Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ...

"Οι αιρετοί Άρχοντες της Δημοκρατίας για το βραχυπρόθεσμο της θητείας τους, πριν προφθάσουν να κατατοπισθούν στα μεγάλα ζητήματα της πολιτείας και πριν να λάβουν την αναγκαία πείρα τους κατέρχονται της αρχής". Ισοκράτης.
"Ένα βλέμμα του Βασιλέως μόνον, είναι αρκετό να αποκαταστήσει την αλήθεια". Κρισπίνος. 
"Η Βασιλεία δεν ετάχθη υπό της παιδείας δια να διοική. Ετάχθη όμως εν τω κράτει δια να εποπτεύη τους διοικούντας και τους κυβερνώντας" Χ. Τρικούπης 27 Απριλίου 1892.
"Η Βασιλευομένη Δημοκρατία διαθέτει δύο βασικά πλεονεκτήματα: Εγγυάται την παράδοσιν και την ενότητα της ζωής του Έθνους. Και έχει το προνόμιο να είναι πολίτευμα ευχερέστερον προσαρμοζόμενον εις τας συνθήκας, τας οποίας φημιουργεί η πολυμορφία, αλλά και η συνεχής εξέλιξις της ζωής". Κων/νος Καραμανλής 16 Φεβρουαρίου 1963.
"Η Βασιλεία είναι ορατό κέντρο και σύμβολο αιωνιότητας της Πατρίδος, εκφράζει το σύνολο του λαού και όχι ένα κόμμα και είναι ο πόλος και η σύνθεση μίας αυθεντικά ελεύθερης κοινωνίας". Tomaso Romano Ιταλός πανεπιστημιακός καθηγητής.
"Οι Πρόεδροι Δημοκρατίας είναι πολιτικοί και ανήκουν σε κόμμα. Αντίθετα, οι Βασιλείς δεν ταυτίζονται και δεν εξαρτώνται από κόμματα, αλλά υπερασπίζονται την αρμονία των εξουσιών. Είναι ηγέτες του Έθνους, με αυθεντία και κύρος, συντονίζουν και θεσμοποιούν τις κοινωνικές δραστηριότητες, ανήκουν στο σύνολο του λαού". Julian Marias Ισπανός ακαδημαϊκός.
"Η Βασιλεία είναι σημείο αναφοράς και εγγύηση των πολλαπλών πραγματικοτήτων της κοινωνίας, που διατήρησαν την αυτονομία τους έναντι των κομματικών σχηματισμών, ενώ παράλληλα προφυλάσσει από την ισοπέδωση τις αξίες της ιεραρχίας, της προσωπικής αρετής και της ισονομίας". Massimo de Leonardis.
"Ο βασιλικός θεσμός ευνοεί την προσέγγιση μεταξύ των χωρών, ενώ οι μεγάλες και ανενδοίαστες οικονομικές δυνάμεις προτιμούν τα αβασίλευτα καθεστώτα, επειδή είναι ευκολότατο να τα χειραγωγούν και να τα ελέγχουν". Dom Duarte Pio διεκδικητής του Πορτογαλικού θρόνου.
"Η βασιλική ιδέα είναι πολιτική φιλοσοφία, εγγύηση της συνέχειας, ασφαλιστική δικλείδα έναντι των κομματικών υπερβολών, εξασφάλιση της προσωπικής ελευθερίας και της ισότητος των δικαιωμάτων, επίτευξη πραγματικής ισορροπίας". Όθωνας των Αψβούργων
"Η Βασιλεία εκφράζει αρχές και αξίες και στηρίζεται στην παράδοση, δηλαδή στην ζωή και όχι σε άκαμπτα δόγματα [..]". Mauro d' Eufemia πανεπιστημιακός καθηγητής.

Ολίγα για την Βασιλεία. Αν θέλετε περισσότερα, πατήστε εδώ: Η Βασιλεία στην Νεώτερη Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου