Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕ ΧΟΡΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γράφει ο "Εθνικός Αγωνιστής" (προφίλ facebook).

Οι οικονομικές δυσκολίες και οι δανειακές υποχρεώσεις συνοδεύουν το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του. 
Σφοδρές και οξύτατες ήταν οι αντιδράσεις που αντιμετώπισε στις αρχές του 1842 ο Δήμος Αθηναίων, όταν ετοιμαζόταν να διαθέσει οκτώ χιλιάδες δραχμές για να διοργανώσει χορό σε ανάμνηση της άφιξης του βασιλιά Όθωνα και της βασίλισσας Αμαλίας στην πόλη.
Ο δήμαρχος Αθηναίων Ανάργυρος Πετράκης (1793-1876) ήθελε με κάθε τρόπο να ευχαριστήσει τον Όθωνα, διότι δέχθηκε να τον ανακηρύξει δήμαρχο για δεύτερη φορά (1841).
Η αντίδραση του Όθωνα ήταν άμεση και εκφράσθηκε απευθείας στον δήμαρχο με ειδικό απεσταλμένο. Του μήνυσε πως «δεν ανέχεται να καταδαπανώνται οι πρόσοδοι του δήμου εις χορούς, ενώ η πόλις έχει τόσον μεγάλας ανάγκας, εις τας οποίας πρέπει να εξοδευθώσι και τα διά τους χορούς προϋπολογιζόμενα»! Το θέμα έφτασε και στο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο έσπευσε να ακυρώσει το σχετικό κονδύλι και «ευλόγησεν από καρδίας τον Βασιλέα και την Βασίλισσαν». Οι 8.000 δραχμές διατέθηκαν για τη δημιουργία του πρώτου δημοτικού σχολείου «διά να περιμαζεύση μέρος των περιφερομένων εις τας αγυιάς χωρίς διδασκαλίας παιδίων»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου