Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΣΙΒΥΛΛΑ ΤΙΜΠΟΥΡΤΙΝΑ

Οι αρχαίοι Έλληνες φρόντισαν να μας παραδώσουν τα κλειδιά της παγκόσμιας διανόησης που αποτελούν τον καινοτόμο και πρωτοπόρο πολιτισμό που δεν ξανάδε όμοιο του πάσα η οικουμένη:

Φιλοσοφία.
Επιστήμη.
Ανδρεία.
Σοφία.
Σκέψη.
Νόηση.
Μελέτη.
Αμφισβήτηση.
Τεκμηρίωση.
Παιδεία.

Οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι υπήρξαν μονοθεϊστές και προφήτες της ελεύσεως του Μονογενούς Υιού και Λόγου του ΘΕΟΥ: του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Πριν απ΄ αυτούς όμως, αλλά και κατά την εποχή τους και μεταγενέστερα, υπήρχαν οι Σίβυλλες. Μάντισσες μέχρι και προφήτισσες στον Ελληνικό και Ρωμαϊκό κόσμο. Σχεδόν άγνωστη παραμένει στην πλειοψηφία του Χριστιανικού και Ελληνικού κόσμου η Σίβυλλα Τιμπουρτίνα.
H Σίβυλλα Τιμπουρτίνα έζησε περί το 2700 π.Χ. και θεωρείται από τις πρώτες προσωπικότητες που προφήτευσαν για τον ερχομό του ΧΡΙΣΤΟΥ στην γη! Μασονικοί και δωδεκαθεϊστικοί κύκλοι αμφισβητούν την ύπαρξη της εσκεμμένα για να προκαλέσουν σύγχυση στο πλήρωμα των πιστών. Η προφητεία της Τιμπουρτίνας που βρήκαμε είναι εξής. 
Ωστόσο πρέπει να είμαστε πολλοί προσεκτικοί όσον αφορά την καταγωγή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ γιατί αποδείξαμε σε άρθρο μας πως ήταν το γένος και την θρησκεία Εβραία αλλά στην παιδεία και την γλώσσα Ελληνίδα. Ο μέγας Σωκράτης εξάλλου είπε: "Έλληνας δεν είναι μόνον εκείνοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά όλοι εκείνοι που υιοθέτησαν το πνεύμα το κλασικό".
Την εβραϊκή καταγωγή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ αποδεικνύει η Καινή Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη-συνδετικός κρίκος της Καινής καθώς και η αρχαία παράδοση και οι πρώτοι Πατέρες της Εκκλησίας. Δείτε αναλυτικότερα το άρθρο μας: Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ. Ας μην γινόμαστε παρανοϊκοί και μην μας πιάσει κρίση πατριδοκαπηλίας και εξελληνισμού των πάντων.

Η προφητεία της Σίβυλλας Τιμπουρτίνας αναφέρει τα εξής. Προσέξατε τα:
1.οι εννέα ήλιοι εννέα γενεαί εισίν. 
2.ο μεν πρώτος ήλιος, γενεά εστίν άνθρωποι άκακοι, πολυχρόνιοι, ελεύθεροι, αληθείς, πραείς, επιεικείς, αγαπώντες αλήθειαν. 
3.ο δεύτερος ήλιος δευτέρα γενεά εστίν, και αυτοί άνθρωποι αληθινοί, πραείς, φιλόξενοι, άκακοι, αγαπώντες των ελευθέρων το γένος. 
4. ο τρίτος ήλιος τρίτη γενεά εστίν αναστήσεται βασιλεία επί βασιλείαν, έθνος επ΄ έθνος γενήσονται πόλεμοι πλην φιλόξενοι και ελεήμονες έσονται εν τη Ρωμαίων πόλει. 
5. ο τέταρτος ήλιος τετάρτη γενεά εστίν θεότητος γόνη φανήσεται εν μεσημβρία εγερθήσεται γαρ γυνή Ελληνίς εκ της Εββραϊδος χώρας ονόματι Μαρία και τέξεται υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Ιησούν. 
6. και λύσει τον νόμον των Εβραίων και ίδιον νόμον στήσει 
7. και βασιλεύσει ο νόμος αυτού. 
8. και ανοιγήσονται αυτώ οι ουρανοί και φωνήν λήψεται και στρατιαί Αγγέλων τον θρόνον Αυτού βαστάσουσιν και τα εξαπτέρυγα τα ίχνη των ποδών Αυτού προσκυνήσουσιν. 
9. και λήψεται ανδρας από της Γαλιλαίας και νομοθετήσει και είπη προς αυτούς: τον λόγον ον ελάβετε παρ εμού, κηρύξατε αυτόν τοις έθνεσι των εβδομήκοντα δύο (72) γλωσσών. 
10.Και λέγουσι αυτή οι ιερείς των εβραίων, φρικωδεστάτη δέσποινα ημών, ερωτήσαι σε ζητούμεν. 
Και αποκριθείσα η Σίβυλλα λέγει προς αυτούς "ο βούλεσθε απαγγείλατε μοι". Και λέγουσι προς αυτήν εκείνοι ακοήν ηκούσαμεν από των εθνών ότι ο ΘΕΟΣ των ουρανών υιόν μέλλει τίκτει...

Προσέξτε τι λένε πως άκουσαν από τα Έθνη ότι θα γεννηθεί ο Υιός του ΘΕΟΥ. Είναι τρομερό μερικές εκατοντάδες χρόνια πριν την έλευση του ΧΡΙΣΤΟΥ τα Έθνη όλης της Μεσογείου να γνωρίζουν και να συζητούν ότι θα έρθει ο ΧΡΙΣΤΟΣ και οι Εβραίοι ραβίνοι δεν ήξεραν τίποτε! Όπως είπε και ο ΧΡΙΣΤΟΣ "ο έχων ώτα ακούει ακουέτω". Αλλά οι Εβραίοι δεν είχαν αυτιά για να τα ακούν. Είχαν την ευλογία να τους φανερωθεί ο ίδιος ο ΘΕΟΣ και αυτοί (όχι όλοι) πάντα υπέκυπταν στην αμαρτία. Είχαν άγιους ανθρώπους που ο ΘΕΟΣ μέσω αυτών (π.χ. Ησαΐας, Ηλίας, Ιζεκιήλ, Ιερεμίας κλπ) μίλησε στον Ισραηλιτικό λαό αλλά και εις άπαντα τα Έθνη. Στην Ελλάδα μίλησε διά των Σωκράτη, Θουκιδίδη, Πυθαγόρα, Πλάτωνος, Αριστοτέλη αλλά και των Παλαιοδιαθηκών προφητών.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
... πιστεύεις ότι τούτο γίνεται, κυρία ημών; Λέγει η Σίβυλλα προς αυτούς "υμείς ου πιστεύετε όντες ιερείς των Εβραίων;" 
11. λέγουσιν αυτή ημείς ου πιστεύομεν ότι ο ΘΕΟΣ υιόν μέλλει τίκτειν. Και γαρ Λόγον έδωκε τοις πατράσιν ημών. 
Λέγει αυτοίς η Σίβυλλα, ο νόμος ούτος σκόλοψ υμίν εστίν. και λέγουσιν αυτή. και τι λέγεις, δέσποινα ημών, περί του ζητήματος τούτου; 
12.Και αποκριθείσα η Σίβυλλα είπε προς αυτούς: ο ΘΕΟΣ των ουρανων υιον μελλει τικτειν, 
13. Ος όμοιος τω Πατρί έχει είναι και ομοίωμα νηπίου λήψεται. 
14. και αναστήσονται κατ΄ αυτού βασιλείς, Αλέξανδρος, Σέλευκος και Ηρώδης, οι μη δυνάμενοι σώσαι εαυτούς. 
15 ποιήσουσι διωγμούς πολλούς εις την Ιουδαίαν χώραν και φονεύσουσι νήπια μετά των γονέων αυτών ώστε τον Ιορδάνην ποταμόν αίματι συγκερασθήναι και ουδέν ωφελήσουσιν. 
16.και μετά ταύτα πολλάς θεραπείας ποιήσει ο επί ξύλου μέλλων σταυρωθήναι. 
17. και ως θυσιάσουσι... τους βωμούς αυτής, ακούσωσι τα σημεία αυτού α εποίησεν εις την Ιουδαίαν χώραν. 
18. και αναστήσεται βασιλεύς ονόματι Αύγουστος από της Φρυγίας και βασιλεύσει εν τη Ρώμη και υποταγήσεται αυτώ πάσα η οικουμένη. 
19. και έκαστος βασιλεύς Ρωμαίων το όνομα αυτού κληθήσεται Αύγουστος. 
20. το ξύλον το τρισμακάριστον, εν ω Χριστός μέλλει τανυέσθαι....

Αξίζει ή όχι μία θέση στα Εκκλησιαστικά Αναγνώσματα του Εσπερινού. Δύο Παλαιοδιαθηκά & ένα Αρχαιοελληνικό-προφητικό (όχι πάντα). Είναι μία πρόταση όπου πρέπει να ελεγχθεί από την Ιερά Σύνοδο και μία ομάδα εμπείρων θεολόγων (όχι εβραιολάγνων) γιατί αφορά άμεσα την Πίστη μας!
Το 2700 π.Χ. προφητεύονται όλα αυτά για τα επόμενα 2.000 με 2.800 χρόνια. Εκπληκτικό! Αλλάζει και ανατρέπει δεδομένα.

7 σχόλια:

 1. ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΑΜΠΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΑΥΤΑ ΙΣΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Α.ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΟΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΙ ΛΕΞΗ ΠΡΟΣ ΛΕΞΗ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΛΗ Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΗΣΑΝ ΤΥΦΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ.ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΙΧΑΝ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΟΥ ΤΟΥΣ ΔΟΘΗΚΕ Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΕΙΤΕ ΜΕΣΟ ΣΙΒΥΛΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΠΡΟΦΗΤΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ(ΒΛΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΔΕΣΜΩΤΗ)ΩΣΤΕ ΟΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΑ ΕΦΤΑΝΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΤΕ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΘΑ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥΣΕ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ.ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΜΩΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΛΑΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΕΙ"ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΝΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΟΦΙΑ.ΕΜΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΩΡΙΑ(ΒΛΑΚΕΙΑ).ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΜΟΝΟΘΕΙΣΤΕΣ,ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΕΣ ΗΣΑΝ,ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΥΑΝ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ "ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΤΩΝ ΣΙΒΒΥΛΩΝ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑ ΑΦΕΛΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ σωστή και ουσιαστική η παρατήρησή σου. Ευχαριστούμε!

   Διαγραφή
  2. Φίλε διαφωνώ ως προς αυτό που είπες ότι οι αρχαίοι δεν ήσαν μονοθειστές. Οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι, αρκετοί τουλάχιστον, είχαν μονοθειστικές τάσεις η μάλλον ΚΑΙ μονοθειστικές τάσεις πάντα μαζί με προγονολατρεία-ηρωολατρεία.

   Διαγραφή
 2. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΣ.
  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ.. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΦΩΣ.
  ΕΛΛΗΝΑΣ=ΦΩΣ.
  ΕΜΑΣ ΕΧΕΙΔΙΑΛΕΞΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 10.000 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ..
  ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΔΙΔΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΑ..
  ΕΤΣΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΥΜΠΕΔΑΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ Ο ΠΙΟ ΑΔΑΗΣ, ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΤΟ ΑΚΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΝΟΗΣΟΥΜΕ.
  Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΤΑ, ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΦΩΣ..
  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ..
  ΧΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 12ΘΕΟΙ,ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. αυτα τα περι "αποδειξαμε" οτι η Παναγια μας ειναι Εβραια ...να τα πειτε αλλου παιδες... μολις πιο πανω σας στελνει ολους αδιαβαστους η Σιβυλλα... και αυτο ειναι μια αποδειξη... τα κειμενα της Καινης Διαθκης ειναι παραποιημενα και εχουν πολλους εμβολιασμους παραχαραξης της ιστοριας ....ανοιξτε τα ματια επιτελους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΟΛΗ Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...??????

  που ρε φιλε? που λεει στην Π.Δ. οτι ερχεται ο Χριστος? πλακα με κανεις? σε φοιτητη Θεολογιας μιλας....την ξερω καλα την Π.Δ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι ανοησίες, δυστυχώς, είναι ανίκητες...
  ...αν είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι υπήρξε μια γυναίκα που προφήτευσε τον ερχομό του Χριστού, 2.700 χρόνια πριν την γέννησή του! Και αυτήν την γυναίκα, συνομώτησε όλος ο κόσμος ώστε να την εξαφανίσει από την ιστορία! Εδώ δεν ξέρουμε καλά καλά πως ήταν ο ΕΛληνικός κόσμος το 2.700 π.Χ. και εσείς ξέρετε πως υπήρξε η Σϊβυλλα!!! Ούτε παιδάκι του δημοτικού δεν θα πίστευε τέτοιες ανοησίες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή