάμεσα στὴν ἁμαρτία καὶ τὴν θλίψη, ἀνάμεσα στὸ ἠθικὸ καὶ φυσικὸ κακό. Ὁ πόνος πολλὲς φορὲς ἀποτελεῖ παιδαγωγικὸ μέσο γιὰ τὸν ἐξαγνισμὸ τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ συνδέουμε τὶς θλίψεις μὲ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν τιμωρία. Δὲν εἶναι ποινὴ γιὰ παρεκτροπές.
Στὴν περίπτωση τοῦ Ἰὼβ συναντᾶμε μία ἄλλη θαυμαστὴ θεώρηση τοῦ πόνου. Ὁ Ἰὼβ δὲν πάσχει γιὰ παραπτώματα. Δὲν τιμωρεῖται γιὰ ἁμαρτίες. Οὔτε ὁ κύριος σκοπὸς τῆς δοκιμασίας τοῦ ἦταν παιδαγωγικὸς ἢ ἐξαγνιστικός. Ὁ Ἰὼβ δοκιμάζεται γιὰ νὰ δοξασθῇ ὁ Θεὸς μὲ τὴν καρτερία καὶ ὑπομονή του. Στὸ πρόσωπο τοῦ πιστοῦ δούλου φανερώνεται ἡ δόξα τοῦ Κυρίου. Αὐτὸ ποὺ θὰ διακηρύξη ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν ἀσθένεια καὶ τὸν ἐπακολουθήσαντα θάνατο τοῦ Λαζάρου: «αὔτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι πρὸς θάνατον, ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἴνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι’ αὐτῆς» (Ἰωάν. ια΄ 4).
Ὁ Ἰωβ μὲ τὶς δοκιμασίες του ἀναλαμβάνει νὰ ἐκπληρώσῃ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν μεγάλη ἀποστολή, τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἀποστολὴ ποὺ ἀπαιτεῖ μοναδικὸ ἡρωισμὸ στὴν ἁγιότερή του μορφή.
Ὁ Θεὸς βεβαιώνει πὼς δὲν ὑπάρχει ἄλλος σὰν τὸν Ἰὼβ πάνω στὴ γῆ. Ἡ ἀρετὴ τοῦ ξεπερνάει κάθε ἄλλου ἀνθρώπου. Ὁ Διάβολος δὲν τολμάει νὰ ἀμφισβητήςῃ τὴν ἀρετὴ τοῦ Ἰώβ. Μὲ δολιότητα ὅμως τὸν κατηγορεῖ ὡς ἰδιοτελῆ. Ἕνας μισθωτός, ἕνας καλὸς ὑπάλληλος, ποὺ ἐργάζεται εὐσυνείδητα στὸν Κύριό του γιὰ τὴν καλὴ ἀμοιβή του. «Μὴ δωρεὰν Ἰωβ σέβεται τὸν Κύριον;» (Ἰωβ α΄ 9).
Γιὰ νὰ διαψευσθῇ, λοιπόν, ὁ Διάβολος, νὰ λάμψῃ ἡ ἀρετὴ τοῦ Ἰωβ καὶ νὰ δοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, παραχωρεῖ ὁ Θεὸς τὶς δοκιμασίες. Καὶ ὁ πιστὸς Ἰωβ ἐκπληρώνει πέρα γιὰ πέρα τὴν ἀποστολή του.
Τὸ μεγαλεῖο τῆς Ἐκκλησίας φαίνεται καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου. Νέα θεώρηση τῶν θλίψεων, ποὺ ξεπερνᾶ τὰ στενὰ πλαίσια τῆς τιμωρίας ἢ καὶ τῆς παιδαγωγίας. Ἐδῶ πρυτανεύει ἡ ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ποὺ «ἀνατέλλει τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους» (Μάτθ. ε΄ 45). Ἡ ἀληθινὴ ἀνταμοιβὴ ξεπερνάει τὰ ὑλικὰ καὶ τὰ γήινα πλαίσια. Συνίσταται περισσότερο στὴν συμμετοχὴ στὰ πνευματικὰ ἀγαθά, στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ πραγματικὴ τιμωρία εἶναι ὁ ἀποκλεισμὸς ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀγάπη. Ἡ στέρηση αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ μεγάλη δυστυχία.
Μιὰ συγκεκριμένη περίπτωση εἶναι ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός. Οἱ μαθηταὶ ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὶς προκαταλήψεις τῆς ἐποχῆς τοὺς, θέτουν κατ’ εὐθείαν τὸ ἐρώτημα στὸν Κύριο: «Ραββί, τὶς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἴνα τυφλὸς γεννηθῇ; Ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς∙ οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἴνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ» (Ἰωάν. θ΄ 2-3).
Ἔτσι ὁ Χριστὸς ἀπορρίπτει τὴν ἄποψη, ὅτι ἡ δυστυχία τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ ἔχει τὴν αἰτία της σὲ μιὰ προσωπικὴ ἁμαρτία ἢ σὲ κάποιο λάθος τῶν γονέων του. Οὔτε φυσικὰ λέει, πὼς δὲν εἶχαν ἁμαρτίες. Ἁμαρτίες εἶχαν. Δὲν ἔπασχεν ὅμως ἐξαιτίας τους. Ὁ Κύριος στρέφει τὴν προσοχή μας σὲ κάτι ἄλλο. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δοκιμάσθηκε, γιὰ νὰ φανῇ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ καλύτερα μὲ τὴ θεραπεία του.
Βέβαια ἡ αἰτία ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ μυστήριο. Τὰ ἀποτελέσματα ὅμως μᾶς δείχνουν κάτι μεγάλο. Ὁ τυφλὸς βρίσκει μαζὶ μὲ τὸ φυσικὸ καὶ τὸ ὑπερφυσικὸ φῶς. Κερδίζει τὸ ἀνεκτίμητο φῶς τῆς σωτηρίας του.
Καὶ ἡ ἀπορία. Δοκιμάσθηκε καὶ ἀδικήθηκε ὁ ἄνθρωπος αὐτός, γιὰ νὰ φανερωθοῦν τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ; «Ποιὰ ἀδικία ἀδικήθηκε; Τὸ ὅτι στερήθηκε τὸ φῶς. Καὶ ποιὰ βλάβη ἀπὸ τὸ νὰ στερηθῆ τὸ αἰσθητὸ φῶς; Τουναντίον περισσότερο εὐεργετήθηκε. Μαζὶ μὲ τὴν σωματικὴ ὅραση φωτίσθηκαν καὶ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του. Ὥστε γιὰ τὸ καλό του ἡ ἀναπηρία ἔγινε. Μὲ τὴν ἴαση γνώρισε τὸν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης» (Θεοφύλακτος).
Ἔχουμε ἐδῶ μιὰ ἄλλη τοποθέτηση τῶν δεινοπαθημάτων. Τὴν ἐπεξηγεῖ ὁ Χρυσόστομος: «Ὥσπερ οὖν τὰ κακὰ οὐκ ἔστι κακά, τὰ κατὰ τὸν παρόντα βίον, οὕτως οὐδὲ τὰ ἀγαθὰ ἀγαθά, ἀλλ’ ἁμαρτία μόνην κακόν, πήρωσις (ἀναπηρία) δὲ οὐ κακόν».
Ἡ συνηθισμένη τοποθέτηση τῶν πολλῶν μπροστὰ στὶς δοκιμασίες εἶναι τὰ γνωστὰ «γιατί;»
- Γιατί νὰ χάσῃ τὸ μονάκριβο παιδί της ἡ φτωχὴ χήρα, ποὺ δὲν πρόλαβε καλά-καλὰ νὰ θάψῃ τὸν σύζυγό της;
- Γιατί νὰ ἀρρωστήσῃ βαριὰ ὁ καλὸς ἐκεῖνος πατέρας μὲ τὰ πέντε παιδιὰ καὶ ἡ οἰκογένειά του νὰ ἀντιμετωπίζῃ πρόβλημα ἐπιβιώσεως;
- Ἐκείνη ἡ δραστήρια κοπέλα, ἄγγελος παρηγοριᾶς γιὰ τοὺς γύρω της, γιατί νὰ σκοτωθῇ, ὅταν ἄλλοι γλύτωσαν ἀπὸ τὸ δυστύχημα;
Πόσα τέτοια «γιατί» θὰ μπορούσαμε νὰ ἀπαριθμήσουμε; Καὶ πόσες φορὲς ἀπὸ λανθασμένη τοποθέτηση δὲν ὁδηγοῦνται μερικοὶ στὴν ἀπαισιοδοξία καὶ στὸν μαρασμὸ ἢ στὴν ἀθεΐα;
- Ἡ ἀδελφή μου, πολὺ εὐσεβής, ὑπέφερε πολὺ κατὰ τὸν τοκετὸ καὶ ἔχασε τὸ παιδί της. Γιατί ὁ Θεὸς δὲν τῆς τὸ ἔσωσε, ἀφοῦ ἦταν τόσο καλή;
Ἐδῶ ὑπάρχει μία ὄχι σωστὴ ἀντίληψη γιὰ τὶς δοκιμασίες καὶ καθόλου χριστιανική. Βλέπουν οὔτε λίγο οὔτε πολὺ τὸν Θεὸ σὰν μία ἀσφαλιστικὴ ἑταιρεία. 
Ρωτάει ἕνας ἐρευνητὴς τοῦ προβλήματος τῶν θλίψεων καὶ τῶν δοκιμασιῶν τῆς ζωῆς:
«Μᾶς διδάσκει ἄραγε τὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι ἂν ἀκολουθοῦμε τὸν Χριστό, τὰ παιδιά μας ἂν εἶναι μονάκριβα δὲν θὰ τὰ στερηθοῦμε ποτέ; Οἱ ἀδελφοί μας δὲν θὰ σκοτωθοῦν στὸν πόλεμο, ἀρκεῖ μονάχα ἐμεῖς νὰ προσευχώμαστε; Οἱ ἀδελφές μας, ἂν εἶναι εὐσεβεῖς δὲν θὰ ὑποφέρουν στὸν τοκετό; Ὁ Θεὸς ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωση νὰ ψιθυρίσῃ στὰ αὐτιά μας, ἂν εἴμαστε πιστὰ παιδιά Του, ὅτι πρόκειται νὰ μᾶς χτυπήσῃ αὐτοκίνητο καὶ νὰ προσέξουμε;» 
Ἐδῶ γίνεται ἕνα λάθος. Ἡ εὐσέβεια καὶ ἡ ἀρετὴ δὲν ἀποτελοῦν «ἀσφάλεια ζωῆς» ἢ «ἀσφάλεια ἀτυχημάτων». Δὲν ἀποτελοῦν ἐγγύηση, πὼς οἱ συμφορές, τὰ ἀτυχήματα, οἱ ἀρρώστιες θὰ χτυπᾶνε μονάχα τοὺς ἀσεβεῖς καὶ πὼς οἱ δίκαιοι πάντα θὰ σώζωνται.
Ἕνας τέτοιος κόσμος δὲν θὰ ἦταν ὁ κόσμος μας. «Ὁ νόμος τῆς βαρύτητος δὲν θὰ λειτουργοῦσε ἂν ἔσκυβες περισσότερο ἔξω ἀπὸ τὰ κάγκελα ἢ ἀπὸ τὸ περιτείχισμα, ἀρκεῖ νὰ εἶσαι δίκαιος. Τί εἴδους σύμπαν θὰ εἴχαμε στὴν περίπτωση αὐτή; Βέβαια δὲν θὰ ἦταν ἄξιο νὰ στηριχθοῦμε σ’ αὐτό, ἀφοῦ δὲν θὰ γνωρίζαμε θετικά, ἂν οἱ νόμοι θὰ λειτουργοῦσαν, ἐπειδὴ δὲν θὰ γνωρίζαμε τὸν χαρακτήρα τῶν προσώπων. Αὐτὸ θὰ τὸ ἀνακαλύπτουμε μετὰ τὸ ἀποτέλεσμα. Ἂν δηλαδὴ τὸ πρόσωπο ἦταν καλό, θὰ ἀναστελλόταν ὁ φυσικὸς νόμος. Ἂν ἦταν κακὸ θὰ λειτουργοῦσε καὶ θὰ τὸ συνέτριβε. Ἕνα τέτοιο σύμπαν δὲν θὰ τραβοῦσε καθόλου τὴν ἐμπιστοσύνη μας. Ἡ ἐπίδρασή του πάνω στοὺς χαρακτῆρες τῶν ἀνθρώπων θὰ ἦταν ὀλέθρια».
Φυσικὰ ὁ Θεός, ὡς Δημιουργὸς καὶ κυρίαρχος του σύμπαντος, δὲν εἶναι δέσμιος τῶν φυσικῶν νόμων, ποὺ αὐτὸς ἔβαλε. Μπορεῖ σὲ ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις νὰ ἐπέμβῃ καὶ νὰ παρέμβῃ καὶ μὲ θαυμαστοὺς τρόπους νὰ σώςῃ τὰ παιδιά Του. Τὸ λάθος εἶναι νὰ δεσμεύουμε ἐμεῖς τὸν Θεὸ καὶ νὰ τὸν θέλουμε νὰ ἐνεργῇ σύμφωνα ὄχι μὲ τὸ σχέδιό Του, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὰ δικά μας. Μ’ ἕνα σχέδιο στενό, περιορισμένο, ποὺ θὰ ἱκανοποιοῦσε τὶς ἐπιθυμίες μας καὶ θὰ μετέβαλλε, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, τὸν Θεὸ σ’ ἕνα δικό μας ἐνεργούμενο.
Πολὺ σωστὰ εἶπαν, πὼς ἂν συναίβαινε κάτι τέτοιο, τότε ὁ Χριστιανὸς θὰ ἦταν τὸ χαϊδεμένο παιδὶ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ χαϊδεμένο παιδί, ἃς μὴν ξεχνᾶμε, εἶναι τὸ χαλασμένο παιδί.
Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν νοοτροπία τὴν συναντᾶμε στοὺς ἀσεβεῖς καὶ βέβηλους, ποὺ δὲν δίστασαν νὰ σταυρώσουν τὸν Θεάνθρωπο. Ἐνῶ ὁ Κύριος κρεμόταν πάνω στὸ Σταυρὸ «οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων ἔλεγον… πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ρυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν• εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμὶ υἱός» (Μάτθ. κζ΄ 41, 43). Δηλαδή, στήριξε τὶς ἐλπίδες του καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη του στὸν Θεό. Ἃς τὸν γλυτώσει τώρα, ἂν πραγματικὰ τὸν θέλῃ. Αὐτὸς εἶπε ὅτι εἶναι υἱὸς τοῦ Θεοῦ.
Σύμφωνα μὲ τὴν νοοτροπία καὶ τὴν ἀξίωσή τους, ἂν τὸν ἔσωζε θὰ ἦταν ἀπόδειξη ὅτι ἦταν καλὸς καὶ εὐάρεστος στὸν Θεό. Ἂν δὲν τον ἔσωζε, θὰ σήμαινε, πὼς ὁ Θεὸς δὲν τὸν ἤθελε. Αὐτὴ ἦταν ἡ φαρισαϊκὴ νοοτροπία. Οἱ ἴδιοι ἔλεγαν «ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι» (Μάτθ. κζ΄ 42). Ἂν πραγματικὰ εἶναι ὁ Μεσσίας, ἃς κατέβη ἀπὸ τὸν Σταυρὸ καὶ θὰ τὸν πιστεύσουμε.
Νὰ κατέβῃ ἀπὸ τὸν Σταυρό, γιὰ νὰ σταματήσῃ τὸ μαρτύριό του καὶ νὰ τὸν πιστεύσουν. Πόσο περιορισμένα τὰ κριτήριά τους! Πράγματι ὁ Ἰησοῦς ποὺ «ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι». Ναί, ὁ Κύριος δὲν μπορεῖ νὰ κατέβῃ ἀπὸ τὸν Σταυρὸ καὶ νὰ σώσῃ τὸν ἐαυτόν Του, γιατί βρισκόταν ἐκεῖ σταυρωμένος ὄχι ἀπὸ τὰ καρφιά, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν πόθο νὰ σώσῃ τοὺς σταυρωτάς Του. Ἡ ἀπέραντη ἀγάπη Του γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν σωτηρία τους, αὐτὴ δὲν τὸν ἄφηνε νὰ κατέβῃ. Δὲν ἔσωσε τὸν ἑαυτὸ Τοῦ τὴν ὥρα ἐκείνη, γιὰ νὰ σώσῃ γιὰ πάντα ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἔτσι ἀπὸ τὸ θεῖο Πάθος καὶ τὸ ἀτιμωτικὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ, πήγασε ἡ σωτηρία γι’ αὐτοὺς ποὺ τὴν πολεμοῦσαν. Ὁ πόνος καὶ οἱ δοκιμασίες ἔχουν πάντοτε ἕνα μεγάλο μήνυμα.
«Ὅταν ἀσθενῶ, τότε δυνατὸς εἰμὶ» (Β΄ Κορινθ. ιβ΄ 10), διακηρύττει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ὅσο παράδοξη κι ἂν φαίνεται μία τέτοια διακήρυξη, ἀποτελοῦσε βιωματικὴ ἐμπειρία γιὰ τὸν ἴδιο, ἀλλὰ καὶ γιὰ πολλοὺς Χριστιανούς.
Ὁ θεῖος Ἀπόστολος, ὅπως ὁ ἴδιος μᾶς πληροφορεῖ, εἶχε κάποιο σκόλοπα στὴ σάρκα, κάποια χρόνια ἀσθένεια, ποὺ τὸν ταλαιπωροῦσε. Ὁ κορυφαῖος Παῦλος, μὲ ἀποστολὴ νὰ ὀργώσῃ ὅλο τὸν τότε γνωστὸ κόσμο, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀπερίσπαστος ἀπὸ τέτοιες δοκιμασίες, ὑποφέρει. Ἀκριβῶς γιατί ἐξυπηρετοῦν ἕνα μεγάλο σκοπό.
Τρεῖς φορὲς ζητάει τὴν ἀπαλλαγή του. Καὶ ὁ οὐρανὸς φαίνεται νὰ κωφεύῃ. Ὁ Θεὸς σὰν νὰ ἀδιαφορῇ καὶ τοῦ φέρεται σκληρά. Ὅταν ὁ πόνος δοκιμάζῃ καὶ ἀπειλῇ νὰ ἀνακόψῃ ἕνα πνευματικὸ ἔργο καὶ ὁ Θεὸς δὲν ἐπεμβαίνῃ, δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ὁδηγηθῇ κανεὶς στὴν λιποψυχία. Δὲν συνέβη κάτι τέτοιο μὲ τὸν Παῦλο. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ φαίνεται σκληρή. Ὁ σκόλοπας θὰ εἶναι ἰσόβιος σύντροφός σου. Δὲν θὰ σὲ θεραπεύσω. Θὰ σοῦ δώσω ὅμως τὴ δύναμη νὰ τὸν χρησιμοποιήσης. Σοῦ εἶναι ἀρκετὴ ἡ χάρη μου, διότι ἡ δύναμή μου φανερώνεται τελεία, ὅταν ὁ ἀδύνατος ἄνθρωπος μὲ τὴν ἐνίσχυσή μου κατορθώνει μεγάλα καὶ θαυμαστά.
Καὶ ἡ ἀνταπόκριση τοῦ Παύλου; Ἀφοῦ εἶναι ἔτσι, τότε θὰ καυχῶμαι γιὰ τὶς ἀσθένειές μου, γιὰ νὰ κατασκηνώσῃ μέσα μου ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Θὰ χαίρωμαι γιὰ τὶς δοκιμασίες μου, γιατί ὅταν εἶμαι ἐξωτερικὰ ἀδύνατος, τότε εἶμαι δυνατός. Ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία γίνεται παντοδυναμία, «ὅταν ἐπισκηνώνη ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Κορινθ. ιβ΄ 9).
Φυσικὰ μὲ ὅσα εἴπαμε τὸ μυστήριο ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχῃ. Τὰ ἀναπάντητα ἐρωτηματικά, ὅσο πιὸ πολὺ ἐμβαθύνει κανείς, τόσο καὶ πολλαπλασιάζονται. Ὁ πιστὸς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἐπαναλαμβάνῃ μαζὶ μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο: «Τὶς ἔγνω νοῦν Κυρίου ἢ τὶς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;» Ἢ «ὡς ἀνεξερέυνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἳ ὁδοὶ αὐτοῦ» (Ρώμ. ια΄ 33-34). Γι’ αὐτὸ στὶς δυσκολίες ἢ στὰ «παράλογα» της ζωῆς ὁ Χριστιανὸς μὲ τὸ μάτι τῆς πίστεως, δὲν παύει νὰ βλέπῃ ἀπώτερο σκοπὸ καὶ θεϊκὸ σχέδιο. Γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς τῆ θέση τῆς Θεοδικίας τὴν παίρνει ἡ Ἐσχατολογία. Στὴν Ἐσχατολογία βρίσκεται ἡ τελικὴ δικαίωση τοῦ Θεοῦ.
Τί τὰ θέλουμε; Τὸ κακὸ ὑπάρχει καὶ συχνὰ φαίνεται νὰ κυριαρχῇ στὸν κόσμο. Ἡ δημιουργία καὶ ἰδιαίτερα ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι αὐτός, ὅπως βγῆκε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Δημιουργοῦ ἀληθινὸ καλλιτέχνημα. Δέχθηκε τραῦμα βαρὺ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Δὲν παύει ὅμως νὰ δείχνῃ τὴν ἀριστουργηματικότητά του, ὅπως, «ἕνα ἄγαλμα τοῦ Πραξιτέλη φανερώνει τὴ σοφὴ σμίλη, ἔστω καὶ ἀκρωτηριασμένο». 
Ἑπομένως στὸ φυσικὸ κακὸ καὶ ἰδιαίτερα στὸ ἠθικό, ὅπως καὶ σὲ ὅλα τὰ συνεπακόλουθα τῶν θλίψεων, πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε τὴν ἀρχική τους ρίζα στὴν ἁμαρτία. Ἀπὸ ἐκεῖ βλάστησαν, ἔστω κι ἂν ὁ Θεὸς τὰ μεταμορφώνῃ καὶ τὰ χρησιμοποιῇ γιὰ ἀνώτερους σκοπούς.
Συμπερασματικὰ θὰ λέγαμε, πὼς πέρα ἀπὸ τὸ μυστήριο, ποὺ καλύπτει τὸ πρόβλημά μας, ὁ ἀνθρώπινος πόνος βρίσκει τὸ ἀληθινό του νόημα στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ τότε ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος καὶ ἦλθε ἀνάμεσά μας καὶ μᾶς πρόσφερε τὴν λύτρωση καὶ τὴν σωτηρία, ὁ Χριστιανὸς ἔχει τελείως διαφορετικὴ θεώρηση τοῦ πόνου καὶ τῶν θλίψεων. Γνωρίζει πὼς ὅταν ὑποφέρῃ δὲν εἶναι εἶναι ἁπλῶς μιὰ δοκιμασία. Εἶναι ἕνα προσκλητήριο ἀγάπης τοῦ Πατέρα γιὰ ἕνα στενότερο πλησίασμα, γιὰ ἕνα βαθύτερο σύνδεσμο. Ἀτενίζοντας τὸν ἀναμάρτητο Σωτῆρα νὰ σηκώνῃ καρτερικὰ τὸ μαρτυρικὸ Σταυρό Του, ἔχει μπροστὰ τοῦ ἕνα αἰώνιο παράδειγμα δυνάμεως, καρτερίας καὶ ὑπομονῆς. Οἱ θλίψεις καὶ οἱ δοκιμασίες δὲν εἶναι συνώνυμες μὲ τὴν τιμωρία ἢ τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ μὲ τὴν ἁγιότητα.
Γνωρίζει, πὼς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι κανεὶς κοινωνὸς τῆς «παρακλήσεως», τῆς παρηγοριᾶς τοῦ Χριστοῦ, ἂν δὲν γίνεται καὶ κοινωνὸς τῶν «παθημάτων» Του. Τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὸν Χριστιανό; Στὶς κρίσιμες ὧρες τῆς δοκιμασίας καὶ τοῦ σκληροῦ ἀγῶνα, ὅταν αἰσθάνεται τὴν καρδιά του νὰ ματώνῃ καὶ τὰ γόνατά του νὰ λυγίζουν, δὲν ξαφνιάζεται. Δὲν τὰ χάνει. Καὶ πολὺ περισσότερο δὲν σκέπτεται τὴν εὔκολη λύση τῆς φυγῆς. Τὶς δυσκολίες καὶ τὶς θλίψεις τὶς θεωρεῖ φυσικές, κανονικές, σχεδὸν ἀπαραίτητες, γιὰ νὰ εἰσέλθῃ στὸ Πάθος τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ζήςῃ κάπως τὴν ἀγωνία τῆς Γεσθημανῆ. Συνειδητοποιεῖ, πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ «φανερωθῇ ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ σώματι ἠμῶν, ἐὰν δὲν περιφέρωμεν πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μας» (Β΄ Κορινθ. δ΄ 10).
Ἔτσι ἡ ἁμαρτία δὲν ἔχει πιὰ τὸν πρῶτο λόγο στὶς δοκιμασίες. Δὲν εἴμαστε «ὑπὸ νόμον, ἀλλ’ ὑπὸ χάριν» (Ρώμ. ς΄ 14). Τώρα μὲ τὴν πίστη μας στὸν Σωτῆρα Χριστὸ ὄχι μόνο δὲν στενάζουμε, ἀλλὰ «καυχώμεθα ἐν ταὶς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει» (Ρώμ. ε΄ 3-5).

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ


Πραγματοποιήθηκε επίσημο δείπνο για την τελετή Αφής της Ολυμπιακής φλόγας για τους εν Ρωσία χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1914. Στο δείπνο παρακάθισε το βράδυ του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου και ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄ συνοδευόμενος πάντα από τη σύζυγό του Βασίλισσα Άννα – Μαρία.

Ο Κωνσταντίνος συνομίλησε με τα στελέχη του Ολυμπιακού Κινήματος, όπου και ο ίδιος ανήκει και έκατσε στο ίδιο τραπέζι με το νέο πρόεδρο της ΔΟΕ κ. Μπάχ.
Τόσο κατά την είσοδο και την έξοδο, όσο στη διάρκεια της παραμονής του στο χώρο, αρκετοί ήταν αυτοί που πλησίασαν και χαιρέτισαν τον Βασιλιά, δείχνοντας την προτίμησή τους στο πρόσωπό του παρά στον αβασίλευτο θεσμό που χρεοκόπησε την Ελλάδα.

Φωτογραφία:

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΟΛΕΘΡΙΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ "ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ"

Από τον "Εθνικό Αγωνιστή" (προφίλ facebook).

Σχολιάζει στην Φαυλοκρατία ο Νικ. Α. Αντωνακέας
http://1.bp.blogspot.com/-p_tjSHd3hxw/UOxmBZpRHiI/AAAAAAACNio/E2XT6vUOF4Q/s640/Image.ashx.jpg«Είναι εκτός πάσης αμφιβολίας, ότι καθ΄άπασαν την από του 1909 μέχρι του 1935 περιπετειώδη δια την Ελλάδα είκοσιπενταετίαν, το κυριότερον πρόσωπον επί της πολιτικής σκηνής υπήρξεν ο Ελ. Βενιζέλος.
Δυστυχώς, μετά τον ένδοξον πόλεμον του 1912, η ευτυχία της χώρας προσέκρουσεν επί κακοποιού πνεύματος, το οποίον κακή τη μοίρα έφερεν ενταύθα η συρροή διαφόρων ατυχών περιστάσεων. Ο Ελ. Βενιζέλος υπήρξεν ο μοιραίος πολιτικός ηγέτης, ο οποίος υπερέβη και τον Αλκιβιάδην εις ολέθριας και αντεθνικάς πράξεις.
Ούτος τας μεν ενόπλους δυνάμεις διέθετε δια την εξυπηρέτησιν των ξένων συμφερόντων και του κόμματός του, τας δε ηθικάς βάσεις της Πολιτείας υπέσκαψε και αποσυνέθεσε. Τα πάντα εν τω κράτει κατεξευτέλισεν, ανήγαγε δε εις δόγμα και επεβράβευσε το έγκλημα, την αδικίαν, το ψεύδος, την συκοφαντίαν, την αγυρτίαν, την ανηθικότητα, την εξαχρείωσιν, την προδοσίαν και την λεηλασίαν του δημοσίου χρήματος… 

Ενώ από του έτους 1917 εγκαθίδρυσεν εις την χώραν απαίσιαν τυραννίαν. Αι καταδιώξεις, τα έκτατα στρατοδικεία, αι εκτελέσεις, αι δολοφονίαι, αι εξορίαι, αι επεμβάσεις εις την δικαιοσύνην, αι αθρόαι απολύσεις υπαλλήλων, αι αποτάξεις αξιωματικών, η μεταβολή στρατού, στόλου και σωμάτων ασφαλείας εις όργανα του κόμματος, η προσπάθεια βενιζελοποιήσεως του κράτους, δια της εκ μέρους των πιστών οπαδών του καταλήψεως όλων των θέσεων εις  τον στρατόν, την χωροφυλακήν, την διοίκησιν, την δικαιοσύνην, τας τράπεζας, τα ιδρύματα και παντού, έπληξαν ανεπανορθώτως την ενότητα του Έθνους, μετέβαλον το κράτος εις βενιζελικόν φέουδον, ανέκοψαν την εξέλιξιν και την ευημερίαν του τόπου και κατέστησαν προβληματικήν την ανασυγκρότησίν του… Ούτος εκήρυξε το δόγμα της επεμβάσεως των ξένων εις τα εσωτερικά πράγματα της Ελλάδος, δηλαδή το δόγμα της υποτελείας και μειώσεως των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων…»

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΗ !!!

Από τον "Εθνικό Αγωνιστή" (προφίλ facebook).

Για τον υπ' αριθμ. ένα «Εθνάρχη» ο αντιστράτηγος, ακαδημαικός και παλιός έμπιστος φίλος του Αλ.Μαζαράκης-Αινιάν, γράφει στα Απομνημονεύματά του: 
http://www.mlahanas.de/Greece/History/images/KMazarakisAinian.jpg«Ο Έλ. Βενιζέλος δεν ήταν δυστυχώς ανώτερος ψυχικώς άνθρωπος. 
Ούτος δεν ήθελεν αντιρρήσεις, ηρέσκετο εις κολακείας, είχεν ιδιαιτέραν συμπάθειαν εις τας  μετριότητας, είχεν υπερτροφικόν εγωισμόν και αυτοπεποίθηση, δεν ηννόει εφ' όσον έζει αυτός πώς ήτο δυνατόν να κυβερνά  άλλος την Ελλάδα και δια τούτο κανένα μέσον δεν εθεώρει αθέμιτον δια να τον ανατρέψη και να καταλάβη την αρχήν...Δεν τον έθιγον ούτε η συναλλαγή, ούτε η σπατάλη της διοικήσεως, ούτε η απειθαρχία, αν δεν εστρέφετο κατά του ιδίου... Μετήλλασσε γνώμας αναλόγως της πολιτικής σκοπιμότητος και των εισηγήσεων των εκάστοτε "ευνοουμένων" του. Δυστυχώς, απέδειξεν ότι δεν ηννόησε τον ρόλον του κυβερνήτου του επιβλέποντος και κατευθύνοντος, ούτε εις τον στρατόν, ο οποίος εντελώς παρημελήθη, ούτε εις τα οικονομικά ή τα δημόσια, έργα... Η ανάμειξίς του πρώτον εις τον στρατιωτικόν σύνδεσμον, έπειτα εις το κίνημα του Πλαστήρα (1933) και ιδίως εις το κίνημα τον Μάρτιο 1935 έκαμε πολλούς - και εμέ - να. φρονούν ότι δεν ημπορεί πλέον να αναμένη τις τίποτε το μεγάλο δια το έθνος από τον Ελ. Βενιζέλον...»

Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Γράφουν ο Γιώργος Χατζηευστρατίου και ένας εκ των διαχειριστών του "Δημοκρατικού Εθνικού Ρεύματος".

Τα γεγονότα και οι εξελίξεις του Σεπτεμβρίου υπήρξαν πολλά και ενδιαφέροντα. Σε όλα τα επίπεδα. Πολιτικά, εθνικά, οικονομικά, κοινωνικά. Είχαμε απεργίες, ξεπούλημα επιχειρήσεων, έξαρση της Χρυσής Αυγής, νέοι φόροι, προκλήσεις Ρεπούση κλπ. Επιλέξαμε τις βασικότερες ειδήσεις και σας τις παραθέτουμε. Η φιλοβασιλική φωνή συντονίζεται, παίρνει θέση στα τεκταινόμενα, καυτηριάζει και προτείνει λύσεις.

Εθνικά
Προκλήσεις Ρεπούση
Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προέβη η βουλευτής της ΔημΑρ, τηρητής του "δόγματος ΚίσιγκερΜαρία Ρεπούση. Οι δηλώσεις της Ρεπούση συνολικά (συνωστισμός, Σούλι, Πόντιοι, Θρησκευτικά, Αρχαία, κατάργηση εκκλησιασμού, προσευχής και Αρχαίων Ελληνικών & κατέβασμα των Ιερών εικόνων) αποτελούν εθνικό θέμα που προέκυψε σε κίνδυνο γιατί το Υπουργείο Παιδείας έκυψε γόνυ στα κελεύσματα της αριστερής Ρεπούση και κατήργησε τα Θρησκευτικά από την Γ΄ τάξη των ΕπαΛ.
Περί αρχάς Σεπτεμβρίου, η Ρεπούση ζήτησε την κατάργηση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών και των Θρησκευτικών από το Λύκειο. Δυναμιτίζει την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση αυτού του τόπου από την στιγμή που η Ορθοδοξία αποτελεί την σπονδυλική στήλη του Ελληνισμού. Ο κατηχητικός τρόπος διδασκαλίας των Θρησκευτικών θα μεταλαμπαδεύσει αξίες και ιδανικά διαχρονικά της φυλής μας, θα δημιουργήσει ανθρώπους και θα ολοκληρώσει χαρακτήρες.   
Τα Αρχαία Ελληνικά δεν είναι νεκρή γλώσσα τα αρχαία Ελληνικά όπως διακηρύσσει η Ρεπούση. Είναι ζωντανή. Λέμε άλογο όμως λέμε ιππασία, λέμε μάτι όμως λέμε θα πάμε στον οφθαλμίατρο όχι στον ματογιατρό. Λέμε βουνό όμως λέμε ορειβάτης, λέμε έμεινα άναυδος από το αρχαίο ουσιαστικό του Ομήρου "αυδή" που σημαίνει φωνή.

Παραμέληση της Βορείου Ηπείρου
Τα ελληνόπουλα της Βορείου Ηπείρου θα διδαχθούν φέτος μόνο αλβανικά βιβλία καθ΄ όσον η Ελλάδα δεν έχει στείλει ακόμα βιβλία. Ως Βασιλόφρονες υποστηρίζουμε πως η υπόθεση πρέπει να ελεγχθεί και οι ένοχοι να τιμωρηθούν. Το επίσημο μνημονιακό κράτος παραμελεί τον υποδουλωμένο στους Αλβανούς Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Από την Ελλάδα, ο μόνος που αγωνίζεται για την Βόρειο Ήπειρο είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας. Φωτεινό και καθοδηγητικό το παράδειγμά του!

Η χειρότερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Η παιδεία είναι εθνικό θέμα. Η παιδεία είναι το βασικότερο εφόδιο και το πολυτιμότερο όπλο που μπορεί να έχει και να χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος. Οι Βασιλόφρονες, αναγνωρίζοντας τα λάθη τους, είναι υπέρ της χρηματοδότησης της Παιδείας, μίας παιδείας δωρεάν, ελκυστικής στον μαθητή που δεν θα τον φορτώνει με ύλη, που θα του ακονίζει το μυαλό, που θα τον συνδέσει με τις Ελληνορθόδοξες αξίες και τις παραδόσεις μας, που θα του μαθαίνει να σκέφτεται και όχι να γίνεται παπαγάλος.
Σήμερα, η κυβέρνηση Βενιζέλου με πρωθυπουργό τον Σαμαρά προχώρησε στην χειρότερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Πανελλαδικές από την Α΄ Λυκείου πράγμα που σημαίνει ότι λιγότερα παιδιά θα συνεχίσουν τις σπουδές τους, απολύσεις καθηγητών, λιγότερα σχολικά συγκροτήματα κλπ.
Το εκπαιδευτικό πρέπει εκ βάθρων να αλλάξει. Να κάνει τον μαθητή άνθρωπο, Έλληνα, Ορθόδοξο, όχι κομμουνιστή, παθητικό αποδέκτη ότι του πλασάρουν. Το σχολείο έχει φθαρεί εδώ και 4 δεκαετίες. ΩΡΑ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.

Πολιτικά
Η Εθνική Ελπίδα έτοιμη για κάθε εκλογική αναμέτρηση
http://www.ethnikielpida.gr/index.php?lang=gr&resize=true&t=f&ph=%2Fgallery%2FETHNIKI+ELPIDA+LOGO.jpg
Στις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 θα κατέλθει το κόμμα των Βασιλοφρόνων "Εθνική Ελπίδα" σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Γιώργου Παπαδόπουλου. Μάλιστα, δήλωσε πως θα είναι 1ος στην λίστα των υποψηφίων για την Ευρωβουλή. Κατέρριψε δε, κάθε φήμη που την θέλει να συνεργάζεται με την Χρυσή Αυγή.

Διήμερο Συνέδριο ΠαΣοΚ
Στις αρχές Σεπτεμβρίου με αφορμή την συμπλήρωση 39 ετών από την ίδρυσή του πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του ΠαΣοΚ όπου εμφανίστηκαν και πάλι φαντάσματα του παρελθόντος (όπως ΣημίτηςΠαπανδρέου κλπ). Το ψέμα, η παροχολογία και τα "θα" κυριάρχησαν. Ευτυχώς το ΠαΣοΚ εξαφανίζεται αλλά δυστυχώς αφομοιώνεται ένα μεγάλο καταστροφικό κομμάτι του σε ΝΔ & ΣυΡιζΑ.

Προκλήσεις Χρυσής Αυγής
Μετά την αμαύρωση της εθνικής εκδήλωσης στο Γράμμο-Βίτσι από στελέχη της Χρυσής Αυγής, έχουμε νέους τραμπουκισμούς στον Μελιγαλά, εκεί όπου, 4.000 Έλληνες και Ελληνίδες βρήκαν φρικτό θάνατο από τις ορδές του Βελουχιώτη και του ΚΚΕ. Ασεβώντας την μνήμη τους, σε ρόλο "διαιτητή", χτυπούσαν όποιον ήθελαν ακόμα και σε μέλη εθνικιστικών οργανώσεων, επιτέθηκαν φραστικά στον Δήμαρχο Οιχαλίας και στην νεολαία του ΛαΟΣ.
http://asset.tovima.gr/vimawebstatic//0F5F206DB7A3B7CD0E2650A05A5EC198.jpgΣτα Γιαννιτσά, μέλη του ΚΚΕ επιτέθηκαν σε στελέχη της Χρυσής Αυγής την ώρα που ο βουλευτής της τελευταίας κατέθετε στεφάνι στην μνήμη των σφαγιασθέντων Ελλήνων από τους ναζί. Τα άκρα αρχίζουν και συγκρούονται και τροφοδότες τους είναι η τρόικα, τα μέτρα της κυβέρνησης, η στάση συμπάσης της αντιπολίτευσης και τα ΜΜΕ.
Μετά την δολοφονία Φύσσα (δες παρακάτω) πολιτικάντηδες & ΜΜΕ καταφέρονται κατά της Χρυσής Αυγής η οποία απειλεί με παραιτήσεις όλων των βουλευτών της και των αναπληρωματικών ώστε να ξεσπάσουν επαναληπτικές εκλογές στις περιφέρειες που έχει εκλέξει βουλευτή. Αυτό σημαίνει αποσταθεροποίηση! Ήδη συνελήφθησαν από την Αστυνομία ΜιχαλολιάκοςΚασιδιάρης και άλλα 10 στελέχη του κόμματος.
Πάμε για δίπολο συνιστώσες ΣυΡιζΑ-ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή. Το δίπολο που θα φέρει εμφύλιο πόλεμο εν μέσω 3.000.000 λαθρομεταναστών διότι και τα 3 κόμματα αυτά είναι άκρα. Και τα άκρα φέρνουν φανατισμό και βία. Ως Βασιλόφρονες συνιστούμε ΠΡΟΣΟΧΗ! Aλλά να μιλούν οι κλέφτες και οι κομμουνιστές για Χρυσή Αυγή αυτό είναι πέρα από την φαντασία.

Παροχολογία στην ΔΕΘ και μεγάλα λόγια
http://www.agelioforos.gr/files/Portalistas/Samaras%20DEThessalonikis%20omilia.jpg130 "θα" χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην ομιλία του στην 78η ΔΕΘ. Ζει σε έναν διαφορετικό κόσμο μη έχοντας καμία σχέση με την Ελληνική πραγματικότητα και ψεύδεται για να εξαπατήσει για άλλη μια φορά τον λαό.
Ο Πρόεδρος του ΣυΡιζΑ Αλέξης Τσίπρας, στην συνέντευξη που παραχώρησε στην ΔΕΘ, θύμισε Ανδρέα Παπανδρέου. Λόγια, λόγια, λόγια και από πράξεις: άδειασαν τα ταμεία. Παρουσιάστηκε πιο σοβαρός μειώνοντας τους ψευτοεπαναστικούς τόνους για να αλιεύσει ψήφους από τον πατριωτικό χώρο.

25 ευρώ η εισαγωγή στο Νοσοκομείο
Το μέτρο του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη: 25 ευρώ η εισαγωγή στο Νοσοκομείο την ώρα που ο λαθρομετανάστης εισάγεται και εξετάζεται δωρεάν. Κοινωνική πολιτική μόνο για τους εκτός Ελλάδος, τους αλλοδαπούς, ο Έλληνας που κόπιασε για το κράτος, που απ΄ αυτό φορολογείται και σ΄ αυτό πληρώνει αντιμετωπίζει έναν φθηνό "αλλοδαπόλαγνο" ρατσισμό! Ντροπή και αίσχος στην blac list των κυβερνώντων.

Απειλές Καμμένου
"Λιντσάρετε τον Πάχτα" (= δήμαρχο του Αριστοτέλη Χαλκιδικής) ώθησε πολίτες ο παλιός γνώριμος της CIA και Πρόεδρος των "Ανεξαρτήτων ΕλλήνωνΠάνος Καμμένος αποδεικνύοντας τον πραγματικό πολιτικό του λόγο. Αλλά την πάτησε και ο ίδιος που τον κυνήγησαν όταν πήγε να καταθέσει λουλούδι στον τόπο που δολοφονήθηκε ο Π. Φύσσας. Ξεκαθαρίζουμε: Εμείς οι Βασιλόφρονες είμαστε ευγενείς. Δεν έχουμε σχέση με την βία. Ο Καμμένος θα σώσει την Ελλάδα;;; Με τι;;; Με τα μεγάλα λόγια και με τις μπουνιές;;; Σοβαρότης και πολιτικό επίπεδο δεν βλάπτει.

Απειλεί το ΚΚΕ με εμφύλιο
"Τσακίστε τους φασίστες" προτρέπει τους "συντρόφους" του ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάμε για ε΄ γύρο;;; Ποιους εννοεί φασίστες ο κ. Κουτσούμπας; Όσοι δεν ανήκουν στο κόμμα που ηγείται, το κόμμα του εγκλήματος και της προδοσίας, όπως το 1944-49 όσοι δεν άνηκαν στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και το ΚΚΕ;;;

Επηρέασαν εξελίξεις οι γερμανικές εκλογές
Μέχρι και σαμπάνια άνοιξαν οι Σαμαράς-Στουρνάρας μόλις έμαθαν ότι νικητής των εκλογών είναι η Μέρκελ. Η Μέρκελ, ως τοκογλύφος, επιμένει στο τσεκούρωμα μισθών και συντάξεων και την εξόντωση του Ελληνικού λαού απειλώντας δια της δόσης. Οι Βασιλόφρονες πάνω σε ποια βάση του μνημονίου θα κάνουμε διαπραγμάτευση με τους "εταίρους"; Στην βάση του ξεπουλήματος της χώρας; Στην βάση της διόγκωσης του χρέους και των ελλειμμάτων; Στην βάση του "σε δανείζω, σε δανείζω και έτσι σε κρατώ στο χέρι"; Στην βάση των λουκέτων στις επιχειρήσεις;

Οικονομικά
Ξεπούλημα του ΟΣΕ στην Ρουμανία
Η 21η Απριλίου δημιουργούσε κράτος. Ο ΟΣΕ ιδρύθηκε το 1971, ο ΟΑΕΔ το 1969, η ΕΛΒΟ (τότε Στάγιερ Ελλάς) το 1972. Σήμερα το αβασίλευτο κράτος της ρεμούλας έρχεται και τα ξεπουλά. Ο ΟΣΕ ήδη βρίσκεται στα χέρια των Ρουμάνων. Ξεφτίλα σ΄ όλο της το μεγαλείο!

Ετοιμάζονται για ξεπούλημα και στις ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, ΛΑΡΚΟ!
http://www.kerdos.gr/media/691012/%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%BF.jpgΟι Βασιλόφρονες δεν υπήρξαμε ποτέ στην πορεία μας οσφυοκάμπτες. Είναι αδύνατον να πουληθούν τα ΕΑΣ όταν έχεις τέτοιους γείτονες (Αλβανία, Σκόπια, Τουρκία, Βουλγαρία). Η χώρα θα καταλήξει απροστάτευτη. Εδώ έχει στην Λάρισα Τούρκο Διοικητή σε μεραρχία του ΝΑΤΟ. Η ΕΛΒΟ θα μπορούσε να προσφέρει στην διεθνή αγορά αλλά την κατακερμάτισαν με την αποβιομηχάνιση. Ή κατήργησαν επιχειρήσεις ή τις εξωθούσαν (ακόμα και το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ με τις ενέργειές τους) σε άλλα κράτη των Βαλκανίων ή της Ευρώπης.

Φεύγει και η Βιοχάλκο
Μετά την Coca Cola, την S&B και την ΦΑΓΕ, φεύγει η ιστορική Βιοχάλκο από την χώρα μας και εγκαθίσταται στο Βέλγιο λόγω ανυπαρξίας ρευστότητας. Στην καταραμένη λίστα των ανέργων προστίθενται άλλα 8.000 άτομα. Ωστόσο, η κυβέρνηση μας χλευάζει μιλώντας για πλεόνασμα και ανάπτυξη. Αντίθετα, με τους φόρους επί φόρων που βάζει, υπηρετεί την πολιτική αποβιομηχάνισης που ξεκίνησε ο Κων/νος Καραμανλής

Κοινωνικά
Απεργίες στο δημόσιο
Αυτό που κάνουν κλάδοι του δημοσίου τομέα πρέπει να το κάνουν και τα 10.000.000 των Ελλήνων. Όπως είπε και ο Πρόεδρος της Εθνικής Ελπίδας, οι καθηγητές να κάνουν την απεργία στους 3-4 μήνες του καλοκαιριού αν είναι παλικάρια. Τα παιδιά αποζημιώνονται με την γνώση, το Υπουργείο Παιδείας αναπάσα στιγμή, αδεία της τρόικα, αν θέλει τους διπλασιάζει τον μισθό. Εάν χάσουν τα παιδιά μας την χρονιά τους, ποιος θα τους αποζημιώσει;;; Τα σχολεία πρέπει να λειτουργεί εύρυθμα όπως και κάθε κρατική υπηρεσία.
Ή θα κάνουμε κάτι συλλογικά ή ας καθίσουμε στα αυγά μας χωρίς μία κοινωνική και επαγγελματική τάξη να αποδιοργανώνει την άλλη. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

Δολοφονία του Π. Φύσσα
Ξαναζούμε ημέρες Δεκεμβρίου 2008. Πρώην μέλος του ΚΚΕ και νυν μέλος, με το αζημίωτο φυσικά, της Χρυσής Αυγής δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα, γνωστό αριστερό για τις αντιναζιστικές του ιδέες. Και ασεβώντας την μνήμη του Φύσσα, άρχισαν ένα κύκλο συζητήσεων τα σιωνιστοκρατούμενα ΜΜΕ για την Χρυσή Αυγή, εάν είναι εγκληματική οργάνωση, αν πρέπει να καταργηθεί. Έτσι όμως την τροφοδοτούν, και αυτό επιδιώκουν για να υπάρξει εμφύλια σύγκρουση!
Όταν ο Συριζαίος δολοφόνησε έναν ταξιτζή στις 19 Σεπτεμβρίου ούρλιαξαν τα ΜΜΕ να καταργηθεί ο ΣυΡιζΑ και οι συνιστώσες του;;;

Ανεργία στο 27,9%
Τον Ιούνιο του 2013 ανήλθε σε 27,9%, 58,8% στους νέους 15-24 ετών. Η κυβέρνηση εξοντώνει τον Ελληνισμό και διώχνει τους νέους μας στο εξωτερικό για μία καλύτερη τύχη. Συγχαρητήρια στους πολιτικούς μας.
Εμείς λέμε: Μείωση φόρου στα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσειςευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις και δημιουργία επιχειρήσεωνστροφή και χρηματοδότηση στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τις χειρωνακτικές εργασίες και flat tax rate.
Μεταρρυθμίσεις χωρίς κόστος. Απλά πράγματα. Αλλά αυτοί υπακούν στην τρόικα και το... σιωνιστικό λόμπι.

Αυτοκτονίες 5.000!
Θύματα της κρίσης, των μνημονίων και όλων αυτών των βάρβαρων και εξαθλιωτικών μέτρων είναι 5.000 αυτόχειρες. Η κατάσταση βαίνει άκρως χειρότερη. Προβλέπεται αποσταθεροποίηση & κοινωνική εξέγερση. Αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για να σταματήσει η εξαθλίωση και οι αυτοκτονίες που μ.ο. είναι 2 αυτοκτονίες την ημέρα!
Προσευχόμαστε στον Κύριο υπέρ παύσεως των αυτοκτονιών ως εξής (να προσεύχεσθε και εσείς): Κύριε Κύριε, η των θλιβομένων παραμυθία και των πενθούντων παράκλησις και πάντων των εν ολιγοψυχίᾳ αντίληψις υπάρχων, τους τω πένθει των εξ αυτοχειρίας θανόντων συνεχομένους τη ση ευσπλαχνίᾳ παραμύθησαι και παν άλγος εγκείμενον εις την καρδίαν αυτῶν θεράπευσον.

Μία φιλοβασιλική φωνή στο διαδίκτυο.

ΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, η Πριγκίπισσα Τατιάνα σήμανε την εκκίνηση των εργασιών του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, εκπροσωπώντας τον φιλανθρωπικό οργανισμό Eve Appeal. Ο οργανισμός, στον οποίον επίσης μετέχουν ενεργά η Βασίλισσα Άννα-Μαρία ως Επίσημος Ευεργέτης (Royal Patron) και ο Πρίγκιπας Νικόλαος ως Πρεσβευτής, εστιάζει την δράση του στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των γυναικολογικών καρκίνων.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2013 ο Πρίγκιπας Νικόλαος και η Πριγκίπισσα Τατιάνα, θέλοντας να ενισχύσουν το έργο του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Walkabout, κάνουν πράξη το μότο του οργανισμού και «θα περπατήσουν για αυτούς που δεν μπορούν να περπατήσουν», συμμετέχοντας στο London Walkabout 2013, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Hyde Park.
Το Walk About Foundation έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της παράλυσης, ενώ παράλληλα παρέχει αναπηρικά αμαξίδια σε άτομα που τα έχουν ανάγκη ανά τον κόσμο.

Δείτε την ανακοίνωση από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας: Ο Πρίγκιπας Νικόλαος και η Πριγκίπισσα Τατιάνα συμμετέχουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ & ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ

Συμπληρώθηκαν 2400 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Η Ακαδημία ιδρύθηκε από τον Πλάτωνα στην Αθήνα το 387 π. Χ. και έκλεισε οριστικά το 529 μ.Χ. 

ΠροεπισκόπησηΒρίσκονταν σε ένα άλσος του προαστίου των Αθηνών την Ακαδήμεια, αφιερωμένο στον Αθηναίο ήρωα Ακάδημο, από το όνομα του οποίου προέρχεται και η ονομασία της.

Αναφέρεται ότι στην είσοδο της Ακαδημίας υπήρχε η επιγραφή: «αγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω». 

Αυτή η σχολή είχε ως στόχο να εκπαιδεύσει «φιλοσόφους πολιτικούς», οι οποίοι θα είχαν τα κατάλληλα εφόδια να κυβερνήσουν, σύμφωνα µε την πολιτική θεωρία του Πλάτωνα.

Λειτουργούσε όπως τα σύγχρονα πανεπιστήμια, αναπτύσσοντας τους τομείς του γνωστικού ενδιαφέροντος της εποχής από φιλοσοφία έως μαθηματικά και αστρονομία.
Η Ακαδημία του Πλάτωνα είναι το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο στον κόσμο και το μακροβιότερο μέχρι σήμερα. Λειτούργησε 916 χρόνια!

Ο ιδρυτής της ο Πλάτωνας, είναι ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των εποχών. Διδάσκεται όλους τους αιώνες σε όλες τις φιλοσοφικές σχολές. Δεν θεωρείται σήμερα κανείς φιλόσοφος, αν δεν έχει μελετήσει τον Πλάτωνα. Άλλωστε όπως μας λέει ο Άλφρεντ Νορθ Γουαϊτχεντ «Όλη η Δυτική Φιλοσοφία είναι μια σειρά από υποσημειώσεις στον Πλάτωνα» (Alfred North Whitehead- 1861-1947) «Διαδικασία και πραγματικότητα (1929), επανέκδοση. 1979».

Το συγγραφικό έργο του Πλάτωνα είναι αρχικά μνήμη και φήμη, εξιδανικευτική, του βίου και του θανάτου και του ήθους του Σωκράτη, αλλά και ανάπτυξη, ευμέθοδη και πολύπτυχη της διδασκαλίας του. 
Τα έργα του Πλάτωνα (36) εκτός από την Απολογία και τις Επιστολές είναι γραμμένα σε μορφή διαλόγου. Ως κεντρικό πρόσωπο στους διαλόγους, εκτός από έναν, τους Νόμους, παρουσιάζεται ο Σωκράτης, ακόμη και όταν σε κάποιον διάλογο σαν να παραμερίζεται σε θέση ακροατή.

Ο χρυσούς αιώνας (5ος π. Χ.) θα καρποφορήσει και θα γεννήσει την Ακαδημία. Ο Σωκράτης δάσκαλος του Πλάτωνα και αυτός με τη σειρά του δάσκαλος του Αριστοτέλη. 20 χρόνια έμεινε στην Ακαδημία ο Αριστοτέλης, μέχρι που απεβίωσε ο δάσκαλός του. 

Η Παιδεία της Ακαδημίας θα μεταλαμπαδευτεί, από τον Αλέξανδρο, μαθητή του Αριστοτέλη, σε όλη την ανθρωπότητα. Τα ελληνικά, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, η φιλοσοφία, οι επιστήμες, ο Πολιτισμός θα διαδοθεί σε όλη τη γη.
Οι ιδέα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και του ωραίου έχει διαδοθεί παντού. Η ελληνική γλώσσα, εργαλείο στη προαγωγή του ανθρώπου γεννά και μεταδίδει τις αιώνιες αξίες. Τότε είναι που συμβαίνει το Πλήρωμα του χρόνου
Τότε έρχεται ο Χριστός με το ανυπέρβλητο μήνυμα της Αγάπης και της Θυσίας Του. Το μήνυμα του Χριστού, θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, σε πρόσφορο έδαφος μέσα από τα Ευαγγέλια, στην Ελληνική γλώσσα. Η Νέα θρησκεία γεννιέται.

Η Ακαδημία, θα ζήσει ακόμη μέχρι να σπουδάσουν και οι Πατέρες της Νέας Θρησκείας. 
H-Akadimia-toy-Platwna-kai-oi-exairetikoi-spoydastes-ths«Aenai-EpAnastasiΟ Βασίλειος, ο Γρηγόριος θα είναι φοιτητές της Ακαδημίας του Πλάτωνα και θα σπουδάσουν όλες τις επιστήμες. Ρητορική, Νομοθεσία, Ιατρική, Μαθηματικά, Αστρονομία. Ο Ιωάννης θα σπουδάσει στον νεοπλατωνιστή Λιβάνιο. Αυτοί θα πάρουν το μήνυμα της Αγάπης και θα θεμελιώσουν τη νέα θρησκεία, βασισμένοι στον κόσμο των Ιδεών του «θείου» Πλάτωνα και όλου του αρχαίου ελληνικού πνεύματος.

Ο Σωκράτης στην Απολογία του, κατά Πλάτωνα λέγει:
όντας βέβαιος ότι δεν έχω αδικήσει κανέναν, δεν πρόκειται φυσικά να αδικήσω τον εαυτό μου” συνεχίζει ο Σωκράτης, “δεν θα προτείνω λοιπόν κάτι κακό, τι να φοβηθώ; μήπως αυτό που προτείνει ο Μέλητος; (τον θάνατο) αφού δεν ξέρουμε καλά καλά αν είναι κακό ή καλό, τι να προτείνω; να μείνω φυλακή; τι θα με ωφελούσε το να είμαι δούλος; εξορία; θα ήμουν ασυλλόγιστος αν δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι εσείς που είστε συμπολίτες μου δεν μπορέσατε να με υποφέρετε θα μπορέσουν οι ξένοι. Και θα μπορούσε να μου πει κανείς ότι θα μπορούσα να φύγω από την Αθήνα και να πάω κάπου και να σωπάσω, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό διότι θα ήταν σαν να παράκουα τον θεό, άλλωστε .... Η ζωή δεν έχει κανένα νόημα αν δεν μιλάμε για την αρετή.


Το 371 ο αυτοκράτορας Ουάλης, μέσω του έπαρχου Μόδεστου, απειλεί με θάνατο τον Βασίλειο, διότι «ενσπείρει καινά δαιμόνια»:


- Μόδεστος: Μα δεν φοβάσαι λοιπόν τη δύναμη της εξουσίας μου;

- Βασίλειος: Τι να φοβηθώ; Δημεύσεις περιουσίας; Δεν έχω τίποτα που να μου ανήκει. Εξορία; "Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής". Βασανιστήρια; Το ασθενικό μου κορμί Θα υποκύψει αμέσως. Θάνατο; Αυτόν ποθώ κι εγώ, για να ενωθώ το συντομότερο με το Θεό μου!

Ο Μέγας Βασίλειος, είπε τα ίδια με τον Σωκράτη, καμιά διαφορά. Ο μαθητής ανταποκρίθηκε στο μήνυμα του πρώτου δασκάλου: 

«Η ζωή δεν έχει κανένα νόημα αν δεν μιλάμε για την αρετή». 

Και ανταποκρίθηκε στο μήνυμα, πιστός στο Λόγο του Θεού, του Τελευταίου Δασκάλου.


Η Ακαδημία είχε εκτελέσει το σκοπό της, στα χίλια έτη της λειτουργίας της και έκλεισε εκπληρώνοντας το δικό της μέρος στο σχέδιο του Θεού. Η Ακαδημία έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα, όμως το Φως της, φωτίζει και θα φωτίζει στους αιώνες.

The vision for the area of Plato Academy consists in various interventions in the fields of education, culture and daily life.


Πηγή: blog "Αέναη ΕπΑνάσταση".

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΘΡΟΣ & ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Α ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Πρόκειται για μια ερώτηση που πραγματικά βοηθάει πολύ στο να κατανοήσουμε τα περί του τυπικού της εκκλησίας μας. Έτσι ακόμα και με μια μόνο ανάγνωση του παρακάτω, την επόμενη Κυριακή που θα εκκλησιαστούμε, θα ξέρουμε σε ποιό σημείο βρίσκεται η ακολουθία εκείνη την στιγμή και με λίγη προσοχή θα μπορούμε να κατανοήσουμε σιγά σιγά το νόημα αλλά και να γευτούμε την πραγματική ωφέλεια που προκύπτει από τον τακτικό εκκλησιασμό.
Όρθρος λέγεται η Ακολουθία που τελείται πριν τη Θεία Λειτουργία. Είναι δοξολογία στο Χριστό, που Εκείνος είναι το Φως του κόσμου και ο Ήλιος της Δικαιοσύνης και είναι επίσης παράκληση στον Κύριο του Σύμπαντος με την ανατολή της καινούργιας ημέρας.
Συγχρόνως είναι η καλύτερη ψυχική προετοιμασία για τη Θ.Λειτουργία (το Μυστήριο των Μυστηρίων) που θα επακολουθήσει.

1. ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ: Κατανυκτική ανάγνωση (όλοι ιστάμεθα όρθιοι) των 6 από τους 150 ψαλμούς του Ψαλτηρίου, τους περισσότερους των οποίων έγραψε ο Δαβίδ. Είναι συγχρόνως ύμνος ,δέηση και προφητεία.:
• 3ος : εικονίζει τη σταθερή ελπίδα της ψυχής στο Θεό.
• 37ος : Θρήνος της ψυχής για το βάρος των αμαρτιών.
• 62ος : Απαλή παρηγορητική πρωινή προσευχή.
• 87ος : Δέηση ψυχής τσακισμένης από τις συμφορές.
• 102ος: Προσευχή ευγνωμοσύνης για τις ευεργεσίες του Θεού.
• 142ος : Θερμή παράκληση βοήθειας.
2. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ: Σύντομα τροπάρια που περιγράφουν περιληπτικά την υπόθεση της εορτής. Λέγονται απολυτίκια διότι ξεκινούν ψαλλόμενα από τον Εσπερινό πριν την Απόλυση και μετά τη φράση του πρεσβύτη Συμεών που επαναλαμβάνει ο ιερεύς: «Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα…».Συνήθως είναι τρία: Το πρώτο είναι του Ήχου της ημέρας αναφερόμενο στην Ανάσταση , το Δεύτερο στον Άγιο που εκείνη την ημέρα εορτάζει και το τρίτο στη Θεοτόκο.
3. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Σύντομα τροπάρια της Αναστάσεως στον ήχο της ημέρας.Ονομάζονται καθίσματα επειδή οι πιστοί εκάθοντο για να κατανοήσουν πιο άνετα τα βαθιά νοήματα που περιέχουν. Και αποτελούσαν ανάπαυλα σε Αναγνώσεις μακρές από το Ψαλτήριον του Δαβίδ.
4.ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ: Ψάλλονται πάντα σε ήχο Πλάγιο του Α΄. Εκφράζουν την κατάπληξη των Αγγέλων, των Μυροφόρων και των Αποστόλων για το Θαύμα της Αναστάσεως και καταλήγουν σε υμνολογία της Αγίας Τριάδος και το ενθουσιώδες «Αλληλούια».
5. ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ: Ψαλμοί στον Ήχο της ημέρας, που διηγούνται τα μεγαλεία της δημιουργίας και μοιάζουν με σκαλοπάτια που ανεβάζουν τη ψυχή προς τον ουράνιο Δημιουργό. Είναι εμπνευσμένα από τους Ψαλμούς των Αναβαθμών (119-133) από τους οποίους έχουν πάρει πολλές εκφράσεις.
6. ΕΩΘΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: Αναγιγνώσκεται μέσα στο ΙερόΒήμα, όπου η Αγ.Τράπεζα συμβολίζει τον Πανάγιο Τάφο και ο ιερεύς τον Άγγελο που αναγγέλλει το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως «καθήμενος εν τοις δεξιοις». Υπάρχουν 11 Εωθινά Ευαγγέλια . Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου ο ιερεύς το περιφέρει μέσα στο Ναό για να το ασπαστούν οι πιστοί, ενώ ψάλλεται κατανυκτικά ο 50ος ψαλμός της μετανοίας συνήθως στον ήχο της ημέρας, αφού προηγουμένως είχε απαγγελθεί το «Ανάστασιν χριστού θεασάμενοι», η Διακήρυξη αυτή του Μυστηρίου της Θείας ενανθρωπήσεως και του Πάθους καθώς και του μεγάλου Θαύματος της Αναστάσεως που αποτελεί τον Θεμέλιο Λίθο της Πίστεώς μας.
7. ΚΑΝΟΝΑΣ: Ψάλλεται στον ήχο της ημέρας και περιέχει τροπάρια Αναστάσιμα , Σταυρώσιμα και της Θεοτόκου. Αν εορτάζεται Άγιος υπάρχει και κανόνας του Αγίου. Μεσολαβούν τα Μεσώδια καθίσματα (συνήθως του Αγίου και του γεγονότος της ημέρας και επίκαιρο τροπάριο στην Υπεραγία Θεοτόκο, το λεγόμενο Θεοτοκίον) και ανάγνωση/απαγγελία του Αναστασίμου κοντακίου και του οίκου (όλα του ήχου της ημέρας). Αναφέρονται (κοντάκιο και οίκος) στην Ανάσταση του Κυρίου και τις συνέπειες αυτής, που είναι η Λύτρωση του ανθρώπινου γένους , αφήνοντας έτσι στους εκκλησιαζομένους ένα άρωμα χαράς ανακουφίσεως και ελπίδας. Καταλήγομε στο Συναξάριο όπου απαγγέλλεται το εορτολόγιο της ημέρας.
8. ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: Ψάλλονται μεγαλοπρεπώς συνήθως τα πρώτα τροπάρια (ειρμοί) του Ακαθίστου Ύμνου «Ανοίξω το στόμα μου..». Αν είναι περίοδος Χριστουγέννων ή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Τιμίου Σταυρού ή Αναστάσεως ή Υπαπαντής ψάλλονται ειδικές Καταβασίες. Έχουν πολλές φράσεις από τη Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από τη σωτηρία των Εβραίων από τους Φαραώ (όταν πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα οι Ισραηλίτες με επικεφαλής την αδελφή του Μωυσή Μαριάμ τραγούδησαν με τύμπανα και χόρεψαν τη σωτηρία τους δοξάζοντας το Θεό), τη σωτηρία των τριών παίδων από την Κάμινο κ.α. Λέγονται καταβασίες διότι συνηθιζόταν οι ψάλτες να κατεβαίνουν από τα στασίδια και να ψάλουν στο μέσον του Ναού ατενίζοντας την Ωραία Πύλη.
9. Θ΄ (ενάτη) ΩΔΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ: Εδώ τελειώνουν οι καταβασίες με την «Τιμιωτέρα» που απευθύνεται προς την Παναγία με στίχους από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ενώ ο ιερεύς θυμιατίζει την Αγ.Τράπεζα, τα Ιερά Εικονίσματα καιέναν-έναν όλους τους πιστούς.
10. ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ: Σε ρυθμό περιγραφικό και σύντομο ψάλλεται η διήγηση του Εωθινού Ευαγγελίου. Είναι 11, αντίστοιχα προς τα Ευαγγέλια. Πήραν το όνομά τους από τη φράση του Ψαλμού «ο εξαποστέλλων το φως και πορεύεται». Φράση σχετική με τον Όρθρο.
11. ΑΙΝΟΙ: Ψάλλονται στον ήχο της ημέρας. Ξεκινούν με το «Πάσα πνοή ..» δηλαδή καθετί που αναπνέει, όλοι μας και σε κάθε χρονική στιγμή ας δοξολογούμε τον Κύριο. Τα τροπάρια αυτά περιγράφουν λεπτομέρειες από τα γεγονότα του Πάθους και της Αναστάσεως στον ήχο της ημέρας. Αν υπάρχει και άλλη εορτή συμπληρώνονται με τροπάρια της εορτής. Οι αίνοι καταλήγουν στο Δοξαστικό. Είναι αργό τροπάριο που χρωματίζει με την ωραιότατη μελωδία της βυζαντινής μουσικής την Αναστάσιμη περιγραφή του Εωθινού Ευαγγελίου. Φυσικά έχουμε 11 Δοξαστικά. Αν είναι μεγάλη Εορτή, το Αναστάσιμο Δοξαστικό της Κυριακής αντικαθίσταται με εκείνο της Εορτής.
12. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ : Ψάλλεται στον ήχο του Δοξαστικού (σύμφωνα με το Τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας), και αποτελεί την πανηγυρική κατάληξη του Όρθρου. Έτσι οι χριστιανοί πλημμυρισμένοι από τη χαρά και τη ελπίδα της Αναστάσεως προσέρχονται με κατάνυξη στο Μυστικό Δείπνο της Ζωής.

Πηγή: blog "Ορθόδοξες Απαντήσεις".

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΜΠΙΖΑΝΙ

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" (προφίλ facebook).


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1238744_352430601558928_840476932_n.jpgΟ Θεόδωρος Πάγκαλος (παππούς του σημερινού…) μίσησε και κατέτρεξε όσο λίγοι τον Στρατηλάτη Βασιλιά Κωνσταντίνο ΙΒ΄. Αναφερόμενος, ωστόσο, στην πολιορκία των Ιωαννίνων, παραθέτει τις απόψεις του μετέπειτα στρατηγού της Μικράς Ασίας, Λεωνίδα Παρασκευόπουλου: «Ο τίμιος Σμυρνιός δεν διστάζει να εκφράση τον θαυμασμόν του διά την ψυχραιμίαν του Διαδόχου Κωνσταντίνου και του υιού του Γεωργίου, οι οποίοι κατά την διάρκεια βομβαρδισμού εις την πρώτην γραμμήν του πυρός, παρέμενον όρθιοι και ήρεμοι, ενώ παρ΄ ολίγον να εφονεύετο ο Γεώργιος εξ οβίδος, η οποία εις ολίγων μέτρων απόστασιν εφόνευσεν έναν στρατιώτην πυροβολητήν και επλήγωσεν άλλους».
Βλέπε Θ. Πάγκαλου: «τα Απομνημονεύματά μου 1897-1947».


Το facebook του Μαρμαρωμένου Βασιλιά συμβάλλει στην αφύπνιση συνειδήσεων και την διατήρηση της ιστορίας. Επισκεφθείτε το για περισσότερες άγνωστες βασιλικές ιστορίες.

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΪΖΕΡ ΣΤΟ ΠΟΤΣΔΑΜ!!!

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" (προφίλ facebook).

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/523532_352433891558599_652505042_n.jpgΕνα μήνα πριν από την κήρυξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τον Ιούλιο του 1914, στο Βερολίνο είχαν κληθεί ο τότε διάδοχος Γεώργιος, ο πρίγκηπας Αλέξανδρος και ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος σε γεύμα από τον ίδιον τον Κάιζερ Γουλιέλμο (τον Αυτοκράτορα της Γερμανίας, που ήταν και θείος των δυο Ελλήνων πρίγκηπων)! Οι δυο νεαροί γαλαζοαίματοι έλεγαν τις ανησυχίες τους ο ένας στον άλλον, για το πώς θα φερόταν ο Βενιζέλος μέσα σε αυτό το «δύσκολο» περιβάλλον. Φοβούνταν μήπως, χωρίς να το θέλει, κάνει κανένα ασυνήθιστο λάθος είτε στην ομιλία του είτε στον τρόπο που θα φάει. «Από τότε κατάλαβα», διηγήθηκε αργότερα ο Πρίγκηπας Αλέξανδρος, «τι τετραπέρατος είναι αυτός ο άνθρωπος. Το μάτι του παρακολουθούσε διαρκώς τον Κάιζερ. Ο,τι έκανε εκείνος, που τον σέρβιραν πρώτο, το εμιμείτο με τόση άνεση ο Βενιζέλος, ωσάν να ήταν τα Ανάκτορα του Πότσδαμ το σπίτι του».

Το facebook του Μαρμαρωμένου Βασιλιά συμβάλλει στην αφύπνιση συνειδήσεων και την διατήρηση της ιστορίας. Επισκεφθείτε το για περισσότερες άγνωστες βασιλικές ιστορίες.

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ & ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Γράφει ο π. Γεώργιος Καλπούζος.


Πολύς θόρυβος προκλήθηκε με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις κάποιου ιεράρχη σε άσεμνο περιοδικό, ότι δέχεται τις προγαμιαίες σχέσεις ως προετοιμασία για το γάμο, φτάνει να μην αλλάζουν οι νέοι συντρόφους σαν τα πουκάμισα, και δημιούργησε σύγχυση και πολλές απορίες.
Ευτυχώς είναι ελάχιστοι οι κληρικοί, θεολόγοι και θεολογούντες «ευκαίρως ακαίρως» που υποστηρίζουν τέτοιες θέσεις. Σημασία όμως έχει, όχι τι λέγουν αυτοί, αλλά τι λέγει ο Χριστός, η Αγία Γραφή και οι θεοφόροι Πατέρες.
Δεν έχουμε το δικαίωμα να αμνηστεύουμε όσα ο νόμος του Θεού καταδικάζει. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας καταδικάζει τις προγαμιαίες σχέσεις, γιατί αντιβαίνουν στη διδασκαλία του Χριστού μας και αφ’ ετέρου στους Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων και την Παράδοσή της. Θέλει τα μέλη της να διατηρήσουν την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος και να απέχουν από κάθε γενετήσια σχέση πριν το γάμο.
Ο Κύριός μας στην επί του Όρους ομιλία Του, όχι μόνο την πορνεία και την μοιχεία, ως σαρκικές πράξεις καταδικάζει, αλλά και το φιλήδονο βλέμμα το χαρκτηρίζει ως πνευματική μοιχεία (Ματθ. 5, 28).
Παρά ταύτα δέχεται κάθε αμαρτωλό, άρα και πόρνο και μοιχό, όταν όμως μετανοεί, αλλάζει ζωή, και δεν διαπράττει τέτοιες σαρκικές πράξεις. Ουδέποτε το θεϊκό Του κύρος σφράγισε επιδοκιμάζοντας την πράξη της μοιχείας ή της πορνείας που υπάγονται και οι προγαμιαίες σχέσεις.
Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους πως το σώμα μας είναι «ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατοικεί (μετά τη βάπτισή μας) μέσα μας» (Α’ Κορ. 6, 19).
Γι’ αυτό συμβουλεύει:
-          «Σεαυτόν αγνόν τήρει» (Α’ Τιμ. 5, 22).
-          «Απέχεσθαι υμάς από της πορνείας» (Α’ Θες. 4, 3)
-          «Ο πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει» (Α’ Κορ. 6, 18)
-          «Πόρνους και μοιχούς κρινεί ο Θεός» (Εβ. 13, 4).
-          «Μη πλανάσθε∙ ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκοίται … Βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι» (Α’ Κορ. 6, 9), αν βέβαια δεν μετανοήσουν.
-          «Όλως ακούεται εν υμίν πορνεία, και τοιάυτη πορνεία, ήτις ουδέ εν τοις έθνεσι ονομάζεται» (Α’ Κορ. 5, 1).
-          «Το δε σώμα ου τη πορνεία, αλλά τω Κυρίω, και ο Κύριος τω σώματι… ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη Χριστού εστίν; Άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο… φεύγετε την πορνείαν» (Α’ Κορ. 6, 13-19).
-          «Τούτο γαρ έστε γινώσκοντες, ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ος εστίν ειδωλολάτρης, ουκ έχει κληρονομίαν εν τη Βασιλεία του Θεού (Εφες. 5, 5).
-          «Τίμιος ο γάμος εν πάσι και η κοίτη αμίαντος∙ πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός (Εβρ. 13, 4).
-          «Τοις δειλοίς και απίστοις και εβδελυγμένοις και φονεύσι και πόρνοις και φαρμακοίς το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη (Αποκ. 21, 8).

Και οι Θεοφόροι Πατέρες καταδικάζουν κάθε σεξουαλική πράξη προ του ευλογημένου γάμου ή έξω απ’ αυτόν.
Ο Μ. Βασίλειος διδάσκει, ότι κάθε είδος πορνείας είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού: «Ικανόν και βλέμμα φθείραι προς ακολασίαν τον νουν» (P. G 36, 693).
Ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος ρωτάει τον προσερχόμενο σε γάμο και λέει: «Πως εσύ ζητάς παρθενία από τη νύφη ενώ εσύ δεν τηρείς αυτή για τον εαυτό σου;» (P. G 36, 289).
Ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζητά από τους νέους να νυμφεύονται σύντομα για να προλαβαίνονται οι προγαμιαίες σχέσεις.
Ο Δ’ Κανόνας του Αγ. Γρηγορίου Νύσσης λέει, ότι η πορνεία λογίζεται σαν μοιχεία και κανονίζει την αμαρτία αυτή να απέχει ο αμαρτήσας 3 χρόνια από την Θ. Κοινωνία.
Ο 25ος Κανόνας του Μ. Βασιλείου προβλέπει την περίπτωση που κάποιος διέφθειρε μια γυναίκα και στη συνέχεια την νυμφεύθηκε. Για μεν την πράξη τον επιτιμά αυστηρά, εγκρίνει όμως τη διατήρηση του γάμου.

(Απόσπασμα από το βιβλίο του π. Γεωργίου Καλπούζου 
«Έφηβοι και προγαμιαίες σχέσεις»

σελ. 32-34)

Πηγή: blog "Αναβάσεις".

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΙΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

http://media.feed.gr/filesystem/images/20100825/low/assets_LARGE_t_420_22607536.JPGΤο όνειρο του πραγματικότητα κάνει ο Πρίγκιπας Νικόλαος που έρχεται αρχές Οκτωβρίου με την σύζυγό του Πριγκίπισσα Τατιάνα.
Οι Βασιλείς μας Κωνσταντίνος ΙΓ΄ και Άννα-Μαρία αφοσιώθηκαν με προσοχή στην σωστή ανατροφή των παιδιών τους δίνοντάς τους ηθικές αρχές και ελληνοχριστιανικές αξίες. Η νοσταλγία των Βασιλέων μας για την Ελλάδα μεταδόθηκε και στα παιδιά τους τα οποία υπεραγαπούν την πατρίδα τους.
Έτσι, το πριγκιπικό ζεύγος Νικολάου-Τατιάνας, επηρεασμένοι από τους Βασιλείς μας που επέστρεψαν μόνιμα στην Ελλάδα (Πόρτο Χέλι), αποφάσισε να διαμείνει στην πολυπαθούσα χώρα μας.
Μάλιστα, ο στενός φίλος και κουμπάρος τους Νάσος Θανόπουλος ετοιμάζει, σύμφωνα με τα parapolitika.gr, ένα welcome party για τους Πρίγκιπες στο σπίτι του το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου.

Σχόλιο ΔΕΡ
Καλή διαμονή στην Πατρίδα και ευχόμαστε να αναδειχθείτε αντάξιοι των προγόνων σας Βασιλέων που έβαζαν πρώτα την Ελλάδα και μετά τον Θρόνο και την αρχή.

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: ΕΝΑΣ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" (προφίλ facebook).

1921: Στην διάρκεια της παραμονής του στην Μικρά Ασία ο (καταπονημένος από τον αδελφοκτόνο Εθνικό Διχασμό, την ύπουλη πλευρίτιδα που παραλίγο να τον οδηγήσει στον θάνατο, αλλά και τον τραγικό θάνατο του γιού του Αλέξανδρου) Βασιλιάς Κωνσταντίνος ΙΒ’ επισκέπτεται τα στρατιωτικά μας νοσοκομεία για να μιλήσει με τους τραυματίες και να τους ενθαρρύνει. Σε μια από αυτές τις επισκέψεις πλησίασε το προσκέφαλο ενός στρατιώτη που είχε χάσει και τα δυο του πόδια στο ύψος των γονάτων. Ο Βασιλιάς του έσφιξε το χέρι με αγάπη σαν να ήταν παιδί του, κάθισε δίπλα του και τον ρώτησε σε ποια μάχη τραυματίστηκε. Με δάκρυα στα μάτια, ο στρατιώτης του απάντησε και ο Βασιλιάς δεν άντεξε από την συγκίνηση: «Η πατρίδα είναι περήφανη για την θυσία σου». Ο ανάπηρος πολεμιστής κούνησε το κεφάλι και τόνισε ΜΙΑ-ΜΙΑ τις εξής λέξεις: «Έδωσα τα πόδια μου για την Ελλάδα και για τον Βασιλιά μου και λυπάμαι που δεν έχω άλλα δυο για να τους τα προσφέρω και αυτά»...
(Κώστας Μπαρμπής: «Κωνσταντίνος ΙΒ΄, ο Στρατηλάτης», τόμος β΄, σελίδα 416).

Το facebook του Μαρμαρωμένου Βασιλιά συμβάλλει στην αφύπνιση συνειδήσεων και την διατήρηση της ιστορίας. Επισκεφθείτε το για περισσότερες άγνωστες βασιλικές ιστορίες.

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Η ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" (προφίλ facebook).

Όπως και ο πατέρας του, Βασιλέας Γεώργιος Α΄, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος ΙΒ΄ είχε μεγάλη αγάπη για το θέατρο και προπαντός για τα πατριωτικά, αρχαιοελληνικά ή βυζαντινής πλοκής έργα (ήξερε απέξω και ανακατωτά όλους τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες και τις χρονολογίες και τα γεγονότα της Βασιλείας τους!!!) Ήταν πάντα «παρών» στις πρεμιέρες πολεμικών έργων και μαζί του έπαιρνε και τους πρίγκηπες για να… μαθαίνουν! Κατά την παράσταση του μελοδράματος του Σαμαρά «Πόλεμος εν πολέμω», στο τέλος της δεύτερης πράξης που αντηχούσαν τα σαλπίσματα της νίκης και οι χωρικοί ξεδίπλωναν τις Βυζαντινές σημαίες με τον δικέφαλο αετό, τις οποίες είχαν κρυμμένες στο στήθος τους, ο Στρατηλάτης τραβήχτηκε στο βάθος του Βασιλικού θεωρείου, για να μην δουν οι θεατές τα δάκρυα που έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια του...
(Κώστας Μπαρμπής: «Κωνσταντίνος ΙΒ΄, ο Στρατηλάτης», τόμος β΄, σελίδα 421)

Το facebook του Μαρμαρωμένου Βασιλιά συμβάλλει στην αφύπνιση συνειδήσεων και την διατήρηση της ιστορίας. Επισκεφθείτε το για περισσότερες άγνωστες βασιλικές ιστορίες.

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: ΜΙΜΗΤΗΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ...

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" (προφίλ facebook).

Στην διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-΄13, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος ΙΒ΄ έτρωγε ό,τι και οι στρατιώτες του, φασολάδα, τραχανά, ψωμί και τυρί!!! Ηθελε έτσι να είναι ένα μαζί τους!!! 
Ένα βράδυ οι υπασπιστές του, του πήγαν στην σκηνή του ένα ψητό κοτόπουλο. «Οι στρατιώτες έφαγαν όλοι;», ρώτησε ο Στρατηλάτης.
«Δεν πρόφτασαν, Μεγαλειότατε», του απάντησαν. «Ήταν τόσο βιαστική η πορεία, που…».
«Τότε δεν πρόκειται να φάω ούτε κι εγώ».
Το κοτόπουλο πετάχτηκε έξω από την σκηνή (!) και ο Βασιλιάς έφαγε ό,τι και οι στρατιώτες του: Ξερή κουραμάνα και τυρί! 
Αυτός ήταν ο Αρχηγός της Ελλάδας!!!
(Κώστας Μπαρμπής: «Κωνσταντίνος ΙΒ΄, ο Στρατηλάτης», τόμος β΄, σελίδα 422)

Το facebook του Μαρμαρωμένου Βασιλιά συμβάλλει στην αφύπνιση συνειδήσεων και την διατήρηση της ιστορίας. Επισκεφθείτε το για περισσότερες άγνωστες βασιλικές ιστορίες.

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" (προφίλ facebook).

Ο Στρατηλάτης Βασιλιάς Κωνσταντίνος ΙΒ΄ θεωρούσε –ορθότατα- την Ελλάδα της εποχής του ως φυσική συνέχεια της Αρχαίας Ελλάδας και του Βυζαντίου (είχε δάσκαλο τον μεγάλο Παπαρρηγόπουλο) και προγραμμάτιζε η στέψη του ως νέου Βασιλιά – ο πατέρας του Γεώργιος Α΄ είχε ήδη εκδηλώσει την επιθυμία παραίτησης μετά από 50 χρόνια βασιλείας!!! – να γίνει με το Βυζαντινό τυπικό (δοξολογία, παρέλαση, αυτοκρατορικά άμφια αντί στρατιωτικής στολής, κλπ). Δυστυχώς, το σχέδιο εκείνο ματαιώθηκε μετά το ξέσπασμα των Βαλκανικών Πολέμων και κυρίως λόγω της δολοφονίας του εθνομάρτυρα Γεωργίου Α΄ στην απελευθερωμένη Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος κατέβηκε στην Αθήνα από το μέτωπο, ορκίστηκε στα γρήγορα και ξαναγύρισε στο καθήκον. Ωστόσο, θεωρούσε – όπως και όλοι οι Έλληνες και τότε και τώρα και πάντα – τον εαυτό του ως διάδοχο του Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου και επομένως τον 12ο (ΙΒ΄) κατά σειρά Κωνσταντίνο. Μάλιστα, ετοιμαζόταν ήδη και στολή Βυζαντινού Βασιλέα, ενώ την ίδια είχε παραγγείλει και ο Τσάρος της Βουλγαρίας Φερδινάνδος, τον οποίο όμως κατατρόπωσε ο Κωνσταντίνος στα πεδία των μαχών το 1912-΄13… 
Υ.Γ.: Φυσικά και οι… φίλοι του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αντάντ είχαν άλλη άποψη για το αν η Κωνσταντινούπολη έπρεπε να έχει ξανά Ρωμιό Βασιλιά…

Το facebook του Μαρμαρωμένου Βασιλιά συμβάλλει στην αφύπνιση συνειδήσεων και την διατήρηση της ιστορίας. Επισκεφθείτε το για περισσότερες άγνωστες βασιλικές ιστορίες.

ΧΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ Η ΕΛΛΑΔΑ...

Γράφει ο "Εθνικός Αγωνιστής" (προφίλ facebook).

• Στον Κωνσταντίνο η Ελλάδα οφείλει την ακεραιότητά της, μετά το διπλασιασμό της χάρη στις περίλαμπρες νίκες του.
• Στον πατέρα του (ιδρυτή της Βυζαντινογενούς δυναστείας) Γεώργιο ο ελληνισμός “χρωστάει” τα Επτάνησα και τη χωρίς πόλεμο και αιματηρές θυσίες – διά του Συνεδρίου του Βερολίνου – κατάργηση της (δημιουργικής της Μεγάλης Βουλγαρίας) Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου και την επέκταση της “ασφυκτιώσης” Ελλάδας ως την Λάρισα και τον Άραχθο. Ακόμα, έχει απέναντί του το τεράστιο χρέος της θυσίας του ως νέου Λεωνίδα στα δρομάκια της Νύφης του Θερμαικού, για να σημαδέψει με το αίμα του την ελληνικότητά της.
• Στον κακότυχο Αλέξανδρο Α’, που σήκωσε το σταυρό του μαρτυρίου, όταν οι γαλλοαγγλικές μπαγιονέτες εξοστράκισαν τον υπερδιπλασιαστή της πατρίδας πατέρα του, η Ελλάδα οφείλει την προσθήκη της Δυτικής Θράκης.
• Στον (μοναδικά καλλιεργημένο, φιλόσοφο και μάρτυρα) Γεώργιο Β’ η φυλή “χρωστάει” αιώνια ευγνωμοσύνη και για τα δύο συγκλονιστικά ΟΧΙ του, τη σχετική παγκόσμιας αναγνώρισης δόξα και την ένταξη των Δωδεκανήσων στις μητρικές αγκάλες.
• Και στο ζεύγος Παύλου και Φρειδερίκης η Ελλάδα οφείλει τη διάσωσή της από το φρικαλέο «Σιδηρούν Παραπέτασμα» κατά το σφαγιαστικό τρίτο γύρο του Συμμοριτοπολέμου.
• Όσο για τον Κωνσταντίνο ΙΓ’ (ο οποίος κατά το νεότερο Ευ. Βενιζέλο –εκ μετατροπής παππικού επωνύμου- «χρωστάει και δεν του χρωστάμε») η χώρα οφείλει - κατά τον Γεώργιο Παπανδρέου- «την σωτηρία της τιμής της» κατά τη 13η Δεκεμβρίου 1967…

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

http://2.bp.blogspot.com/-dZey1IOFrgg/T9py6e0QH2I/AAAAAAAAMow/ip6NiyBWubk/s320/basilofron-papadopoulos660.pngΠανέτοιμη για οποιαδήποτε εκλογική κάθοδο είναι το κόμμα των Βασιλοφρόνων "Εθνική Ελπίδα" όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο "Εγνατία tv" ο Πρόεδρος του Γεώργιος Γ. Παπαδόπουλος. Δήλωσε ότι το κόμμα θα κατέλθει στις ευρωεκλογές της 25 Μαΐου 2014 και σύμφωνα με το www.meapopsi.gr θα είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής πρώτος στη λίστα με την Εθνική Ελπίδα
Διέψευσε δε και τα σενάρια που έκαναν λόγο για συνεργασία της Εθνικής Ελπίδας με την Χρυσή Αυγή. Συγκεκριμένα, έκαναν λόγο για κάθοδο του Γ. Παπαδόπουλου στις Δημοτικές εκλογές του Δήμου Πέλλας με τη συνεργασία της Χρυσής Αυγής. Ας μην ξεχνάμε πως ο Πρόεδρος είχε κατέβει 2 φορές στις Δημοτικές εκλογές του Δήμου Γιαννιτσών. Μάλιστα θα είναι εναντίον και του σημερινού Δημάρχου Γρηγόρη Στάμκου
Για την ώρα λοιπόν κλείνει τα σενάρια συνεργασιών και αυτό δείχνει ότι οι μελλοντικές του κινήσεις θα έχουν μέλλον!

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (20/09/13)

http://2.bp.blogspot.com/-dZey1IOFrgg/T9py6e0QH2I/AAAAAAAAMow/ip6NiyBWubk/s320/basilofron-papadopoulos660.png
Συνέντευξη παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό της Εγνατίας tv κατά το Κεντρικό του Δελτίο Ειδήσεων, ο Πρόεδρος του κόμματος των Βασιλοφρόνων "Εθνική Ελπίδα" Γιώργος Παπαδόπουλος.
Αναφέρθηκε στην δολοφονία του Π. Φύσσα και χαρακτήρισε "ανεπίτρεπτες" τις κινήσεις της Χρυσής Αυγής. "Έχουμε μετακινήσεις πληθυσμού στα 2 άκρα" δηλώσεις. Είπε πως δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή ακραία, είναι και "το ΠαΣοΚ που έβαλε φωτιά στην Marfin και πέθαναν 4 άνθρωποι και έκαιγε τα λεωφορεία του Μητσοτάκη", το ΣυΡιζΑ και οι συνιστώσες του καθώς και το ΚΚΕ που "αιματοκύλισε την Ελλάδα". Τόνισε εμφατικώς πως "οι Βασιλόφρονες και ο Βασιλιάς ήταν και είναι πάντα ευγενείς".
Στο θέμα της απεργίας των καθηγητών δήλωσε σύμφωνος άλλα όχι κατά την έναρξη ή την διάρκεια του σχολικού έτους ή την περίοδο των εξετάσεων. Χαρακτηριστικά είπε: "Οι καθηγητές να απεργήσουν τους 3-4 μήνες το καλοκαίρι". 
Για τα πολιτικά πράγματα τόνισε πως "οι 300 πρέπει να δώσουν εξηγήσεις και να συμμαζευτούν" και "τα χρήματα να τα δώσουν στον Ελληνικό λαό".
Τέλος, δήλωσε πως η Εθνική Ελπίδα είναι πανέτοιμη για κάθοδο στις εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές καθώς και τις ευρωεκλογές και επανέλαβε την εκτίμησή του; πληροφορία; ότι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο με ιδιότυπο σύστημα απλής αναλογικής και είσοδο στην Βουλή 0,33%. "Φοβούνται τους Βασιλόφρονες και την δύναμη που έχουν στην Ευρώπη" δήλωσε.

Αν θέλετε να δείτε την συνέντευξη πατήστε εδώ (42:26 -57:20): 20-09-2013.

Η ΓΑΛΛΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΣΕ ΤΟΝ... ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" (προφίλ facebook).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (πολιτικού «πατέρα» του... σημερινού «Συνταγματικού Τόξου»)...
http://3.bp.blogspot.com/-ULzVt3U4YOs/UOlEGt1VyoI/AAAAAAACTaQ/uLv7JpGQmVQ/s640/venizelos-atatourk.jpgΣτα σκοτεινά χρόνια 1915-1917: Τον Δεκέμβριο του 1915 η Γαλλία, διά του πρωθυπουργού της Αριστείδη Μπριάν έστειλε στον Γάλλο πρεσβευτή στην Αθήνα το ποσό των 350.000 Γαλλικών φράγκων «για να χρηματοδοτήσει την εκστρατεία του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας». Στις 29 Δεκεμβρίου εμβαζόταν το ποσό των 7.000.000 Γαλλικών φράγκων, προερχόμενο από τον μεγαλέμπορο όπλων και πετρελαιά σερ Μπάζιλ Ζαχάροφ (Εβραίος μεν, αλλά δεν μας ενδιαφέρει για την ώρα...), το οποίο προοριζόταν «για την άσκηση συμμαχικής προπαγάνδας στην Ελλάδα», με διαχειριστή φυσικά τον ψευτοΕθνάρχη... Ποιον άλλον περιμένατε; Και ο επιτετραμμένος της Γαλλικής κυβέρνησης στην Αθήνα Ανρί Τιρό μεταφέρει στο Γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών την την... απειλή του Βενιζέλου: «Είμαι έτοιμος να ξεσηκώσω τρομερή επανάσταση στην Αθήνα για να συντρίψω τον Βασιλιά»... Αυτός ήταν ο Βενιζέλος, ο παρανοϊκός, αρχομανής και ψυχοπαθής πολιτικός «πατέρας» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ!

Το facebook του Μαρμαρωμένου Βασιλιά συμβάλλει στην αφύπνιση συνειδήσεων και την διατήρηση της ιστορίας. Επισκεφθείτε το για περισσότερες άγνωστες βασιλικές ιστορίες.