Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΗΓΕΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥ

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" (προφίλ facebook)..

http://2.bp.blogspot.com/-L8TZf0vBKHM/T2DzidvpUhI/AAAAAAAACJs/RCsGbBEe4yY/s1600/%25CE%2595%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25B1%2B(39).jpgΣτις 23 Φεβρουαρίου/6 Μαρτίου 1913, ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος εξέδωσε την παρακάτω ημερήσια διαταγή προς τον στρατό μας:

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες.
Η άλωσης του Φρουρίου των Ιωαννίνων προσθέτει μιαν ακόμη περίλαμπρον νίκην εις τα ένδοξα κατορθώματά σας. Αφ΄ ού διεσχίσατε την Μακεδονίαν ολόκληρον και συνετρίψατε δυο εχθρικάς Στρατιάς, ηλώσατε, εις επισφράγισην των κατορθωμάτων σας τούτων, και Φρούριον όπερ θεωρείτο απόρθητον. Αι μεγάλαι στερήσεις και αι κακουχίαι, τα οποίας μετά τασαύτης καρτερίας υπέστητε, αμιλλώνται προς την ανδρείαν σας. Εις τα Μακεδονικά Τρόπαια προσθέσατε νέα τοιαύτα. Μια ακόμη Στρατιά 35.000 ανδρών, με τους Στρατηγούς της, τα Επιτελεία της, τους Αξιωματικούς της και τας Σημαίας της, μετά 120 πυροβόλων ευρίσκεται αιχμάλωτος υπό την κυριαρχίαν σας. Αι Σημαίαι σας εκαλύφθησαν με νέαν δόξαν. Ολόκληρον το Εθνος θαυμάζει τα παντοία κατορθώματά σας. Εγώ δε υπερήφανος, διότι ηγούμαι τοιούτου Στρατού, σας εκφράζω την πλήρη ευαρέσκειά μου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου