Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

ΓΙΑΤΙ ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΓΟΥΣΤΟ

Η χριστιανική ζωή είναι ασκητική, αγώνας να ελευθερωθούμε από το ζυγό της αμαρτίας και την κυριαρχία των παθών, προσπάθεια να φθά­σουμε με τη χάρη του Κυρίου στον αγιασμό και στη θέωση. Στον αγώνα αυτό σημαντικότατη θέση κατέχει και ή νηστεία.
Η νηστεία είναι εντολή του Θεού αρχαιό­τατος θεσμός της Εκκλησίας· όπλο από τα βα­σικότερα της εν Χριστώ ζωής. Με τη νηστεία πού κάνουμε:
  • αποκρούουμε τις επιθέσεις του διαβόλου
  • χαλιναγωγούμε τις άτακτες επιθυμίες της σάρκας
  • καθαρίζουμε την ψυχή μας από τα διάφο­ρα πάθη
  • αποδιώκουμε τους αισχρούς λογισμούς
  • βοηθούμαστε στην προσευχή

  • ενισχυόμαστε στον αγώνα για την από­κτηση των χριστιανικών αρετών.
Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η νηστεία αυτή, με την οποία τιμούμε την Παναγία μας, αρχίζει την 1η και λήγει την 14η Αυγούστου. Είναι νηστεία αυστηρή, όπως εκεί­νη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εφόσον μπο­ρούμε, νηστεύουμε από λάδι όλες τις ήμερες, πλην Σαββάτου και Κυριακής. Ψάρι καταλύου­με μόνο κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως.

* Κατάλυση ιχθύος και μόνο έχουμε και κατά την ήμερα της Κοιμήσεως της Θεο­τόκου, εάν αύτη συμπέσει Τετάρτη ή Πα­ρασκευή.

Πηγή: "Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου