Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

ΤΥΧΗ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Διασκευή ενός από τους διαχειριστές του "Δημοκρατικού Εθνικού Ρεύματος".

Τύχη, Ειμαρμένη, Μοίρα, Πεπρωμένο και Γραφτό, είναι λέξεις ταυτόσημοι, κενές και ανεμώδεις.
Τύχη δεν υπάρχει είναι λείψανο της ειδωλολατρικής προελεύσεως, την οποία μας κληροδότησαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τύχη δεν υπάρχει, είναι όνομα κενό, σημαίνον ουδέν. 
Ουδέν λοιπόν τακτικόν κατασκευάζει η τύχη, τα πάντα είναι υποτεταγμένα στην Πρόνοια του Θεού και στον νόμο της αιτίας.
Άλλωστε τι πράγμα είναι η τύχη; Ορατό ή αόρατο; Έχει ύπαρξη ή όχι; Δυστυχώς δεν μπόρεσαν οι επιστήμονες και σοφοί των αιώνων να μας εξηγήσουν. Αλλ’ απλώς και οι ίδιοι πίστευαν σε μία ανύπαρκτη, τυφλή και άλογη δύναμη, την οποία ωνόμαζαν τύχη προς ικανοποίησιν του νου τους και της φαντασίας τους.
Ο αρχαίος φιλόσοφος Δημόκριτος λέγει ότι: «Ἡ τύχη εἶναι εἴδωλον, τό ὁποῖον ἔπλασαν οἱ ἄνθρωποι, γιά νά δικαιολογήσουν τήν διανοητικήν τῶν ἱκανότητα». 
Ο Προφήτης Ησαΐας «Οὐαί οἱ ἑτοιμάζοντες τῷ δαιμονίω τράπεζαν καί πληροῦντες τή τύχη κεράσματα» (κεφ. ξε’ 11).
Ο Αναστάσιος ο Σιναΐτης λέγει: «Εἰ ὁ χριστιανός ὁμολογήση τύχην, ἐξέπεσεν τοῦ τῶν Χριστιανῶν δόγματος καί φρονήματος». Γι’ αυτό ας μη παραδεχόμαστε την τύχη διότι δεν υπάρχει. Την τύχη την δημιούργησε ο εγωισμός του ανθρώπου προς κάλυψιν των ελλείψεων και σφαλμάτων του τα οποία αποδίδει στην τύχη. Και λέγει εις το αποτυχόν έργον ή κέρδος «δεν ήμουνα τυχερός», και λέγει εις το επιτυχόν «ήμουνα τυχερός». Τύχη λοιπόν δεν υπάρχει.

Αφού τύχη δεν υπάρχει, τι τέλος υπάρχει
Αλλά ίσως ρωτήσει κάποιος: "Αφού δεν υπάρχει τύχη, τι υπάρχει;"
Η απάντηση είναι: «Πίστις, Θεός, ελπίς» υπάρχουν. Καθ’ ότι τα πάντα είναι υποτεταγμένα στον νόμο του πανσόφου Τριαδικού Θεού.
Ο άνθρωπος μόνος του δημιουργεί την καλή ή κακή τύχη. Εάν υπακούει και πράττει τις εντολές του Θεού έχει τύχη λαμπρά. Εάν δεν ακούει και πράττει τα του Διαβόλου έχει τύχη κακή.
Ένας Παντοδύναμος Θεός υπάρχει, ο Οποίος δημιούργησε το Σύμπαν το οποίον με σοφία και δύναμη κυβερνά. Η παραδοχή τυφλής τύχης, συγκρούεται με τον νόμο του Θεού και την διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Τύχη λοιπόν και ειμαρμένη είναι πλάνη του Διαβόλου. Δεν υπάρχουν.
Τα έργα της τύχης είναι άστατα και αβέβαια. Μη καταφεύγουμε σε μαγγανείες, σε γύφτισσες με τράπουλες και καφέδες για να μάθουμε την τύχη μας. Και βέβαια, θα έχετε δει σε τηλεοπτικές σειρές και παλιές αλλά και καινούργιες Ελληνικές ταινίες να λέγεται το φλιτζάνι και να βγαίνει. Αυτό αποτελεί παρεκτροπή από τον δρόμο του Θεού και έκπτωσή μας από το Ορθόδοξο δόγμα και φρόνημα. Ας φροντίσει η αθιγγάνα για την δική της ώστε να γίνει πλούσια και ας μη γυρίζει ξυπόλητη ζητιάνα.
Ο Άγιος Χρυσόστομος περί ειμαρμένης λέγε: «Διά τοῦτο, τήν εἱμαρμένην εἰσήγαγεν ο Διάβολος, διά τοῦτον, ἀπρονόητον ἔφησεν (εἶπεν) εἶναι τόν κόσμον, διά τοῦτο, φύσεις ἀγαθᾶς καί κακᾶς, διά τοῦτο, κακόν ἄναρχον καί ὑλικόν ὑποτίθεται, διά τοῦτο, πάντα πράττει (ὁ Διάβολος) ἴνα διαφθείρη τόν βίον ἠμῶν».
Τέλος ας γνωρίζουμε ότι όλες οι πράξεις μας εξαρτώνται από την συνεργεία της ελεύθερης βουλήσεως μας και της χάριτος του Παντοδύναμου Θεού. Τύχη δεν υπάρχει. Είναι όνομα κενόν.

Προς θεολογικήν κατάρτισιν των πιστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου