Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

H ΔΩΡΕΑ TOY ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Στις 25 Οκτωβρίου ο ελληνικός στρατός πέρασε τον Αξιό ποταμό και ετοιμάστηκε για επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, ο Ταχσίν πασάς πρότεινε την, υπό όρους, παράδοση της πόλης στους Έλληνες. Ο Κωνσταντίνος αντιπρότεινε τη μεταφορά των Τούρκων αξιωματικών στη Μικρά Ασία, δίνοντας διορία έως τα ξημερώματα της 26ης Οκτωβρίου. 


Οι Τούρκοι δέχθηκαν, ζητώντας παράλληλα να πάρουν μαζί τους και 5.000 όπλα, όρο που απέρριψε ο Κωνσταντίνος, δίνοντας δίωρη παράταση για τελική συμφωνία. Η νέα διορία πέρασε και ο ελληνικός στρατός ετοιμάστηκε για επίθεση, όμως τελικά, ο Ταχσίν πασάς ανακοίνωσε ότι δέχονταν τους ελληνικούς όρους. 

Μέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, στέκεται ἀπὸ τὸ 1914, εὐχαριστήρια εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀφιέρωσε στὸν Κύριο καὶ Σωτήρα μας, ὁ τότε Ἕλλην Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος, ποὺ τὴν ἐλευθέρωσε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὡς Ἀρχιστράτηγος τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ!

Στὸ κάτω μέρος τῆς πανέμορφης καὶ τεράστια εἰκόνας, ὑπάρχει ἡ ἑξῆς ἀφιερωματικὴ ἐπιγραφή: "Σοὺ τῷ πανσέπτω τεμένει Μυροβλήτα, ὁ ἀνακτήσας ἐκ τῶν ἀθέων Τούρκων Ἕλλην Βασιλεὺς ἀνταπέδωκεν αὔθις, προσήλωσαν τὴν δὲ Χριστοῦ τὴν εἰκόνα Ἰωασαφαῖοι ζωγράφοι οἱ ἐν Ἄθω ἱστορήσαντες τὸ τέμπλον μετὰ ζήλου. 1914".


Ἡ Ἀπελευθέρωση τῆς Πρωτεύουσας τῆς Μακεδονίας, ἦταν τότε ἕνα ἄπιαστο, ἕνα ἀνέλπιστο ὄνειρο, ποὺ ἔγινε πραγματικότητα, μὲ ποταμοὺς αἵματος καὶ θυσιῶν! Κι αὐτὲς τὶς ἐθνικὲς θυσίες, αὐτὸ τὸ Ἔπος, δὲν ἔχει κανεὶς δικαίωμα νὰ τὸ προσβάλει καὶ νὰ τὸ ἀγνοήσει. Κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ προσβάλει τὴν τιμή, τὴν ἑλληνικότητα καὶ τὴν μοναδικότητα τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καὶ τῶν ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ! Ἡ Ὑπεράσπιση τῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ Ὀνόματος, εἶναι ἐθνικὸ καθῆκον καὶ ὑποχρέωση! Καὶ θὰ τὸ ὑπενθυμίζει αἰώνια ἡ ἀφιερωματικὴ εἰκόνα τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ μας, ποὺ μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τοὺς "ἀθέους Τούρκους"! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου