Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

Ο ΘΕΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΑ ΕΘΝΗ

Γράφει ένας από τους διαχειριστές του "Δημοκρατικού Εθνικού Ρεύματος".

Είναι απαραίτητο στις κρίσιμες εποχές που ζούμε η διδασκαλία της Εκκλησίας να διατηρείται ανόθευτη μακριά από προσωπικές απόψεις. Ακούγονται ορισμένες απόψεις από εκκλησιαστικά πρόσωπα "τι θα πει Έθνος, όλοι άνθρωποι είμαστε". Φυσικά είμαστε όλοι οι άνθρωποι, πλάσματα και παιδιά του ίδιου Θεού, λαός του Τριαδικού Θεού αλλά μ΄ αυτόν τον λόγο καταργούν τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών Παύλου προς τους Αθηναίους ο οποίος λέει: "από έναν άνθρωπο ο Θεός έκανε όλα τα Έθνη των ανθρώπων για να κατοικούν πάνω σ΄ όλη την γη και όρισε πόσον καιρό θα υπάρχουν και σε ποια σύνορα θα κατοικούν" (Πράξεων των Αποστόλων 17, 26). Καταργούν και το χωρίο του Δευτερονομίου το οποίο έχει ως εξής, «Ότε διεμέριζεν ο ύψιστος τα έθνη, ως διέσπειρεν υιούς Αδάμ, έστησεν όρια εθνών κατά αριθμόν αγγέλων Θεού και εγεννήθη μερίς κυρίου λαός αυτού Ιακώβ, σχοίνισμα κληρονομιάς αυτού, Ισραήλ».
Ο ένας άνθρωπος για τον οποίο μιλά ο Απόστολος Παύλος είναι ο Αδάμ, ο πρωτόπλαστος κατ΄ εικόνα Θεού και καθ΄ ομοίωσιν Αυτού άνθρωπος, η προτύπωση του Χριστού. Ο Αδάμ και η Εύα, σύμφωνα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αχελώου κ.κ. Ευθύμιο, έζησαν στην περιοχή της Μεσοποταμίας περί το 100.000-80.000 π.Χ.

Η εκ Θεού δημιουργία των Εθνών
Κατά το διάστημα του μετακατακλυσμιαίου κόσμου (50.000 - 10.000 π.Χ.) πραγματοποιήθηκε ο Πύργος της Βαβέλ και η σύγχυση των γλωσσών. Τα Έθνη δημιουργήθηκαν από τον Θεό με την ιστορία και την περίπτωση του Πύργου της Βαβέλ, σύμφωνα με την Γένεση. Η γλώσσα συνεχύθη από τον Θεό κατά το κτίσιμο του Πύργου της Βαβέλ. Τότε «διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος». Η πανσθενής βουλή του Θεού όρισε και οροθέτησε τα Έθνη των ανθρώπων στους διαφόρους τόπους ανά την γη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή την γλώσσα, τις αντιλήψεις, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής τους.
Π.χ. οι λαοί της Μέσης Ανατολής έχουν ιδιαίτερο τρόπο ζωής και διαφορετική κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική κουλτούρα. Δεν μπορεί η Δύση υπό το πρόσχημα της διάδοσης των "πολιτισμικών και δημοκρατικών της φώτων" να αποξυλώσει όλο αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο. Αυτό είναι παραβίαση του θελήματος του Θεού!
Π.χ. Ρωσία. Οι Ρώσοι είναι έθνος με χαρακτηριστικό την αυταρχικότητα (Τσάρος, Κομμουνισμός) με την έννοια της εξουσίας του ενός.
Η Αφρική έχει το πετρέλαιο, η Ευρώπη έχει τα φρούτα. Ο Θεός έτσι άρμοσε τον κόσμο, ώστε να υπάρχει ποικιλία και συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων.

Ελλάδα: ένας εκ Θεού ευλογημένος τόπος
Η Ελλάς είναι ένας ευλογημένος τόπος από τον Θεό, έχει έναν ιδιαίτερα ευλογημένο λαό, ένα Έθνος που εξαιρετικά ευεργετήθηκε από τον Παντοδύναμο Θεό. Η ανάπτυξη τεχνών και πρωτοπόρου πολιτισμού και η ανάδειξη προσώπων της παγκόσμιας διανόησης και της φιλοσοφίας (Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης κλπ) ήταν ευεργεσία του Θεού στο Ελληνικό Έθνος. Διότι αυτοί οι άνθρωποι είπαν προ Χριστού ορισμένες αλήθειες, γι΄ αυτό και ονομάστηκαν και προ Χριστού Χριστιανοί Έπειτα, η θεία Πρόνοια όρισε έναν Στρατηλάτη, τον Μέγα Αλέξανδρο να εκπολιτίσει τα έθνη στην Ανατολή, να διαδώσει τον Ελληνισμό και έτσι να ανοιχθεί 3 αιώνες περίπου αργότερα, μέσω της ελληνικής οικουμενικότητας, ο δρόμος για την διάδοση του Ευαγγελίου. Μην λησμονούμε ότι τα Ευαγγέλια γράφηκαν στα ελληνικά! Ο Χριστιανισμός αναπτέρωσε τον Ελληνισμό ο οποίος έσβηνε την ρωμαϊκή περίοδο. Αυτή η σύνδεση Ελληνισμού-Χριστιανισμού δημιούργησε μία υπερχιλιετή Αυτοκρατορία: την Ρωμανία! Εκείνη την περίοδο, η θεία Πρόνοια «σκεύη εκλογής» ανέδειξε πολλούς Έλληνες, ως εκκλησιαστικούς Πατέρες και πνευματικούς ανθρώπους που ερμήνευσαν εν Αγίω Πνεύματι την θεία Γραφή, διατήρησαν ανόθευτη την Ορθοδοξία, που έδωσαν το αίμα τους για την αληθινή πίστη και μετέδωσαν το μήνυμα του Ευαγγελίου σ΄ άλλους λαούς αποτελώντας έτσι πρότυπα βιοτής και αγώνα για μας τους σύγχρονους Ορθόδοξους Χριστιανούς.
Δεν είμαστε "περιούσιος λαός" του Θεού, είμαστε ένας ευλογημένος λαός, (μη λέγοντάς το υποτιμητικά για τους άλλους λαούς) διότι κατά τον λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού όταν άκουσε από τους Αγίους Αποστόλους Του Ανδρέα και Φίλιππο ότι θέλουν να τον δουν Έλληνες, είπε: «νῦν ἐδοξάσθη ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου».

Διευκρινίσεις (διασκευή από την "Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας")
Όμως, η Ορθόδοξη Εκκλησία με τη διδασκαλία της, απορρίπτει ξεκάθαρα την εθνική και φυλετική αλαζονεία (εθνοφυλετισμός) όπως και το ενδεχόμενο της βίαιης επιβολής τους («εθνικισμός»), ή ακόμα την τάση εδαφικής επέκτασης σε βάρος άλλων («σοβινισμός»). Κάτι τέτοιο είναι εντελώς ασύμβατο με την Πατερική Ορθοδοξία που ευλόγησε μόνο αμυντικούς και απελευθερωτικούς αγώνες.
Στην ελληνική γλώσσα, σε σχέση με το έθνος και την πατρίδα, πιο συμβατός με τη γνήσια εκκλησιαστική παράδοση είναι ο όρος «εθνισμός», επειδή εμπεριέχει τον πατριωτισμό, τη φιλοπατρία και την προσπάθεια για διατήρηση της εθνικής συνείδησης και ταυτότητας. Φυσικά, καμία επιστημονική ορολογία δεν είναι δυνατόν ν’ αντικαταστήσει ή να ταυτιστεί πλήρως με το περιεχόμενο της διδασκαλίας της Εκκλησίας, η οποία πάνω απ’ όλα είναι Σώμα Χριστού.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντως δεν αποδέχεται τον εθνικισμό (υπεροχή ενός έθνους), δεν αποδέχεται τον σοβινισμό (επεκτατισμός και υποδούλωση άλλων εθνών σε ένα έθνος), ούτε αποδέχεται τον διεθνισμό (κατάργηση των εθνών) αλλά αποδέχεται την αγάπη όλων των ανθρώπων για την πατρίδα τους και την εθνική τους ταυτότητα, με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία. "Οὐδέν γλυκύτερον Πατρίδος" σημειώνει ο ιερός Χρυσόστομος.
Αντιθέτως, ο σοβινισμός, ο εθνικισμός και ο διεθνισμός εύκολα έδωσαν χώρο στις στρατευμένες εκδοχές τους, και το μόνο που κατάφεραν στον πλανήτη αυτό είναι να αιματοκυλίσουν εκατομμύρια αθώων μέσα στα πλαίσια των «δεξιών» και «αριστερών» δικτατοριών που δημιούργησαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου