Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Η ΡΕΠΟΥΣΗ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ!

Η Ρεπούση, μετά τις προκλητικότατες "προοδευτικές" δηλώσεις της, ξαναχτυπά. Η βουλευτής με το πορνοκαλτσόν, ζητά μαζί με την Μαρία Γιαννακάκη την κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών. Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά με την χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, απηύθυναν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστερ'ας, Μαρία Ρεπούση και Μαρία Γιαννακάκη.

Αποσπάσματα από το κείμενο της ερώτησης:

«Σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.
Κύριε Υπουργέ, [...] Συγκεκριμένα, η αξίωση γνωστοποίησης θρησκευτικών πεποιθήσεων ως προϋπόθεση άσκησης δικαιωμάτων κρίνεται αθέμιτη, αφού κατά αυτόν τον τρόπο ανακοινώνονται αθελήτως, προσωπικά δεδομένα. Επομένως, με τις εγκυκλίους αυτές δεν δημιουργείται υποχρέωση για αιτιολόγηση της επιθυμίας απαλλαγής.
Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών κρίνεται απαραίτητη δεδομένου του ομολογιακού-κατηχητικού χαρακτήρα της θρησκευτικής εκπαίδευσης. Άλλωστε, η αιτιολογία για λόγους συνείδησης, ορίστηκε βάσει του μη γνωσιολογικού περιεχομένου του μαθήματος των Θρησκευτικών. [...]
Οι ερωτώντες Βουλευτές: Μαρία Γιαννακάκη, Μαρία Ρεπούση».

Σχόλιο
Αν δεν θέλουν τα Θρησκευτικά να μην τα διδαχθούν τα παιδιά τους. Αν θέλετε άθεο κράτος, σηκωθείτε και πηγαίνετε όπου αλλού θέλετε. Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ, ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ.

ΚΗΔΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ-ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

kidiaΠαρουσία συγγενών, φίλων, νοσταλγών του Απριλιανού καθεστώτος και κλιμακίου βουλευτών της Χρυσής Αυγής κηδεύτηκε την Πέμπτη 31 Φεβρουαρίου ο Στρατηγός Ντερτιλής. Στο φέρετρο του υπήρξε η Ελληνική Σημαία σε αντίθεση μ΄ έναν εκείνο τον αριστερό αυτόχειρα που κηδεύτηκε με την συριακή. Ακούστηκαν συνθήματα όπως "Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών" και "Αλήτες-Προδότες-Πολιτικοί" και πυροβολισμοί. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του spiro-spero "λίγη ώρα μετά την κηδεία του Νικόλαου Ντερτιλή στο Α΄Νεκροταφείο αθηνών, συνελήφθη άνδρας του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά, για τους πυροβολισμούς στον αέρα κατά την ταφή. Στις τσέπες του βρέθηκαν κάλυκες, ενω αυτήν την ώρα διεξάγεται και έρευνα στο σπίτι του."

«Ξέχασε» να πάει ο Μιχαλολιάκος!!!

Συγχαίρουμε τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων για το θάρρος του να παραστεί στην κηδεία του Ντερτιλή, αγνοώντας την σφοδρή επίθεση που ήδη του γίνεται από τα γνωστά "προοδευτικά" παπαγαλάκια, τα ίδια που εκθείαζαν (!!!) την παρουσία του Αρχιεπισκόπου και άλλων Μητροπολιτών στην κηδεία του πατέρα του Τσίπρα!


ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

Το μικρό Απόδειπνον είναι ακολουθία βραδυνή και τελείται μετά το βραδυνό φαγητό πριν κοιμηθούμε. 

                               Μικρόν Απόδειπνον

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος ελέησον ημάς (εκ τρίτου).
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς.
Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών.
Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν.
Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών,
ένεκεν του ονόματός σου.
Κύριε ελέησον (3 φορές)
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, καί μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ότι σού εστιν η βασιλεία…

Αμήν.
Κύριε ελέησον ιβ’
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν αυτώ, Χριστώ τω βασιλεί και Θεώ ημών.
Ψαλμός 50
Ελέησόν με ο Θεός κατά τό μέγα ελεός σου καί κατά τό πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον τό ανόμημά μου
επί πλείον πλύνόν με από τής ανομίας μου καί από τής αμαρτίας μου καθάρισόν με
ότι τήν ανομίαν μου εγώ γινώσκω καί η αμαρτία μου ενώπιόν μού εστιν διά παντός
σοί μόνω ήμαρτον καί τό πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα όπως άν δικαιωθής εν τοίς λόγοις σου καί νικήσης εν τώ κρίνεσθαί σε
Ιδού γάρ εν ανομίαις συνελήμφθην καί εν αμαρτίαις εκίσσησέν με η μήτηρ μου
Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τά άδηλα καί τά κρύφια τής σοφίας σου εδήλωσάς μοι
Ραντιείς με υσσώπω καί καθαρισθήσομαι πλυνείς με καί υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι
Ακουτιείς με αγαλλίασιν καί ευφροσύνην αγαλλιάσονται οστά τεταπεινωμένα
Απόστρεψον τό πρόσωπόν σου από τών αμαρτιών μου καί πάσας τάς ανομίας μου εξάλειψον
Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός καί πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοίς εγκάτοις μου
Μή απορρίψης με από τού προσώπου σου καί τό πνεύμα τό άγιόν σου μή αντανέλης απ’ εμού
Απόδος μοι τήν αγαλλίασιν τού σωτηρίου σου καί πνεύματι ηγεμονικώ στήρισόν με
Διδάξω ανόμους τάς οδούς σου καί ασεβείς επί σέ επιστρέψουσιν
Ρύσαί με εξ αιμάτων ο Θεός ο Θεός τής σωτηρίας μου αγαλλιάσεται η γλώσσά μου τήν δικαιοσύνην σου
Κύριε τά χείλη μου ανοίξεις καί τό στόμα μου αναγγελεί τήν αίνεσίν σου
Ότι ει ηθέλησας θυσίαν έδωκα άν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις
Θυσία τώ Θεώ πνεύμα συντετριμμένον καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει
Αγάθυνον κύριε εν τή ευδοκία σου τήν Σιων καί οικοδομηθήτω τά τείχη Ιερουσαλημ
Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν καί ολοκαυτώματα τότε ανοίσουσιν επί τό θυσιαστήριόν σου μόσχους
Ψαλμός 69
Ο Θεός, εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσαι μοι σπεύσον. Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου.
Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και καταισχυνθήτωσαν οι βουλόμενοί μοι κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόμενοι οι λέγοντές μοι, εύγε, εύγε.
Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί σο πάντες οι ζητούντές σε, ο Θεός. Και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ό Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου.
Εγώ δε πτωχός ειμί και πένης, ο Θεός, βοήθησόν μοι. Βοηθός μου και ρύστης μου ει συ, Κύριε, μη χρονίσης.
Ψαλμός 142
Κύριε εισάκουσον τής προσευχής μου ενώτισαι τήν δέησίν μου εν τή αληθεία σου επάκουσόν μου εν τή δικαιοσύνη σου
καί μή εισέλθης εις κρίσιν μετά τού δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών
ότι κατεδίωξεν ο εχθρός τήν ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γήν τήν ζωήν μου εκάθισέν με εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος
καί ηκηδίασεν επ’ εμέ τό πνεύμά μου εν εμοί εταράχθη η καρδία μου
εμνήσθην ημερών αρχαίων καί εμελέτησα εν πάσι τοίς έργοις σου εν ποιήμασιν τών χειρών σου εμελέτων
διεπέτασα τάς χείράς μου πρός σέ η ψυχή μου ως γή άνυδρός σοι διάψαλμα
Ταχύ εισάκουσόν μου κύριε εξέλιπεν τό πνεύμά μου μή αποστρέψης τό πρόσωπόν σου απ’ εμού καί ομοιωθήσομαι τοίς καταβαίνουσιν εις λάκκον
ακουστόν ποίησόν μοι τό πρωί τό έλεός σου ότι επί σοί ήλπισα γνώρισόν μοι κύριε οδόν εν η πορεύσομαι ότι πρός σέ ήρα τήν ψυχήν μου
εξελού με εκ τών εχθρών μου κύριε ότι πρός σέ κατέφυγον
δίδαξόν με τού ποιείν τό θέλημά σου ότι σύ εί ο Θεός μου τό πνεύμά σου τό αγαθόν οδηγήσει με εν γή ευθεία
ένεκα τού ονόματός σου κύριε ζήσεις με εν τή δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως τήν ψυχήν μου
καί εν τώ ελέει σου εξολεθρεύσεις τούς εχθρούς μου καί απολείς πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου ότι δούλός σού ειμι εγώ

Δοξολογία μικρά
Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκiα.
Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλην σου δόξαν.
Κύριε βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ, και άγιον Πνεύμα.
Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου.
Πρόσδεξαι την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς.
Ότι συ ει μόνος άγιος, συ ει μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
Καθ’ εκάστην ημέραν ευλογήσω σε, και αινέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.
Κύριε, καταφυγή εγενήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασαι την ψυχήν μου, ότι ήμαρτόν σοι.Κύριε, προς σε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιείν το θέλημά σου, ότι συ ει ο Θεός μου.
Ότι παρά σοι πηγή ζωής, εν τω φωτί σου οψόμεθα φως.
Παράτεινον το έλεος σου τοις γινώσκουσί σε.
Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυκτί ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήναι ημάς.
Ευλογητός ει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και αινετόν και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν.
Γένοιτο, Κύριε, το έλεος σου εφ’ ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε.
Ευλογητός ει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου.
Ευλογητός ει, Δέσποτα, συνέτισόν με τα δικαιώματα σου.
Ευλογητός ει, Άγιε, φώτισόν με τοις δικαιώμασί σου.
Κύριε, το έλεός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδης.
Σοι πρέπει αίνος, σοι πρέπει ύμνος, σοι δόξα πρέπει, τω Πατρί και τω Υιώ και τω αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Το Σύμβολο της Πίστεως
Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο. Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους Ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν , το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών.
Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Άξιόν εστιν ως αληθώς μακαρίζειν σε τήν Θεοτόκον, τήν αειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα του Θεού ημών. Τήν τιμιοτέραν τών Χερουβείμ καί ενδοξοτέραν ασυγκρίτως τών Σεραφείμ, τήν αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, τήν όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

Ευχή από το Μέγα Απόδειπνον

Κύριε, Κύριε, ὁ ῥυσάμενος ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς βέλους πετομένου ἡμέρας, ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ ἀπὸ παντὸς πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου. Πρόσδεξαι θυσίαν ἑσπερινήν, τὰς τῶν χειρῶν ἡμῶν ἐπάρσεις. Καταξίωσον δὲ ἡμᾶς καὶ τὸ νυκτερινὸν στάδιον ἀμέμπτως διελθεῖν, ἀπειράστους κακῶν, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ταραχῆς καὶ δειλίας, τῆς ἐκ τοῦ Διαβόλου ἡμῖν προσγινομένης. Χάρισαι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατάνυξιν, καὶ τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν μέριμναν, τῆς ἐν τῇ φοβερᾷ καὶ δικαίᾳ σου κρίσει ἐξετάσεως. Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς σάρκας ἡμῶν, καὶ νέκρωσον τὰ μέλη ἡμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἵνα, καὶ ἐν τῇ καθ΄ὕπνον ἡσυχίᾳ, ἐμφαιδρυνώμεθα τῇ θεωρίᾳ τῶν κριμάτων σου. Ἀπόστησον δὲ ἀφ' ἡμῶν πᾶσαν φαντασίαν ἀπρεπῆ, καὶ ἐπιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστησον δὲ ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἐστηριγμένους ἐν τῇ πίστει, καὶ προκόπτοντας ἐν τοῖς παραγγέλμασί σου.
Εὐδοκίᾳ, καὶ χάριτι τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ΄ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.


Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος ελέησον ημάς (εκ τρίτου).
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς.
Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών.
Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν.
Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών,
ένεκεν του ονόματός σου.
Κύριε ελέησον (3 φορές)
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 


Τροπάρια

Ο Θεός των πατέρων ημών, ο ποιών αεί μεθ’ ημών κατά την σην επιείκειαν, μη αποστήσης το έλεός σου αφ’ ημών, αλλά ταις αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη κυβέρνησαν την ζωήν ημών.
Των εν όλω τω κοσμώ μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι’ αυτών βοά σοι, Χριστέ ο Θεός, τω λαώ σου τους οικτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και ταις ψ υχαίς ημών το μέγα έλεος.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τάς ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Τη πρεσβεία Κύριε, πάντων των Άγιων, και της Θεοτόκου, την σην ειρήνην δος ημίν, και ελέησον ημάς, ως μόνος οικτίρμων.
Κύριε έλέησον (40 φορές)
Ο εν παντί καιρώ και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διά της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών , αυτός. Κύριε, πρόσδεξαι και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξεις και ίθυνον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνισον , τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρύσαι ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τείχισον ημάς αγίοις σου Αγγέλοις, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωσιν της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Κύριε ελέησον (3 φορές)
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Τήν Τιμιωτέραν τών Χερουβείμ, καί ενδοξοτέραν ασυγκρίτως τών Σεραφείμ, τήν αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, τήν όντως Θεοτόκον, σέ μεγαλύνομεν.

Ευχή στην υπεραγία Θεοτόκο
Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία παρθένε
Άσπιλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν Λόγον τοις ανθρώποις τη παραδόξω σου κυήσει ενώσασα και την απωσθείσαν φύσιν του γένους ημών τοις ουρανίοις συνάψασα, η των απηλπισμένων μόνη έλπις και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψις των εις σε προστρεχόντων, και πάντων των Χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελύξη με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τόν αισχροίς λογισμοίς και λόγοις και πράξεσιν όλον εμαυτόν αχρειώσαντα, και των ηδονών του βίου, ραθυμία γνώμης, δούλον γενόμενον, αλλ’ ως του φιλανθρώπου Θεού Μήτηρ, φιλανθρώπως σπλαγχνίθητι επ’ εμοί τω αμαρτωλώ και ασώτω, και δέξαι μου την εκ ρυπαρών χειλέων προσφερομένην σοι δέησιν, και τον σον Υιόν , και ημών Δεσπότην και Κύριον, τη μητρική σου παρρησία χρωμένη δυσώπησον, ίνα άνοιξη καμοί τα φιλάνθρωπα σπλάγχνα της αυτού αγαθότητος και, παριδών μου τα αναρίθμητα πταίσματα, επιστρέψη με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξη με. Και πάρεσό μοι αεί ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν τω παρόντι βίω θερμή προστάτις και βοηθός, τας των εναντίων εφόδους αποτειχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσα με, και εν τω καιρώ της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τας σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρρω αυτής απελαύνουσα, εν δε τη φοβερά ήμερα της κρίσεως, της αιωνίου με ρυομένη κολάσεως, και της απορρήτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμον με αποδεικνύουσα. ‘Ης και τύχοιμι, Δέσποινα μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της σης μεσιτείας και αντιλήψεως, χάριτι και φιλανθρωπία του μονογενούς Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, συν τω ανάρχω αυτού Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν.

Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν
Και δος ημίν, Δέσποτα, προς ύπνον απιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζοφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ηδυπαθείας. Παύσον τας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού τα καθ’ ημών δολίως κινούμενα. Τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστειλον και παν γεώδες και υλικόν ημών φρόνημα κοίμισαν. Και δώρησαι ημίν, ο Θεός, γρήγορον νουν, σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν, ύπνον ελαφρόν και πάσης σατανικής φαντασίας απηλλαγμένον. Διανάστησον δε ημάς εν τω καιρώ της προσευχής εστηριγμένους εν ταις εντολαίς σου και την μνήμην των σων κριμάτων εν εαυτοίς απαράθραυστον έχοντας. Παννύχιον ημίν την σην δοξολογίαν χάρισαι εις το υμνείν και ευλογείν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα σου, του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

- Υπερένδοξε, αειπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τω Υιώ σου και Θεώ ημών, και αίτησαι ίνα σώση δια σου τας ψυχάς ημών.
- Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το άγιον, Τριάς αγία, δόξα σοι.
- Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτηρ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.
- Επi σoί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις, Αγγέλων τό σύστημα καί ανθρώπων τό γένος, ηγιασμένε ναέ καί παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξ ής Θεός εσαρκώθη καί παιδίον γέγονεν, ο πρό αιώνων υπάρχων Θεός ημών· τήν γάρ σήν μήτραν θρόνον εποίησε, καί τήν σήν γαστέρα πλατυτέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις δόξα σοι.

Ευχή εις τον φύλακα Άγγελον
Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς της άθλιας μου ψυχής και ταλαίπωρου μου ζωής, μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ εμού δια την ακρασίαν μου, μη δώης χώραν τω πονηρώ δαίμονι κατακυριεύσαί μου τη καταδυναστεία του θνητού του τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου, και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τας ημέρας της ζωής μου, και εί τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν με από πάσης επήρειας του αντικειμένου, ίνα μη εν τίνι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαι με εν τω φόβω αυτού, και άξιον αναδείξαι με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.

- Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια, Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφω Σοι η πόλις Σου, Θεοτόκε. Αλλ' ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον ίνα κράζω Σοι· Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε.
- Θεοτόκε Παρθένε χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι Σωτήραν έτεκες των ψυχών ημών. (3 φορές)

Δι΄ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.


Ευχή προ του ύπνου

Τοις μισούσι και αδικούσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε, τοις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, τοις αδελφοίς και οικείοις ημών, χάρισαι τα προς σωτηρίαν αιτήματα, και ζωήν την αιώνιον, τους εν ασθενεία επίσκεψαι, και ίασιν δώρησαι, τους εν θαλάσση κυβέρνησον, τοις εν όδοιπορίαις συνόδευσον, τω Βασιλεί συμμάχησον, τοις διακονούσι, και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφεσιν δώρησαι, τοις εντειλαμένοις ημίν τοις αναξίοις εύχεσθαι υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος, Μνήσθητι, Κύριε, πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς, ένθα επισκοπεί το φως του προσώπου σου, Μνήσθητι, Κύριε, των αδελφών ημών των αιχμαλώτων, καί λύτρωσαι αυτούς από πάσης περιστάσεως, Μνήσθητι, Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν ταις αγίαις σου Εκκλησίαις, και δος αυτοίς τα προς σωτηρίαν αιτήματα, και ζωήν την αιώνιον, Μνήσθητι, Κύριε, και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν τω φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ήμάς εν τη τρίβω των εντολών σου, πρεσβείαις της παναχράντου σου Μητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αειπαρθένου Μαρίας, και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητός ει, εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε καθήκον και χρέος να προσευχόμαστε. Το πρωί για να ευλογήσει την ημέρα μας ο ΘΕΟΣ και το βράδυ για Τον ευχαριστήσουμε για την ημέρα που περάσαμε. Η ημέρα, σύμφωνα με την βιβλίο της Γενέσεως (1ο της Παλαιάς Διαθήκης), ξεκινά το απόγευμα. Έτσι η πρώτη ακολουθία της ημέρας είναι ο Εσπερινός. Ο Εσπερινός τελείται και στο σπίτι, εφ΄ όσον δεν μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε στην Εκκλησία. Εδώ παρατίθεται το σταθερό μέρος μαζί με ορισμένες ευχές.

                              Ακολουθία Εσπερινού

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ, τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν αυτώ Χριστώ, τω Βασιλεί και Θεώ ημών.
Ψαλμός 103
Ευλόγει η ψυχή μου, τόν Κύριον· Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης σφοδρα. Εξομολόγησιν καί μαγαλοπρέπειαν ενεδύσω, αναβαλλόμενος φώς ως ιμάτιον. Εκτείνων τον ουρανόν ωσεί δέρριν, ο στεγάζων εν ύδασιν τά υπερώα αυτού. Ο τιθείς νέφη τήν επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερύγων ανέμων. Ο ποιών τούς Αγγέλους αυτού πνεύματα, καί τούς λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τήν γήν επί τήν ασφάλειαν αυτής, ου κλιθήσεται εις τόν αιώνα τού αιώνος. Άβυσσος ως ιμάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί τών ορέων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δειλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όρη, καί καταβαίνουσι πεδία εις τόπον, όν εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ό ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψαι την γήν. Ο εξαποστέλλων πηγάς εν φάραγξιν, ανάμεσον τών ορέων διελεύσονται ύδατα.ποτιούσι πάντα τά θηρία τού αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ’ αυτά τά πετεινά τού ουρανού κατασκηνώσει· εκ μέσου τών πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζων όρη εκ τών υπερώων αυτού· από καρπού τών έργων σου χορτασθήσεται η γή. Ο εξανατέλλων χόρτον τοίς κτήνεσι, καί χλόην τή δουλεία τών ανθρώπων. Τού εξαγαγείν άρτον εκ τής γής· καί οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Τού ιλαρύναι πρόσωπον εν ελαίω· κα ί άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορτασθήσεται τα ξύλα τού πεδίου, αι κέδροι τού Λιβάνου, άς εφύτευσας. Εκεί στρουθία εννοσσεύσουσι, τού ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τά υψηλά ταίς ελάφοις, πέτρα καταφυγή τοίς λαγωοίς. Εποίησε σελήνην εις καιρούς· ο ήλιος έγνω τήν δύσιν αυτού.
Έθου σκότος, καί εγένετο νύξ· εν αυτή διελεύσονται πάντα τά θηρία τού δρυμού. Σκύμνοι ωρυόμενοι τού αρπάσαι, καί ζητήσαι παρά τώ Θεώ βρώσιν αυτοίς. Ανέτειλεν ο ήλιος, καί συνήχθησαν, καί εις τάς μάνδρας αυτών κοιτασθήσονται.
Εξελεύσεται άνθρωπος επί τό έργον αυτού, καί επί τήν εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Ως εμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε· πάντα εν σοφία εποίησας· επληρώθη η γή τής κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα η μεγάλη καί ευρύχωρος· εκεί ερπετά ών ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται· δράκων ούτος, όν έπλασας εμπαίζειν αυτή. Πάντα πρός σέ προσδοκώσι, δούναι τήν τροφήν αυτών εις εύκαιρον· δόντος σου αυτοίς συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τήν χείρα, τά σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος· αποστρέψαντος δέ σου τό πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς τό πνεύμα αυτών, καί εκλείψουσι, και εις τόν χούν αυτών επιστρέψουσιν.
Εξαποστελείς τό πνεύμα σου, καί κτισθήσονται, καί ανακαινιείς τό πρόσωπον τής γής. Ήτω η δόξα Κυρίου εις τούς αιώνας· ευφρανθήσεται Κύριος επί τοίς έργοις αυτού. Ο επιβλέπων επί τήν γήν, καί ποιών αυτήν τρέμειν· ο απτόμενος τών ορέων, και καπνίζονται. Άσω τώ Κυρίω εν τή ζωή μου, ψαλώ τώ Θεώ μου έως υπάρχω. Ηδυνθείη αυτώ η διαλογή μου, εγώ δέ ευφρανθήσομαι επί τώ Κυρίω. Εκλείποιεν αμαρτωλοί από τής γής, καί άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον. Καί πάλιν
Ο ήλιος έγνω τήν δύσιν αυτού· έθου σκότος, καί εγένετο νύξ.
Ως εμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε· πάντα εν σοφία εποίησας.
Δόξα… Καί νύν …
Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα. Δόξα σοι ο Θεός (εκ γ’).
Η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα σοι.

Ευχή τρίτη του Εσπερινού
Κύριε, ο Θεός ημών, μνήσθητι ημών των αμαρτωλών και αχρείων δούλων σου, εν τω επικαλείσθαι ημάς το άγιον και προσκυνητόν όνομά σου, και μη καταισχύνης ημάς από της προσδοκίας του ελέους σου, αλλά χάρισαι ημίν, ο Θεός, πάντα τα προς σωτηρίαν αιτήματα, και αξίωσον ημάς αγαπάν, και φοβείσθαί σε εξ όλης της καρδίας ημών, και ποιείν εν πάσι το θέλημά σου.
Ότι συ ει ο Θεός ημών, Θεός του ελεείν και σώζειν, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας τών αιώνων.

Ευχή εβδόμη του Εσπερινού
Ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ ὕψιστος, ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὁ πᾶσαν τὴν κτίσιν ἐν σοφίᾳ δημιουργήσας. Ὁ διαχωρήσας ἀνὰ μέσον τοῦ φωτός, καὶ ἀναμέσον τοῦ σκότους, καὶ τὸν ἥλιον θέμενος εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, σελήνην δὲ καὶ ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός, ὁ καταξιώσας ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς, καὶ ἐπὶ τῆς παρούσης ἡμέρας προφθάσαι τὸ πρόσωπόν σου ἐν ἐξομολογήσει, καὶ τὴν ἑσπερινὴν σοι λατρείαν προσαγαγεῖν. Αὐτός, φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνον τήν προσευχὴν ἡμῶν, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, καὶ πρόσδεξαι αὐτὴν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. Παράσχου δὲ ἡμῖν τὴν παροῦσαν ἑσπέραν, καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα εἰρηνικήν, ἔνδυσον ἡμᾶς ὅπλα φωτός, ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, καὶ ἀπὸ παντὸς πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου, καὶ δώρησαι ἡμῖν τὸν ὕπνον, ὃν εἰς ἀνάπαυσιν τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν ἐδωρήσω, πάσης διαβολικῆς φαντασίας ἀπηλλαγμένον. Ναί, Δέσποτα τῶν ἁπάντων, τῶν ἀγαθῶν χορηγέ, ἵνα, καὶ ἐν ταῖς κοίταις ἡμῶν κατανυγόμενοι, μνημονεύωμεν καὶ ἐν νυκτὶ τοῦ παναγίου ὀνόματός σου, καὶ τῇ μελέτῃ τῶν σῶν ἐντολῶν καταυγαζόμενοι, ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς διανιστῶμεν πρὸς δοξολογίαν τῆς σῆς ἀγαθότητος, δεήσεις καὶ ἱκεσίας τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ προσάγοντες, ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν, καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ σου, ὃν ταῖς πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου ἐν ἐλέει ἐπίσκεψαι.
Ὅτι γαθς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ψαλμός 140*
Κύριε εκέκραξα πρός σέ, εισάκουσόν μου, εισάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, εκέκραξα πρός σέ, εισάκουσόν μου· πρόσχες τή φωνή τής δεήσεώς μου, εν τώ κεκραγέναι με πρός σέ· εισάκουσόν μου, Κύριε.
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου, ως θυμίαμα ενώπιόν σου· έπαρσις τών χειρών μου θυσία εσπερινή· εισάκουσόν μου, Κύριε.
Θού, Κύριε, φυλακήν τώ στόματί μου, καί θύραν περιοχής περί τά χείλη μου.
Μή εκκλίνης τήν καρδίαν μου εις λόγους πονηρίας, τού προφασίζεσθαι προφάσεις εν αμαρτίαις.
Σύν ανθρώποις εργαζομένοις τήν ανομίαν, καί ου μή συνδυάσω μετά τών εκλεκτών αυτών.
Παιδεύσει με δίκαιος εν ελέει, καί ελέγξει με· έλαιον δέ αμαρτωλού μή λιπανάτω τήν κεφαλήν μου.
Ότι έτι καί η προσευχή μου εν ταίς ευδοκίαις αυτών· κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας οι κριταί αυτών.
Ακούσονται τά ρήματά μου, ότι ηδύνθησαν· ωσεί πάχος γής ερράγη επί τής γής, διεσκορπίσθη τά οστά ημών παρά τόν άδην.
Ότι πρός σέ, Κύριε, Κύριε, οι οφθαλμοί μου· επί σοί ήλπισα, μή αντανέλης τήν ψυχήν μου.
Φύλαξόν με από παγίδος ής συνεστήσαντό μοι, καί από σκανδάλων τών εργαζομένων τήν ανομίαν.
Πεσούνται εν αμφιβλήστρω αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνας ειμί εγώ, έως άν παρέλθω.
Ψαλμός 141*
Φωνή μου πρός Κύριον εκέκραξα, φωνή μου πρός Κύριον εδεήθην.
Εκχεώ εναντίον αυτού τήν δέησίν μου, τήν θλίψίν μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
Εν τώ εκλείπειν εξ εμού τό πνεύμά μου, καί σύ έγνως τάς τρίβους μου.
Εν οδώ ταύτη, ή επορευόμην, έκρυψαν παγίδα μοι.
Κατενόουν εις τά δεξιά, καί επέβλεπον, ότι ουκ ήν ο επιγινώσκων με.
Απώλετο φυγή απ’ εμού καί ουκ έστιν ο εκζητών τήν ψυχήν μου.
Εκέκραξα πρός σέ, Κύριε· είπα· Σύ εί η ελπίς μου, μερίς μου εί εν γή ζώντων.
Πρόσχες πρός τήν δέησίν μου, ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρύσαί με εκ τών καταδιωκόντων με, ότι εκραταιώθησαν υπέρ εμέ.
Εξάγαγε εκ φυλακής τήν ψυχήν μου, τού εξομολογήσασθαι τώ ονόματί σου.
Εμέ υπομενούσι δίκαιοι, έως ου ανταποδώς μοι.
Ψαλμός 129*
Εκ βαθέων εκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε εισάκουσον τής φωνής μου.
Γενηθήτω τά ώτά σου προσέχοντα εις τήν φωνήν τής δεήσεώς μου.
Εάν ανομίας παρατηρήσης, Κύριε, Κύριε τίς υποστήσεται; ότι παρά σοί ο ιλασμός εστιν.
Ένεκεν τού ονόματός σου υπέμεινά σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις τόν λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί τόν Κύριον.
Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός, από φυλακής πρωίας, ελπισάτω Ισραήλ επί τόν Κύριον.
Ότι παρά τώ Κυρίω τό έλεος καί πολλή παρ’ αυτώ λύτρωσις’ καί αυτός λυτρώσεται τόν Ισραηλ εκ πασών τών ανομιών αυτού.
Ψαλμός 116*
Αινείτε τόν κύριον πάντα τά έθνη επαινέσατε αυτόν πάντες οι λαοί.
Ότι εκραταιώθη τό έλεος αυτού εφ’ ημάς, καί η αλήθεια τού κυρίου μένει εις τόν αιώνα.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.*

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς, ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς. Διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.

Εσπέρας Προκείμενον !*
Τώ Σαββάτω εσπέρας Ήχος πλ. β’
Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο.
Στίχ: Ενεδύσατο Κύριος δύναμιν, και περιεζώσατο.
Στίχ: Και γαρ εστερεωσεν την οικουμένην, ήτις ου σαλευθήσεται.

Τη Κυριακή εσπέρας Ήχος πλ. δ’
Ιδού δη ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι δούλοι Κυρίου.
Στίχ. Οι εστώτες εν οίκω Κυρίου, εν αυλαίς οίκου Θεού ημών.

Τη Δευτέρα εσπέρας Ήχος δ’
Κύριος εισακούσεταί μου εν τω κεκραγέναι με προς αυτόν.
Στίχ. Εν τω επικαλείσθαι με εισήκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου.

Τη Τρίτη εσπέρας Ήχος α’
Το έλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου.
Στίχ. Κύριος ποιμαίνει με και ουδέν με υστερήσει εις τόπον χλόης εκεί με κατεσκήνωσεν.

Τη Τετάρτη εσπέρας Ήχος πλ. α’
Ο Θεός, εν τω ονόματι σου σώσον με, και εν τη δυνάμει σου κρινείς με.
Στίχ. Ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι τα ρήματα του στόματός μου.

Τη Πέμπτη εσπέρας Ήχος πλ. β’
Η βοήθειά μου παρά Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανόν και την γην.
Στίχ. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου.

Τη Παρασκευή εσπέρας Ήχος βαρύς
Ο Θεός αντιλήπτωρ μου ει, το έλεος σου προφθάσει με.
Στίχ. Εξελού με εκ των εχθρών μου, ο Θεός και εκ των επανισταμένων επ΄ εμέ λύτρωσαί με.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τή εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήναι ημάς. Ευλογητός εί, Κύριε, ο Θεός τών Πατέρων ημών, καί αινετόν καί δεδοξασμένον τό όνομά σου εις τούς αιώνας. Αμήν. Γένοιτο, Κύριε, τό έλεός σου εφ’ ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός εί, Κύριε. δίδαξόν με τά δικαιώματά σου. Ευλογητός εί, Δέσποτα, συνέτισον με τά δικαιώματά σου. Ευλογητός εί, Άγιε, φώτισόν με τοίς δικαιώμασί σου. Κύριε, τό έλεός σου εις τόν αιώνα, τά έργα τών χειρών σου μή παρίδης. Σοί πρέπει αίνος, σοί πρέπει ύμνος, σοί δόξα πρέπει, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Νυν απολύεις τον δούλόν σου, Δέσποτα, κατά το ρήμά σου, εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψιν εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς (εκ γ’).
Δόξα… Καί νύν…
Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς.
Κύριε, ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών,
Δέσποτα, συγχώρησον τάς ανομίας ημίν.
Άγιε, επίσκεψαι καί ίασαι τάς ασθενείας ημών,
ένεκεν τού ονόματός σου.
Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
Δόξα… Καί νύν…
Πάτερ ημών ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω τό όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω τό θέλημά σου, ώς εν ουρανώ, καί επί τής γής. Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός ημίν σήμερον, καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών, ώς καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών, καί μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού.
Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν .

Ευχή
Επουράνιε Βασιλεύ, τούς πιστούς Βασιλείς ημών στερέωσον, τήν πίστιν στήριξον, τά έθνη πράυνον, τόν κόσμον ειρήνευσον, τήν αγίαν Εκκλησίαν καί τήν πόλιν ταύτην καλώς διαφύλαξον, τούς προαπελθόντας πατέρας καί αδελφούς ημών εν σκηναίς Δικαίων τάξον, καί ημάς εν μετανοία καί εξομολογήσει παράλαβε, ως αγαθός καί φιλάνθρωπος.

Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

* Ψαλμοί 140, 141, 129, 116 και το εσπερινό προκείμενο λέγονται ψαλτά ενώ αν έχουμε τυπικά και μηναία μπορούμε να ψάλλουμε τα της ημέρας αντίστοιχα στιχηρά, απόστιχα, δοξαστικά και απολυτίκια. Αν δεν μπορούμε ψαλτά χύμα.
Αυτός που ξεκινά τον εσπερινό πρέπει και να τον τελειώνει.

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΔΩΡΟΣ Ο ΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Οι Άγιοι Ουικτωρίνος, Ουίκτωρ, Νικηφόρος, Κλαύδιος, Διόδωρος, Σαραπίνος και Παπίας
Ο Άγιος Διόδωρος

Εις τους Ουϊκτωρίνον, Ουΐκτωρον και Νικηφόρον
Ὅλμῳ μέλη τρεῖς συντριβέντες γεννάδαι,
Ὤφθησαν οἱ τρεῖς σώματος Χριστοῦ μέλη.


Εις τον Κλαύδιον

Καλὴν ἀπαρχὴν Κλαύδιος τῷ Κυρίῳ,
Ἐκ σώματος δίδωσι χεῖρας καὶ πόδας.


Εις τον Διοδώρον

Ἐν τῇ καμίνῳ καὶ τὸ τοῦ πόνου στέφος,
Εἴσελθε Διόδωρε Μάρτυς, καὶ στέφου.


Εις τον Σαραπίνον

Εἰ τοῦ ξίφους στέρξω σὲ τῷ φόβῳ βίε,
Καὶ πῶς Θεὸς στέρξει με τὸν Σαραπῖνον.


Εις τον Παπίαν

Λοῦσαι θαλάσσης πικρὰ λουτρὰ Παπία,
Καὶ τοῦ γλυκασμοῦ τῆς ἄνω τρυφῆς τύχης.
Οι Άγιοι Μάρτυρες κατάγονταν από την Κόρινθο και συνελήφθησαν κατά την περίοδο της βασιλείας του Δεκίου (249 - 251 μ.Χ.), γιατί ομολόγησαν με παρρησία την πίστη τους στον Χριστό. Οδηγήθηκαν ενώπιον του ανθύπατου Τερτίου, ο οποίος ήταν διοικητής της Ελλάδος. Ο ηγεμόνας υπέβαλλε σε φρικώδη βασανιστήρια τους αθλητές αυτούς της πίστεως και όλοι τους έλαβαν το στεφάνι του μαρτυρίου.
Ο Άγιος Ουικτωρίνος, ο Άγιος Ουίκτωρ και ο Άγιος Νικηφόρος ρίφθηκαν κάτω από μεγάλη κυλινδρική πέτρα που τους συνέτριψε. Οι δήμιοι απέκοψαν τα χέρια και τα πόδια του Αγίου Κλαυδίου, την κεφαλή του Αγίου Σαραπίνου και έριξαν τον Άγιο Διόδωρο σε πυρακτωμένο καμίνι. Τον Άγιο Παπία τον έπνιξαν στη θάλασσα.
Πιθανώς να είναι οι ίδιοι με αυτούς της 5ης Απριλίου. 

ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ ΑΠΟ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

Φαίνεται πως ο Πρόεδρος του ΛαΟΣ έχει αποφασίσει να προχωρήσει στο "ευρύ πλατύ κίνημα" που επαγγελόταν. Έχει ακουστεί το όνομα Ε.Λ.Π.Ι.Δ.Α. αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Φαρέτρας», το όνομα στο οποίο κατέληξε να μετονομάσει τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό ο Γιώργος Καρατζαφέρης είναι Πατριωτικά Ιδανικά (ΠατρΙδα) και λίαν συντόμως αναμένεται να το ανακοινώσει. Ο ΛαΟΣ θα είναι η βασική συνιστώσα του νέου αυτού σχήματος.

Κουμπαριά ΠατρΙδα-ΑνΕλ
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο «κουμπάρος» μεταξύ των Ανεξάρτητων Ελλήνων και των Πατριωτικών Ιδανικών είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος, όμως, την ίδια ώρα δεν προσβλέπει μόνο στους Στέλιο Παπαθεμελή και Παναγιώτη Ψωμιάδη, αλλά φέρεται στις κλειστές και αλλεπάλληλες συσκέψεις που έχει (ακόμη και με τον Αλέξη Τσίπρα) να προτείνει και να προκρίνει την ένθερμη συνεργασία με τον νέο ΣΥΡΙΖΑ στα πρότυπα του πάλαι ποτέ ΕΑΜ.

Το νέο ΕΑΜ 
Ελπίζουμε αυτό το ΕΑΜ να μην σφάξει 375 Γερμανούς και 50.000 Έλληνες. Με την σημερινή λογική θα λέγαμε διώχνει με ύπουλο τρόπο την τρόικα και κλπ και εκμεταλλευόμενοι την υποστήριξη των δεξιών ο ΣυΡιζΑ γίνεται κυβέρνηση... (και ο νοών νοείτω).
Τώρα, το ΕΑΜ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει την ερμηνεία και τον ρόλο του Εθνικού Αντιμνημονιακού Μετώπου, όπως αμφότεροι υποστηρίζουν οι Νίκος Νικολόπουλος και Γιώργος Καρατζαφέρης. Για του λόγου το αληθές, πλέον, πιο συχνά βλέπει κανείς τον Αχαιό πολιτικό να αρθρογραφεί στην «Αυγή» κατά της μνημονιακής τριμερούς κυβερνητικής πολιτικής, παρά στον λεγόμενο παραταξιακό κεντροδεξιό Τύπο, προκαλώντας την επίσημη αντίδραση ακόμη και του (προσκολλημένου στο παρελθόν) ΚΚΕ!

Εθνική Ελπίδα και... ΠατρΙδα
Πρόταση-έκκληση για συνεργασία στον Πρόεδρο του κόμματος των Βασιλοφρόνων "Εθνική Ελπίδα" Γ. Παπαδόπουλο απηύθυνε ο Γ. Καρατζαφέρης. Ο κ. Παπαδόπουλος, σύμφωνα με την συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό "Εγνατία TV", αρνήθηκε την σύμπτυξη της Εθνικής Ελπίδας στον νέο καρατζαφερικό σχηματισμό γιατί (όπως δήλωσε) "όπως και τότε, έτσι και τώρα θα προδώσει τις αρχές και τις αξίες του πατριωτικού χώρου".

Σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά τον νέο σχηματισμό του Γ. Καρατζαφέρη καθώς και για το νέο μνημονιόδουλο κόμμα Σαμαρά που θα αγκαλιάσει το χρεοκοπήμενο ΠαΣοΚ...

ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙΩ Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ π. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σαν κεραυνός εν αιθρία ακούσαμε το θλιβερό γεγονός της εκδημίας του Μακαριστού Γέροντος Αρχιμανδρίτου π. Θεοφίλου Ζησοπούλου. Ο Μακαριστός Αρχιμανδρίτης π. Θεόφιλος διηκόνησε για πολλά χρόνια το Ιερό θυσιαστήριο και την Εκκλησία ως Ιεροκήρυξ και πνευματικός, αφήνοντας πίσω του πλούσιο πνευματικό έργο.
Υπήρξε ο οραματιστής και ιδρυτής της Ορθοδόξου Χριστιανικής αδελφότητος Αγία Λυδία η Φιλιππησία στην Ασπροβάλτα, του Ραδιοφωνικού Σταθμού Λυδία η Φιλιππησία, και του Τηλεοπτικού Σταθμού 4Ε από όπου καθημερινά συνέχισε την διακονία του στην Εκκλησία και τον λαό του Θεού.
Το ήθος του, η σεμνότητα και η αγωνιστικότητα του καθώς ο φιλάγιος και φιλόπατρις πύρινος λόγος του χαρακτήριζαν τον αείμνηστο Γέροντα και τον έκαναν ξεχωριστό. Σύγχρονος αγωνιστής της Ορθοδοξίας και αφοσιωμένος κατηχητής στο θέλημα του Υψίστου και Παντοδυνάμου Τριαδικού μας ΘΕΟΥ. Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στους συγγενείς του και στον σταθμό του 4Ε. 
Αιωνία Του η μνήμη. Ο ΘΕΟΣ ας αναπαύσει την ψύχη του.

Πατήστε και δείτε: ΒτΕΕθΕλ, ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ

«Σαφώς θα πρέπει και τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια να υιοθετήσουν ένα παιδί. Το σημαντικό για ένα παιδί είναι να δέχεται αγάπη από τους γονείς του, είτε αυτοί είναι ομοφυλόφιλοι είτε ετερόφυλοι» δήλωσε ο βουλευτής του ΣυΡιζΑ Π. Τατσόπουλος.
Σύμπας ο Ελληνοορθοδόξος πληθυσμός ανησυχεί για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Πατρίδα μας και για τις θέσεις που εκφράζουν βουλευτές μας.

Αυτός ο άνθρωπος καθημερινά όλο και περισσότερο τρελαίνεται. Η υπόθεση "Πέτρος Τατσόπουλος" είναι πια για τους ψυχιάτρους.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΙΜΙΑ

Το αγωνιστικό ελληνοορθόδοξο blog "Ελλάς-Ορθοδοξία" δημιούργησε έναν "ντοκιμαντέρ" για την ιστορία των Ιμίων. Παρακολουθείστε το βίντεο:Κλίνουμε γόνυ στους ήρωες-νεκρούς των Ιμίων και απαιτούμε την παραπομπή σε Στρατοδικείο Σημίτη και Πάγκαλο και όλων των άλλων υπευθύνων. 

ΚΟΜΜΑΤΑ & ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ...

Κόμματα και αποκόμματα δημιουργούνται στον χώρο της δεξιάς. Σύνηθες φαινόμενο της συγκεκριμένης παράταξης από το 1974 από την στιγμή που ο Καραμανλής την κατακερμάτισε. Τώρα ιδρύθηκε το "Ελλήνων πρωτοβουλία". Tο όνομα του νέου σχήματος από τους πρώην ΑΝΕΛ.
Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία νέου πολιτικού σχηματισμού στο χώρο της Κεντροδεξιάς, με «αντιμνημονιακή κατεύθυνση».
Προσωρινός πρόεδρος του σωματείου, όπως αναφέρεται στο καταστατικό του, που κατατέθηκε την Τρίτη στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, ορίστηκε ο πρώην βουλευτής και νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Δημήτρης Σταμάτης, ενώ μεταξύ των 21 ιδρυτικών μελών του νέου φορέα είναι ο πρώην βουλευτής Βοιωτίας και μέχρι πρότινος γραμματέας των ΑΝΕΛ κ. Μιχάλης Γιαννάκης.
Συμμετοχή στην «Ελλήνων Πρωτοβουλία» αναμένεται, κατά πληροφορίες, να δηλώσουν το προσεχές διάστημα και οι πρώην βουλευτές κύριοι Γιάννης Μανώλης και Χρήστος Ζώης, που διαχώρισαν τη θέση τους από το κόμμα του κ. Πάνου Καμμένου, ενώ είναι πολύ πιθανό να αποκτήσει πολύ σύντομα κοινοβουλευτική εκπροσώπηση με τους εκλεγμένους βουλευτές, υπό την σημαία των ΑνΕλ, Κώστα Μαρκόπουλο και Γιάννη Κουράκο και, ενδεχομένως, τον διαγραμμένο από τη ΝΔ κ. Νίκο Σταυρογιάννη.

Θα δούμε την πορεία του και θα κάνουμε την ανάλογη εποικοδομητική κριτική.

ΤΣΙΠΡΑΣ: ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΘΑ ΠΑΜΕ!

Στα χνάρια της Ντόρας Μπακογιάννη, της Διαμαντοπούλου και του Μιχαλολιάκου ο Αλέξης Τσίπρας. Δήλωσε στην εκπομπή της Έλλης Στάη πως "θα συνεργαστεί και με τον διάβολο". Συνεργαστείτε εσείς που είστε με τον διάολο, εμάς αφήστε μας ήσυχους. 
Παρακολουθείστε το βίντεο:
ΝΑ ΠΑΣ ΕΣΥ Μ' ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΑΚΙ!!!

H ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΤΕΡΤΙΛΗ


Ο στρατηγός Ν. Ντερτιλής που πέθανε σήμερα, πολέμησε ως ταγματάρχης στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των τουρκικών θυλάκων το 1963-64 στην Κύπρο και κατέλαβε με ελάχιστους άνδρες, σε επίθεση εφ'όπλου λόγχης, το τουρκοκυπριακό προγεφύρωμα της Μασούρας αφήνοντας πίσω του δεκάδες Τούρκους πράκτορες και 
τουρκοκύπριους εξτρεμιστές, νεκρούς..

Στην κατοχή, αξιωματικός του Στρατού, γιος αντιστρατήγου, σε ηλικία 21 ετών, ο Ν.Ντερτιλής, μετέχει ενεργά στην εθνική αντίσταση, συλλαμβάνεται και κρατείται από τους Γερμανούς στο Χαϊδάρι. Δραπετεύει και εντάσσεται στις εθνικές αντιστασιακές οργανώσεις. Από το 1946, παίρνει μέρος σε πολλές μάχες του ανταρτοπολέμου, υπηρετώντας στις ειδικές δυνάμεις του Στρατού.

Το 1950 γίνεται εκπαιδευτής στη Σχολή Ευελπίδων, λίγο αργότερα, δηλώνει ότι επιθυμεί εθελοντικά να μεταβεί με το Εκστρατευτικό Σώμα στην Κορέα, όπου παρασημοφορείται για την ανδρεία του. Το 1964, ενώ οι Τούρκοι έχουν αρχίσει να δημιουργούν προβλήματα στην Κύπρο μεταβαίνει εθελοντικά πάλι, με ψεύτικο διαβατήριο, ως ταγματάρχης, στο νησί και οργανώνει τις ειδικές μονάδες της ΕΛΔΥΚ.

Στην κρίσιμη μάχη της Μασούρας (φωτό της μονάδας του Ντερτιλή μετά την μάχη) και ενώ οι Τούρκοι απειλούν να βομβαρδίσουν το νησί, υπό τις διαταγές του στρατηγού Γρίβα ο ταγματάρχης Ντερτιλής, επιτίθεται "εφ'όπλου λόγχης" και την ιαχή "Αέρα" σε ένα οχυρωμένο από Τουρκοκύπριους και Τούρκους, χωριό καταπάνω στα τουρκικά πολυβόλα σκορπίζοντας τον θάνατο. Λόγω της ανατίναξης ολόκληρων τουρκικών σπιτιών, υπήρξαν και σημαντικές απώλειες θεωρούμενων ως "αμάχων".

Ο Γρίβας φοβούμενος τουρκικά αντίποινα του ζητά από τον ασύρματο να παύσει την επίθεση. Ο Ντερτιλής εκνευρισμένος πυροβολεί τον ασύρματο! Η επίθεση συνεχίζεται, στην περιοχή δεν μένει ούτε "τουρκικό ρουθούνι", ο Αντικειμενικός Σκοπός επιτυγχάνει και οι Τούρκοι κατατροπώνονται.

Το 1966, ενώ υπηρετεί στο 16ο Σύνταγμα στη Νιγρίτα Σερρών, μυείται από τους μελλοντικούς κινηματίες στο επερχόμενο κίνημα-πραξικόπημα.

Συμμετέχει ενεργά στην κατάληψη της εξουσίας από τους αξιωματικούς το βράδυ της 21ης Απριλίου.

Ουσιαστικά με μια χούφτα άνδρες εφαρμόζοντας ένα σχέδιο που από τότε διδάσκεται σε διάφορες στρατιωτικές σχολές του κόσμου (για την ακρίβεια διδάσκεται η αντιμετώπισή του από τις κυβερνήσεις αφού θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευφυές και αποτελεσματικό για την ανατροπή δημοκρατικών κυβερνήσεων) ελέγχει με ένα (!) Μηχανοκίνητο Τάγμα το σύνολο του κεντρικού κρατικού μηχανισμού.

Ο τρόπος με τον οποίο «κατέλαβε» μία σειρά από δημόσια κτίρια της Αθήνας, τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, ήταν από τα επιτεύγματα για τα οποία επαιρόταν και εκ του λόγου αυτού δεν συγχωρήθηκε ποτέ από την Δημοκρατία. «Τους έπιασα στον ύπνο με πολύ λίγους αλλά αποφασισμένους άνδρες και ένα σχέδιο που εφαρμόστηκε με αποφασιστικότητα», έλεγε.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Ντερτιλής θα βγει με το μηχανοκίνητο τάγμα που διοικούσε στην Αγία Παρασκευή για να «ελέγξει 28 στόχους... Τέσσερις παρά δέκα το πρωί είχε τελειώσει η επιχείρηση... ο αιφνιδιασμός είχε πετύχει».

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ο Ντερτιλής παρέμεινε στρατιώτης, ουδέποτε ασχολήθηκε με την διοίκηση της χώρας, ελάμβανε τον μισθό του και μόνο αυτόν και το 1973 που τα στελέχη του Στρατού ελάμβαναν ομόλογα πενταετούς λήξης (πληρώθηκαν το 1978) αντί για μισθό, κάθε τρίτο μήνα, λόγω έλελιψης ρευστότητας που είχε προκαλέσει η οικονομική κρίση απόρροια της διεθνούς πετρελαϊκής κρίση, έτρωγε στον στρατώνα για να μην στερείται το σπίτι του από το φαγητό που θα κατανάλωνε ο ίδιος.

Πήρε μέρος στα γεγονότα του Πολυτεχνείουκαι υπό αυτή την ιδιότητά του αν και εν συνεχεία δεν συμφώνησε με την κατάληψη της εξουσίας από τον "αόρατο δικτάτορα" Δ.Ιωαννίδη και αποστασιοποιήθηκε από το καθεστώς που προέκυψε από την ανατροπή του Γ.Παπαδόπουλου.

Στις 30 Δεκεμβρίου του 1975 και μετά από ακροαματική διαδικασία διόμισυ μηνών και διάσκεψη 6 ημερών ενώπιον του πενταμελούς εφετείου Αθηνών, εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου το οποίο κήρυξε ένοχους τους 20 από τους 32 κατηγορούμενους, ενώ αθώωσε άλλους 12.

Ο ίδιος, Νικόλαος Ντερτιλής (αποστρατεύθηκε ταξίαρχος, αλλά αυτοδίκαια λαμβάνει τον βαθμό του υποστρατήγου), καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και διαρκή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για συμμετοχή στην ανθρωποκτονία από πρόθεση του φοιτητή Μυρογιάννη.

Βάση του «αυτόπτη μάρτυρα», το συμβάν έγινε τα ξημερώματα στης 17ης ή 18ης Νοέμβριου στην οδό Πατησίων με νεκρό τον Μιχάλη Μυρογιάννη.

Τα επίσημα μεταπολιτευτικά πορίσματα όμως δεν συμφωνούν με τον «οδηγό αυτόπτη μάρτυρα» σε τίποτα, ήτοι δεν συμφωνεί καμία αναφορά στην όλη υπόθεση και όλες αντιφάσκουν μεταξύ τους...

Στο πόρισμα Σαμπάνη δεν υπάρχει πουθενά το όνομα Μυρογιάννης, αλλά το πλησιέστερο όνομα είναι ένας Μαυρογιάννης ο οποίος βάση πορίσματος σκοτώθηκε τη 18η Νοεμβρίου ενώ αλλού πάλι διαβάζουμε ότι ο οδηγός έκανε λόγο για την 17ην Νοέμβριου. Άρα εδώ δεν συμφωνούν ούτε οι ίδιοι. Ο υποτιθέμενος φόνος έγινε λέει ο «αυτόπτης μάρτυρας» στην οδό Πατησίων ενώ τα δυο πορίσματα Σαμπάνη και Τσεβά λένε άλλα:

1. Πόρισμα Τσεβά. 14) Μιχαήλ Μαυρογιάννης, ετών 19, εφονεύθη εις την οδόν Κορνεάδου.
2. Πόρισμα Σαμπάνη. 8 ) ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ, 19 ετών, Κατοικία: Ασημ. Φωτήλα 8 Ιλίσια. Χώρος ένθα εφονεύθη: Καρνεάδου

Η οδός βρίσκετε στο Κολωνάκι και ουδεμία σχέση με Πολυτεχνείο έχει!

Ο οδηγός δηλώνει ότι πήρε τον Ντερτιλή το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου από την «ΑΣΔΕΝ» και τον μετέφερε στο Πολυτεχνείο! Ενώ έχει καταγραφεί από τα βιβλία πύλης εισόδου ότι ο Ν. Ντερτιλής στις 11:15 είχε επιστρέψει από το Πολυτεχνείο στην «ΑΣΔΕΝ».

http://www.defencenet.gr/

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ.


Την τιμητική τους έχουν αύριο 30 Ιανουαρίου οι τρεις Ιεράρχες, με τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να μένουν κλειστά για να τιμήσουν τους προστάτες των Γραμμάτων. Ποίοι ήταν όμως οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε;
Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο τον Μέγα, Ιωάννη τον Χρυσόστομο και Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό.
Για τη σοφία τους και τη χριστιανική τους ζωή, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους ονόμασε αγίους και γιορτάζουν ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά επειδή δημιουργήθηκε μια διαφωνία μεταξύ των χριστιανών για το ποιος από τους τρεις πρόσφερε τα περισσότερα, αποφασίστηκε και καθιερώθηκε από τα τέλη του 4ου αιώνα να υπάρχει και για τους τρεις μια κοινή γιορτή στις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Βασίλειος ο Μέγας
Ο Άγιος Βασίλειος ή Βασίλειος Καισαρείας, υπήρξε επίσκοπος Καισαρείας και θεωρείται Πατέρας της Εκκλησίας και ένας εκ των μεγαλύτερων θεολόγων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η συμβολή του στην χριστιανική θεολογία θεωρείται κεφαλαιώδης ενώ σ΄αυτόν αποδίδεται και η «θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου». Ο Μέγας Βασίλειος σπούδασε στην Αθήνα και θεωρούσε πολύ σημαντική τη μελέτη των κλασσικών συγγραφέων και της ελληνικής φιλοσοφίας, φυσικά υπό το χριστιανικό πρίσμα. Η συμβολή του στην ανάπτυξη των γραμμάτων και της φιλανθρωπίας τον κατέστησαν μια από τις μεγαλύτερες μορφές της Χριστιανικής παράδοσης.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Θεωρείται πως η γλώσσα του «έσταζε μέλι» καθώς υπήρξε ο πιο χαρισματικός ρήτορας της εποχής του. Διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάπτυξη της φιλανθρωπίας. Μάλιστα τα ημερήσια συσσίτεια που οργάνωσε έτρεφαν 7.000 ανθρώπους!
Στον τομέα της φιλοσοφίας, μπορεί να απέρριπτε τις θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων περί Θεού ωστόσο δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τις εργαλειακές μεθόδους της φιλοσοφίας τους προκειμένου να αναπτύξει μια συστηματική θεολογία.
Στη ζωή του υπήρξε υπόδειγμα ασκητή ενώ δεν παρέλειπε να καταδικάζει εκείνους τους ιερείς που πλούτιζαν από την ιδιότητά τους. Ήταν τέτοια η σκληρή κριτική που ασκούσε στους Αυτοκράτορες, που τελικά η αυλή τον κυνήγησε και τον εξόρισε. Όμως η φήμη του τον ξεπέρασε αφού θεωρείται Άγιος από όλες σχεδόν τις χριστιανικές ομολογίες.

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός
Γνωστός και με το προσωνύμιο «θεολόγος», ο Γρηγόριος υπήρξε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης τον 4ο αιώνα. Η επιρροή του στην Τριαδική θεολογία θεωρείται τόσο σημαντική που έγινε γνωστός ως «Τριαδικός Θεολόγος». Τα περισσότερα από τα έργα του επηρεάζουν τους σύγχρονους θεολόγους, ειδικά όσον αφορά τα τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Υπήρξε φίλος του Μεγάλου Βασιλείου καθώς και του αδελφού του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης.
Ήταν σφοδρός οπαδός των γραμμάτων και επιθυμούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ελληνόφωνων και λατινόφωνων θεολόγων της εποχής του. Εκτός από εξαιρετικός θεολόγος όμως, υπήρξε και πολύ καλός ποιητής, αφού έγραψε αρκετά ποίηματα με θεολογικά και ηθικά θέματα.

ΕΛΛΑΔΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ: ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ!

Όλοι αυτοί που χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν το μένος και τον φθόνο εναντίον του Θεσμού της Βασιλείας για να λεηλατήσουν την Πατρίδα- υποκρύπτουν από τούς απλούς Έλληνες μια αναντίρρητη ιστορική Αλήθεια. Ποια είναι αυτή?
Ότι με την Βασίλεια οι Έλληνες έγιναν πολλές φορές κοσμοκράτορες και κυβερνήθηκαν για αρκετές χιλιετίες από Βασιλείς!!! Τόσο στην Αρχαία Ελλάδα αλλά και στο Βυζάντιο το πολίτευμα υπήρξε Βασιλικόν.
Προκαλούμε τον οποιανδήποτε με τις ελάχιστες Ιστορικές Γνώσεις γύρω από την πορεία ν του Ελληνισμού ανά τούς αιώνες, να μας διαψεύσει!!! Την προαναφερθείσα αλήθεια δεν μπορεί κανείς να την αγνοεί και να την κρύβει.
Η Βασιλεία με πρόσωπο που ανακηρύσσεται Ανώτατος Άρχοντας - ισόβιος και κληρονομικός - εμφανίστηκε και αναπτύχτηκε από τα πανάρχαια Ελληνικά Χρόνια και μάλιστα με βάση μια Ομηρική επιταγή!!!!
Σύμφωνα λοιπόν με τον Όμηρο δεν είναι αγαθόν η πολυαρχία αλλά πρέπει να βασιλεύει ένας!!!! "Ουκ αγαθόν πολυκοιρανιη εις κοιρανος, έστω εις βασιλεύς"!!!(Όμηρος Ηλίας Β204)
Ιστορικά αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες υπό Βασιλικό Καθεστώς παρουσίασαν πολιτισμούς λαμπρούς (Κρήτη, Μυκήναι κλπ) και δημιούργησαν Αυτοκρατορίες και Κοσμοκρατορίες (Μινωική, Μυκηναϊκή, Αλεξανδρινή, Ελληνιστική και Βυζαντινή).
Με δυο λόγια επί Βασιλείας το Ελληνικό Έθνος έφτασε στο ζενίθ της Δόξας και μεγαλούργησε.. Η Ελλάδα και οι σημερινοί Έλληνες εξακολουθούν να εισπράττουν τους καρπούς του μεγαλείου εκείνου ακόμα και σήμερα!!! Όσοι ζούμε στο εξωτερικό είμαστε αδιάψευστοι μάρτυρες αυτής της Πραγματικότητας.
Πλάτωνας και Αριστοτέλης –οι γίγαντες της παγκόσμιας διανόησης τάσσονται ανεπιφύλακτα υπέρ της Βασιλείας.
Βασιλεία καλούμε την μοναρχία η οποία αποβλέπει στο κοινό συμφέρον είπε ο Αριστοτέλης (Πολιτικά Γ 7) ….<<<<<των μεν μοναρχιών την προς το κοινον αποβλεπουσαν συμφερον Βασιλειαν>>>>>
Την φιλοσοφούσαν Βασιλεια προτείνει ο Πλάτων (Πολιτεία 5 4730) σαν το καλλίτερο Πολίτευμα το οποίο μπορεί να σταματήσει τα κακά που συμβαίνουν στο κράτος.
Ένας άλλος διαπρεπής πολιτικός Νους της Αρχαιότητας –ο Ισοκράτης σε επιστολές του ( Αρχίδαμος-Ευαγόρας –Φίλιππος κτλ- υποστηρίζει κατηγορηματικά την Βασιλεία ως μέγιστο αγαθό.
Νομοθέτες όπως Λυκούργος και Σόλωνας θεωρούν την βασίλεια ως αρμόζουσα εις τους Έλληνες.
Τώρα να μιλήσουμε λίγο για τους Αθηναίους. Κανουμε την διαπίστωση ότι η Αρχαία Αθήνα ήταν πάντοτε Βασιλευόμενη. ….Αθηναίοι το μεν εξ αρχής εχρωντο Βασιλεία…( Αριστοτελης Αθηναιων Πολιτεια αποσπ 1) δηλαδή αρχικά οι Αθηναίοι κυβερνοντουσαν υπό Βασιλείας και επί πλέον στις φυλές των Αθηνών αρχηγοί ήταν Βασιλείς οι καλούμενοι φύλο-Βασιλείς… συνεμηθησαν φυλάς και τους φυλοβασιλεας κατέστησαν….Η Αθήνα δοξάστηκε από επιφανείς Βασιλείς όπως ήταν ο Πανδιων,ο Ερεχθευς ,ο Θησεας και ο Κοδρος ενώ καταστράφηκε και υποδουλώθηκε στην Σπάρτη όταν δεν είχε Βασιλεια!!!
Διάσημοι Αρχαίοι Έλληνες Λογοτέχνες όπως ο Σοφοκλής (Αντιγόνη 672,676) και Ευριπίδης (Φοινισσαι 524-525) εξυμνούν την Βασιλεια ενώ χάρις εις την Βασιλεία του Φίλιππου ενώθηκαν οι Έλληνες για να γίνουν κοσμοκρατορία επί της βασιλείας του Αλέξανδρου.
Δεν είναι τυχαίο ούτε σύμπτωση ότι για 1100 χρόνια Βασιλείς κυβέρνησαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και η οποία πολλές φορές έγινε κοσμοκρατορία!!!
Πρέπει επιτέλους να πούμε ότι Βασιλείς δόξασαν την Φυλή και την Πατρίδα και με προσωπικό Ηρωισμό θυσιάστηκαν για το μεγαλείο της Ελλάδος!!! Στο Στρατηλάτη Κωνσταντίνο οφείλεται ο εδαφικός διπλασιασμός της Ελλάδος. Ο διάδοχος Στρατηλάτης Κωνσταντίνος επικεφαλής του ελληνικού στρατού νίκησε Τούρκους και Βούλγαρους και έτσι η Ελλάδα δεν περιορίστηκε να έχει σύνορα μέχρι τη Λάρισα αλλά την πήγε μέχρι την Άγκυρα (αν όμως δεν υπήρχαν οι προδότες ιστορικά θα είχαμε και την Μικρά Ασία)!
Βλέπουμε λοιπόν ότι Ιστορικά ο θεσμός της Βασιλείας αποτελεί παραδοσιακών θεσμό του Ελληνικού Έθνους!!! Όσο και αν προσπάθησαν οι σκόπιμα εθελοτυφλούντες να εμφανίσουν τον θεσμό ότι τάχα είναι ξένος και μας επιβλήθηκε από τις Ξένες δυνάμεις…
Όσες Ιστορικές ανακρίβειες και να λέτε κοπριές της Μεταπολιτευτικής Αλητείας τίποτα δεν αλλάζει την Ιστορική πραγματικότητα!!! Η ελληνική παράδοση είχε μάλιστα περιβάλλει τους βασιλείς με θρυλους!!! Οι πρόγονοι μας μάλιστα πίστευαν ότι ο Ζευς έδωσε τα σκήπτρα στους βασιλείς οι οποίοι σαν υιοί του Δια εκκαλούντο ΔΙΟΓΕΝΕΙΣ-ΔΙΟΤΡΕΦΕΙΣ και ΕΚ ΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΕΣ
Έτσι ονομάζονταν ο Αρκάς Βασιλεύς Πελασγός, ο Βασιλεύς της Αίγινας Αιακος, οι Κρητες Βασιλείς Μινως και Ροδαμανθυς.
Τω ελέω Θεού η θεια Χαριτι Βασιλευς εκει εχει τις ρίζες του!!!!
Τέλος να πούμε ότι δυο αριστουργηματικά Έπη όλων των εποχών Ιλιαδα και Οδύσσεια έχουν σαν κεντρικά πρόσωπα Βασιλεις!!! Αχιλλέας-Αγόμενων και Οδυσσέας!!!
Αυτά λέει η ιστορία για τους ανιστόρητους και συκοφάντες του Θεσμού!!!
Εκείνος όμως που ιδιαίτερα εκφράζει την Ιστορικότητα και τον Εθνικό πόθο για τον Θεσμό είναι ο Κολοκοτρώνης στην απάντηση του προς τον ναύαρχο Χάμιλτον (Θ Κολοκοτρώνης Διήγησης των Συμβάντων της Ελληνικής Φυλής 1770-1836 σελίδα 18).
Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι Ελλάδα και Βασιλεια συμπορεύτηκαν για χιλιετίες!! Το έθνος μας έγινε κοσμοκρατορία από Βασιλείς

Χ. ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ: "ΕΠΙΘΥΜΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"


"Αν κάνουμε σύγκριση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προτιμώ να είναι ο Παύλος Βασιλιάς. Έχουμε αναθεωρητική Βουλή, μπορούμε να το θέσουμε. Αλλιώς είναι ο τουρισμός αν είναι η Ελλάς βασίλειο και αλλιώς είναι τώρα...", δήλωσε ο  δημοσιογράφος και πρώην αριστερίζων Δήμαρχος Βεροίας κ. Χρήστος Ζαμπούνης στον Πέτρο Κωστόπουλο. Ο Κωστόπουλος εξεπλάγη με ύφος ανεπίτρεπτο.  
Ο κ. Ζαμπούνης τόνισε πως τον "τουρισμό της Ελλάδος τον λανσάρισε η Φρειδερίκη με την κρουαζιέρα στον Αγαμέμνονα το 1956 μ΄ όλους τους εστεμμένους της Ευρώπης". Ερωτώμενος για τις εξουσίες του Βασιλιά είπε πως "θα συμβολίζει την ενότητα του έθνους και δεν θα έχει εκτελεστικές εξουσίες". Το ίδιο υποστηρίζει και ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος.

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ

Τα χρώματα επηρεάζουν την ψυχολογία του ανθρώπου και κατ' επέκταση την φυσική του κατάσταση. Ουσιαστικά δεν είναι το σώμα που «ζητά» τα χρώματα, αλλά ο νους. Οι γιατροί και οι ψυχολόγοι συμφωνούν πως ο,τιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία και τον νου ενός ανθρώπου, μπορεί να επηρεάσει και την φυσική του κατάσταση.

Η TETRALUX παράγει οικολογικά χρώματα, πλαστικά, ακρυλικά, για βάψιμο τοίχου κλπ.


Το κόκκινο της ενέργειας

Σύμφωνα με έρευνες, το κόκκινο χρώμα αυξάνει την αρτηριακή πίεση και, συνεπώς, την ενέργειά μας. Είναι το πλέον κατάλληλο χρώμα για χώρους στους οποίους πραγματοποιείται έντονη κίνηση, όπως το χωλ, οι σκάλες, το δωμάτιο γυμναστικής ή η κουζίνα.
Επειδή, όμως, σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει επιθετικότητα και στρες, καλό είναι να χρησιμοποιείται με μέτρο, σε ορισμένα μόνο σημεία αυτών των χώρων, και να αποφεύγεται εντελώς σε δωμάτια που προορίζονται για χαλάρωση, όπως η κρεβατοκάμαρα.
Ένα χρώμα που διατηρεί τις ευεργετικές ιδιότητες του κόκκινου, μετριάζοντας τα αρνητικά χαρακτηριστικά του, είναι η τερακότα.

Το ροζ της αγάπης
Οι συγγραφείς των βιβλίων που πραγματεύονται τις ψυχολογικές επιδράσεις των χρωμάτων λένε χαριτολογώντας ότι ”είναι σχεδόν αδύνατον να τσακωθείς μέσα σε ένα ροζ δωμάτιο”. Πράγματι, το χρώμα που συμβολίζει τη φιλία δε θα μπορούσε παρά να δημιουργεί αισθήματα γαλήνης, χαλάρωσης και ισορροπίας.
Θεωρείται, μάλιστα, ότι χαλαρώνει τους μύες και κατευνάζει τα πνεύματα. Παρ’ όλα αυτά, η υπερβολή στη χρήση του μπορεί να φτάσει τις επιδράσεις αυτές στα άκρα, προκαλώντας ατονία και έλλειψη ενέργειας, ενώ το πολύ έντονο ροζ μπορεί να είναι κουραστικό για τα μάτια.


Το ζεστό πορτοκαλί
Η προτίμηση που δείχνουν πολλά café και εστιατόρια στο συγκεκριμένο χρώμα δεν είναι τυχαία. Το πορτοκαλί θεωρείται ότι ενεργοποιεί το πεπτικό σύστημα και ανοίγει την όρεξη.
Αν κάνετε συνεχώς δίαιτες, μη βάψετε την κουζίνα σας πορτοκαλί. Από την άλλη βέβαια, αν τελικά το κάνετε, θα έχετε μία πολύ καλή δικαιολογία για να παρεκτραπείτε –θα λέτε ότι φταίει το χρώμα του τοίχου και όχι η αδυναμία του χαρακτήρα σας.
Κατά τα άλλα, το πορτοκαλί έχει μόνο θετικές ιδιότητες: ενεργεί ως ισχυρότατο αντικαταθλιπτικό, αυξάνει την αυτοπεποίθησή σας, δημιουργεί την αίσθηση ζέστης στο χώρο και βοηθά την εγκεφαλική δραστηριότητα –αποτελεί, επομένως, ιδανική επιλογή για το εφηβικό δωμάτιο ή για το γραφείο.
Για την κρεβατοκάμαρα προτιμήστε τις πιο απαλές αποχρώσεις του, όπως το ροδακινί, που προσφέρει αίσθηση χαλάρωσης.

Το κίτρινο του ήλιου
Σύμφωνα με μια ευρύτατα διαδεδομένη αντίληψη, το φως του ήλιου έχει ευεργετικές ιδιότητες πράγμα που εξηγεί, εν μέρει, το γεγονός ότι χώρες με περισσότερη ηλιοφάνεια έχουν μικρότερα ποσοστά αυτοκτονιών.
Το χρώμα του ήλιου διατηρεί κάποιες από τις ευεργετικές αυτές ιδιότητες, συμβάλλοντας σημαντικά στην καλή μας διάθεση, αλλά και στην οργανωτικότητα, την αποφασιστικότητα και την αισιοδοξία μας. Λέγεται, επίσης, ότι βελτιώνει τη μνήμη, παρέχει έμπνευση και μας καθιστά πιο διαλλακτικούς. Φωτίζει, τέλος, το δωμάτιο και τραβά την προσοχή. Είναι η τέλεια επιλογή για δωμάτια όπως η κουζίνα ή ο χώρος όπου διαβάζουν τα παιδιά και η πλέον ακατάλληλη για χώρους χαλάρωσης, όπως τα υπνοδωμάτια. Σε υπερβολικές, όμως, ποσότητες, μπορεί να δημιουργήσει νευρικότητα, να είναι κουραστικό για τα μάτια και να μας κάνει να νιώθουμε άβολα. Το σκούρο κίτρινο έχει συνδεθεί με την πρόκληση συναισθημάτων φόβου, για το λόγο αυτό είναι καλό να αποφεύγεται, ιδιαίτερα στα παιδικά δωμάτια.


Το πράσινο της φύσης (και όχι του χρήματος)

Όπως πολύ σωστά μαντέψατε, το χρώμα της φύσης είναι το μόνο που δεν έχει καμία αρνητική ιδιότητα –πέραν, ίσως, της αδυναμίας του να ταιριάξει με άλλα χρώματα στη διακόσμηση. Προσφέρει ψυχική και σωματική χαλάρωση, αίσθηση ασφάλειας και ηρεμίας, διευκολύνει την επικοινωνία και κάνει καλό στην όραση.
Σε συνδυασμό με το καφέ δημιουργεί την αίσθηση της φύσης, αυξάνοντας τις παραπάνω επιδράσεις. Οι ανοιχτές αποχρώσεις του, όπως το χρώμα του πράσινου μήλου, δημιουργούν αίσθηση αναζωογόνησης, χαράς και ευεξίας.

Το ήρεμο μπλε
Το δημοφιλέστερο ”αγαπημένο χρώμα” εξασφαλίζει ηρεμία, χαλάρωση και δημιουργικότητα, κόβει την όρεξη –για την κουζίνα σε περιόδους δίαιτας, που λέγαμε προηγουμένως–, προσδίδει αίσθηση ασφάλειας, βοηθά την έμπνευση, μεγαλώνει και ”δροσίζει” τους χώρους.
Οι πιο σκούρες αποχρώσεις του αποτελούν το καλύτερο αντίδοτο για την αϋπνία, γι’ αυτό προτιμώνται συχνά στις κρεβατοκάμαρες. Αν, όμως, δε χρησιμοποιηθεί με μέτρο μπορεί να προκαλέσει αίσθηση θλίψης ή μελαγχολίας.

Το θαλασσί της θάλασσας
Η ιδανικότερη επιλογή για γραφεία και χώρους μελέτης, το γαλάζιο εμπνέει και ενισχύει τη δημιουργικότητα, ηρεμεί και καταπολεμά το στρες. Αν μάλιστα συνδυαστεί με το κίτρινο, τα αποτελέσματά του ενισχύονται. Ανοίγει, επίσης, το χώρο και δημιουργεί αίσθηση δροσιάς, όπως και το μπλε. Οι πιο ζωηρές αποχρώσεις του, όπως το τιρκουάζ, είναι αναζωογονητικές και διευκολύνουν την επικοινωνία.

Το αυτοκρατορικό μοβ
Δεν είναι τυχαία το χρώμα που επιλέγουν οι περισσότεροι καλλιτέχνες για τα ατελιέ τους: το μοβ εντείνει τη δημιουργικότητα, μειώνει το στρες και λειτουργεί ως συναισθηματικός σταθεροποιητής. Οι πιο σκούρες αποχρώσεις του έχουν συνδεθεί με το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, και λέγεται πως ενεργοποιούν τη φαντασία και τη διαίσθηση.

Το καφέ και οι γήινες αποχρώσεις
Τα λεγόμενα χρώματα της γης δημιουργούν συναισθήματα σταθερότητας και ασφάλειας, οικειότητα και οικογενειακή ατμόσφαιρα –ιδιαίτερα αν συνδυάζονται με αποχρώσεις του πράσινου, φέρνοντας στο νου εικόνες από τη φύση. Αποτελούν ιδανική επιλογή για το καθιστικό και γενικότερα για χώρους όπου συγκεντρώνεται όλη η οικογένεια.


To άσπρο
Αν και παραδοσιακά συμβολίζει την αγνότητα και την καθαριότητα, το άσπρο στους εσωτερικούς χώρους δημιουργεί ψυχρή αίσθηση και ενδέχεται να προκαλέσει συναισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης.

Το μαύρο
Στον αντίποδα, το μαύρο μεγιστοποιεί τις επιδράσεις των άλλων χρωμάτων (αποφύγετε το συνδυασμό του με κόκκινο ή πορτοκαλί –το αποτέλεσμα θα είναι πολύ επιθετικό), μικραίνει τους χώρους και εμποδίζει την ανάπτυξη και την αλλαγή. Η χρήση των δύο χρωμάτων συνιστάται να περιορίζεται σε μικρά, επιμέρους στοιχεία της διακόσμησης αντί για γενικότερα μοτίβα.

Από το "ΤΕΤRALUX" το οποίο έκανε μία εξαιρετική δουλειά.

ΕΚΤΑΚΤΟ! ΠΕΘΑΝΕ Ο ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ


κασιδιαρης, στρατηγου, ντερτιλη, νικολαουΠέθανε τη Δευτέρα, στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ο τελευταίος ισοβίτης Νικόλαος Ντερτιλής του Απριλιανού καθεστώτος. Ο παρασημοφορημένος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού κατηγορούμενος για δολοφονία ενός 20χρονου (ατεκμηρίωτο) και για την συμμετοχή στην απριλιανή επανάσταση καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Άλλοι βέβαια έσφαξαν τον αδελφό τους, έκαναν παιδομάζωμα αλλά πήραν παχυλές συντάξεις.
Ήταν έγκλειστος τα τελευταία 38 χρόνια στην ΣΤ' Πτέρυγα του Κορυδαλλού, αρνούμενος «για λόγους αρχής», να υπογράψει αίτημα αποφυλάκισης, σεβόμενος την ετυμηγορία της Πατρίδος του της οποίας οι ηγήτορες τους πρόδοσαν και τίμησαν τους αδελφοκτόνους ξενοκίνητους σφαγείς.
Στις 7 Δεκεμβρίου είχε διακομισθεί στον Ερυθρό Σταυρό με οξύ ισχαιμικό επεισόδιο και ελαφρύ εγκεφαλικό και την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2012 άφησε την τελευταία του πνοή ανήμερα του θανάτου του μεγάλου Γενάρχη και εμπνευστή του λαού μας του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. 
Βεβαία αποτελούσε κίνδυνο για την "Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία" που προσέφερε τόσα καλά στον τόπο με 3.500.000 Έλληνες να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και την Σταμάτη να αγοράζει καναπέ αξίας 55.000 ευρώ, τραπέζι 33.194 ευρώ και κουρτίνα 18.000 ευρώ.

Ο ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ!

Προκαλεί ο αριστερούλης του ΣυΡιζΑ Τάσος Κουράκης προτείνοντας στο "συνέδριο" Εκκλησία & Αριστερά την φορολόγηση των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών για την μισθοδοσία των κληρικών. 
44597-kourakisthumblarge
Ο Κουράκης παραθέτει το σχετικό απόσπασμα, που έχει ως εξής:
«Προτείνουμε να καταργηθεί η μισθοδοσία των ιερέων από το κράτος. Είναι προφανές ότι, όταν ζητούμε τον διαχωρισμό Κράτους - Εκκλησίας, δεν νοείται μισθοδοσία ιερέων οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος από την Πολιτεία. Θα έλεγα ότι εάν αυτό είναι δύσκολο να γίνει, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μια εναλλακτική πρόταση. Η εναλλακτική πρόταση είναι να επιβληθεί ειδικός φόρος σε όσους πολίτες δηλώνουν κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και ο οποίος θα αποδίδεται στην Εκκλησία [...] Πάρα πολλές αστικές δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μισθοδοτούν τους κληρικούς. Πιο συγκεκριμένα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία) δεν τους μισθοδοτούν διόλου, έχουν όμως επιβάλει τον λεγόμενο "εκκλησιαστικό φόρο" που τον καταβάλλουν οι δεδηλωμένοι πιστοί και τον αποδίδει το κράτος στις αντίστοιχες Εκκλησίες». 

Τις αντιδράσεις των κομμάτων ΝΔ & ΑνΕλ προκάλεσαν οι δηλώσεις Κουράκη. Η ΝΔ έκανε λόγο για "έκπληξη και αναβρασμό" ενώ οι ΑνΕλ για "υπέρβαση των εσκαμμένων".
Προκαλεί την αγανάκτηση και απέχθεια στους Ορθόδοξους Έλληνες η θέση του Κουράκη, αυτή η αναίσχυντη θέση της αριστεράς. Αντιδρούμε και αγανακτούμε στις προκλητικότατες αυτές θέσεις και δηλώσεις. Ο Τ. Κουράκης μας φέρνει ως παράδειγμα την "πολιτισμένη" Δύση η οποία πάντα επιδίωκε την εξόντωση μας. Ιστορικά: το σχίσμα, η άλωση της Κων/πολης το 1204, η 2η άλωση από τους Τούρκους το 1453, το 1821 και το 1922.
Η Εκκλησία ήταν αυτή που διατήρησε και έσωσε το Έθνος μας των Ελλήνων από την 500ετή τουρκική τυραννία που κάποιοι άλλοι από το κόμμα του Κουράκη τα έλεγαν ως μία "άψογη σχέση" και τον Κολοκοτρώνη "ομοφυλόφιλο"! Δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού μας σ΄ όλη την οικουμένη και το αντάλλαγμα μας είναι η εξόντωση. 
Ήδη οι νέοι κληρικοί δεν μισθοδοτούνται από το Κράτος. Π.χ. στην Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης 6 κληρικοί δεν μισθοδοτούνται από το Κράτος.

"Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ"


Η Κυρία Θεοτόκος εγγυάται τα σύνορα της Ελλάδος

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ

Παρακολουθήστε το βίντεο:

Το θαύμα με το καντήλι στην Μονή Ιβήρων

5 XΡONIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ!

5 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την θάνατο (;;;) του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου του γενναίου ελληνόψυχου Κληρικού, ενός σύγχρονου Παπαφλέσσα που αγωνίστηκε για τα μεγάλα ιδεώδη της Ορθοδοξίας και της Πατρίδος.
Τον έτρεμαν και τον τρέμουν ακόμη γιατί ήταν ο μόνος που μπορούσε να εμπνεύσει και να ενώσει τον Ελληνικό λαό. Αιωνία του η μνήμη.
Και παίρνω ένα απόσπασμα από το κείμενο του αγαπητού Μάνου Οικονομίδη:
"Ο Χριστόδουλος ήταν ένα διαφορετικό πρότυπο Ιεράρχη. Πίστευε και πορεύτηκε για μια Εκκλησία ομιλούσα και όχι βουβή ή σιωπηλή. Μια Εκκλησία που αντιλαμβανόταν πλήρως τον ρόλο της για την ελληνική κοινωνία, έναν ρόλο που έχει διαχρονικές διαστάσεις και κοινωνικές παραμέτρους. Μια Εκκλησία με λόγο και ρόλο.
Μια τέτοια Εκκλησία, σε συνδυασμό με την επιβλητική προσωπικότητα του προκαθημένου της, ήταν μια Εκκλησία που μπορούσε να καθοδηγήσει την κοινωνία. Κάτι φυσικά, που εκ των πραγμάτων ενόχλησε τις άλλες, παραδοσιακές “εξουσίες” του τόπου. Από την πολιτική, μέχρι την επιχειρηματική, χωρίς να εξαιρείται το “παράλληλο κράτος” του λεγόμενων ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. [...] Ο Χριστόδουλος βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής από το ΠΑΣΟΚ και την Αριστερά, κυρίως από το κομμάτι της Κεντροαριστεράς που μέχρι και σήμερα… ομνύει αφοσίωση στον Κώστα Σημίτη, ενώ εκείνη, την επίμαχη περίοδο, συμμετείχε στη νομή της εξουσίας υπό τον διάδοχο του Ανδρέα Παπανδρέου.

Η βασική κατηγορία σε βάρος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου ήταν ότι “πολιτικολογούσε”. Ότι έπαιρνε θέση για τις εξελίξεις. Ότι τις επηρέαζε, και πολλές φορές τις κατηύθυνε. Είναι η θεωρία της… φιμωμένης Εκκλησίας, εκείνης που δεν είναι ζωντανή, ζωηρή και δρώσα μέσα στην κοινωνία, αλλά παρακολουθεί τα τεκταινόμενα σιωπηλή και… προσευχόμενη.
Όλοι αυτοί, ξεχνούν φυσικά ότι οι θρησκείες, και οι ανά εποχή επίγειοι ηγέτες των Εκκλησιών, βρίσκονται εκ των πραγμάτων πιο κοντά στον πολίτη από οποιονδήποτε άλλο. Είτε αυτός ο “άλλος” είναι πολιτικός, είτε οποιδήποτε άλλο δημόσιο πρόσωπο και παράγοντας.
Αυτή η δύναμη του Χριστόδουλου “φόβιζε”. Γι’ αυτό και απέναντί του βρέθηκαν πολλά και φαινομενικά αλληλομαχόμενα “συμφέροντα”. Η απουσία του άλλωστε, είναι εκκωφαντική. Και ο απόηχός της, ακόμη πιο ηχηρός.
Εκτός κι αν πιστεύει κανείς σοβαρά ότι, με τον Χριστόδουλο ηγέτη της Εκκλησίας, το εθνικό αδιέξοδο στο οποίο έχει εισέλθει η Ελλάδα μετά την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ το 2009, θα είχε τη δραματική εξέλιξη που βιώνουμε όλοι.
Ακόμη και για όσους… το πιστεύουν, να ανακαλέσουμε στη μνήμη μια αποστροφή από το τελευταίο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Χριστόδουλου: “Σταθείτε όλοι όρθιοι στις επάλξεις. Μην ξεπουλήσετε τα πρωτοτόκια μας. Ο λαός μας ξέρει να υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσιά του. Το έχει κατ’ επανάληψη αποδείξει. Θα το αποδείξει και πάλι. Αντίσταση και ανάκαμψη. Για να ξαναβρούμε ό, τι έχουμε χάσει, για να υπερασπιστούμε ό, τι κινδυνεύει".

Ας προσευχηθούμε στον Ύψιστο ΘΕΟ "ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιμημένου δούλου Αυτοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου".