Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΕΡΒΑ ΣΤΟΝ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Γράφει ο ιστορικός κ. Κων/νος Μπαρμπής στο τρίτομο έργο του "1941-1949 Έτη αγώνων, θυσιών και αίματος".

Μετά την απελευθέρωση των Ιωαννίνων (15-10-1944), ο Ναπολέων Ζέρβας πρότεινε στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ την από κοινού καταδίωξη των Γερμανών και την επαναφορά της Βορείου Ηπείρου εις τας "μητρικάς αγκάλας". Η απάντησις των ΕΑΜιτών ήτο:
"Οι Αλβανοί είναι αδελφικός λαός και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να τους πειράξει"!
Και, βεβαιότατα, δεν τους "ήγγιξε" το σχόλιον του Ζέρβα:
"Οι Βορειοηπειρώται, όμως, δεν είναι απλώς αδελφικός λαός΄ είναι ομογάλακτοι αδελφοί μας"!
Σύμφωνοι με τους κομμουνιστάς ήσαν και οι Άγγλοι. Γι΄ αυτό απαγόρευσαν τρεις φορές στον Διάδοχο Παύλο να ταξιδεύσει εις την Ελευθέραν Ορεινήν Ελλάδα και να απελευθερώσει, επί κεφαλής των δυνάμεων του Ζέρβα, την πολύπαθο και μαρτυρική ελληνικωτάτη Βόρειο Ήπειρο.

Σχόλιο ΔΕΡ
Στις 28 Οκτωβρίου 2011, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας διαμαρτυρήθηκε γιατί ο αγανακτισμένος-συνειδητοποιημένος λαός τον έδιωξε από την παρέλαση και ύστερα ωρυόταν "Εγώ πολέμησα στην αντίσταση".
Πράγματι, ο κ. Παπούλιας, ων ελληνοαλβανικής καταγωγής, συμμετείχε στον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και πρωτοστάτησε μαζί τους στο να σταματήσει και να εμποδίσει τον ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ υπό τον Ζέρβα να απελευθερώσει την Βόρειο Ήπειρο.
Σήμερα, η Βόρειος Ήπειρος, την οποία σε ιδιαίτερη υπόληψη ΟΛΟΙ οι Έλληνες Βασιλείς, θα ήταν ενσωματωμένη στον εθνικό κορμό αλλά Άγγλοι και ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εμπόδισε αυτήν την εξέλιξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου