Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ


                          Τ Ι    Η Τ Α Ν    Η    "Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η    Χ Ο Ρ Η Γ Ι Α" 
Η "Βασιλική Χορηγία" ήταν ένα ποσό που λάμβαναν ετησίως ο Βασιλεύς και ο Διάδοχος του Θρόνου. Χρσιμοποιείτο για τα έξοδα της Βασιλικής Οικογενείας όπως συντήρηση των ανακτόρων και πάσης της Βασιλικής περιουσίας, μίσθωση του Αυλάρχου και των υπαλλήλων του Παλατίου, έξοδα μετακινήσεων, συντήρηση στανών, οινοποιείων, ελαιοτριβείων κλπ. Οι Βασιλείς ότι είχαν προς κατανάλωση τα παρήγαγαν οι ίδιοι. Έπειτα (κατά την δεκαετία του 1950) στην Βασιλική χορηγία προστέθηκε και το ειδικό κονδύλιο της "μάνας του λαού" Φρειδερίκης που χρησιμοποιούσε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.


                                             Π Ε Ρ Ι     Χ Ο Ρ Η Γ Ι Α Σ
Τον Σεπτέμβριο του 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή έφερε νομοσχέδιο στην Βουλή για αύξηση της βασιλικής χορηγίας από 7.500.000 δραχμές τον χρόνο σε 12.500.000 δραχμές, οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες γράφουν σημεία και τέρατα για αυτή την βασιλική απαίτηση. Ο βουλευτής του ΔΚΕΛ Ηλίας Μπρεδήμας στις 10/9/1956 καταθέτει επερώτηση στην πιο κάτω μορφή: «Η κυβέρνησις εις ανταμοιβήν της προς αυτήν ευνοίας του ανωτάτου άρχοντος υποκύπτει εις τας εκάστοτε πιέσεις της αυλής… Ανέχεται τας συχνάς μακράς απουσίας του βασιλικού ζεύγους εις το εξωτερικόν... Εγκρίνει δαπάνας δια την ανέγερσιν πολυτελέστατων περιπτέρων εντός των θερινών ανακτόρων της Κέρκυρας... Ανέχεται την πραγματοποίησιν της επίσης πολυδαπάνου βασιλικής κρουαζιέρας (αποκλειθείσης προσφυώς υπό του λαού "πλωτόν νυμφοπάζαρον" των αργόσχολων πρώην εστεμμένων)...», η ΕΔΑ βέβαια είναι πολύ επιφυλακτική και αποφεύγει τις οξύτητες, αλλά η αστική αντιπολίτευση μιλά με έντονο αντιβασιλικά τόνο, επίκεντρο είναι η αείμνηστη Βασίλισα Φρειδερίκη.
Κατά την συζήτηση στην Βουλή και κατά το διάστημα που ο τόπος βράζει για την βασιλική χορηγία, ο Παύλος- Φρειδερίκη πάνε στην Δ. Γερμανία ανταποδίδοντας την επίσκεψη του Προέδρου Χόυς.
Ο Κ Καραμανλής (και ο ίδιος δυσαρεστημένος) υποχρεώνεται να υπερασπιστεί τους βασιλείς και στις 27/9/1956 δηλώνει «Τον τελευταίον καιρόν εξαπολύθη από ποικίλας δυνάμεις ύπουλος επίθεσις κατά το Στέμματος…… Πρόσωπα με σκοτεινήν πολιτικήν προέλευσιν και με σχέσεις εθνικώς υπόπους ετάχθησαν φορείς της εξορμίσεως ταύτης………….. Ο ελληνικός λαός εγνώρισε τους βασιλείς του εις τας τραγικάς ώρας καθ΄ ας εκρίνετο η ύπαρξις του έθνους……….».
Ο Ε Αβερωφ χαρακτηρίζει «καταπληκτικόν» και «αδίστακτον» τον ισχυρισμό του Μπρεδήμα ότι διατέθηκαν ποσά από τα μυστικά κονδύλια για την αγορά προσωπικών ειδών για την Φρειδερίκη και της «κυρίας επί των τιμών»। Λέγονται πολλά από τον Αβέρωφ προς υπεράσπιση των «Βασιλέων».
Ο υπουργός Προεδρίας Κ Τσάτσος (Πρόεδρος Δημοκρατίας κατά την μεταπολίτευση) υποστηρίζει: « Ο Έρανος Βορείων Επαρχιών που έχει καθιερωθεί με το ΒΔ 10/7/47 δεν ήταν αντισυνταγματικός και επετέλεσεν έργον εθνικό...Το σχολείο Αναβρύτων*, δημιουργηθέν υπό Εθνικού Ιδρύματος... λειτουργεί υπό τον έλεγχον και την συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας... Τα έξοδα για τα επίσημα ταξίδια των βασιλέων πληρόνονται από το Δημόσιο, τα ιδιωτικά από τους ίδιους... η κρουαζιέρα οργανώθηκε για να ενισχυθεί ο τουρισμός μας και να αντιμετωπιστεί η ανθελληνική προπαγάνδα...».
Και όντως είχε παρουσιασθεί τότε μεγάλη αύξηση του τουρισμού και πολλά έσοδα στο Ελληνικό Κράτος. Ταυτόχρονα η χώρα μας διαφήμιζετο ως ο "κατάλληλος προορισμός διά τουρισμόν".

* Στην Σχολή Αναβρύτων φοίτησαν τα "αρχοντόπουλα" της Ελλάδος και ο Διάδοχος Κωνσταντίνος, ένα σχολείο δηλαδή όχι για τον καθένα.

                              Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η    Σ Τ Η Ν     Β Ο Υ Λ Η
Ένα χρόνο λοιπόν (ακριβώς) από την πρωθυπουργοποίηση του Κ Καραμανλή (έξω από κάθε κομματική ιεραρχία) κατατίθεται το νομοσχέδιο της Βασιλικής χορηγίας και του ασυμβίβαστου προς το λειτούργημα των αυλικών των έργων διοικητού διαχειριστού κλπ νομικού προσώπου.
Εισηγητής ο βουλευτής της ΕΡΕ Αχ. Γεροκωστόπουλος που υποστηρίζει την βασιλική χορηγία που αποτελεί στην «αξιοπρέπειαν και την αίγλην εκείνην με την οποίαν περιβάλλεται ο θεσμός».
Η μειοψηφία εκπροσωπείται από τον Κ Μητσοτάκη που κατακρίνει την χορηγία.
Ο Ηλίας Ηλιού εκπρόσωπος της ΕΔΑ αναφέρει ότι η βασιλική χορηγία από 4.920.000 δραχμές και 600.000 δραχμές για τον διάδοχο που ήταν το 1950, έχουν γίνει μέχρι τότε 7.500.000 και 900.000 αντίστοιχα.
                   
                            Η     Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η      Α Π Ο Φ Α Σ Η
Στις 11/10/1956 γυρίζουν από την Δ. Γερμανία ο Παύλος και η Φρειδερίκη, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να έρθουν σε επαφή με τον Κ Καραμανλή. Στις 12/10/1956 στέλνουν γράμμα στο οποίο δεν δέχονται να αυξηθεί η χορηγία τους!!! Οι αριστεροί με την ανεξέλεγκτη προπαγάνδα τους υποστηρίζουν ότι "φοβήθηκαν την οργή του λαού με τα βασιλικά τους πάρτι και άλλα κόκκινα άλογα". Μόνο που τότε, οι λαοφιλείς Βασιλείς επισκέπτονταν τον Ελληνικό λαό ο οποίος με χαρά και συγκίνηση έσπευε να τους προυπαντήσει και να τους χαιρετίσει.
Το γράμμα του Βασιλέως Παύλου έγραφε πολύ αποκαλυπτικά πράγματα, πως ο αείμνηστος "καλός και αγαθός Βασιλεύς αρνήθηκε την αύξηση, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιούσε "αποφασιζομένων ριζικών μεταβολών εις την ανακτορικήν ζωήν, περιορισθούν αι δαπάναι εις το ελάχιστον όριον". Αυτό σημαίνει ότι σε μερικές ημέρες περιορίστηκαν οι θέσεις των αυλικών και εκδιώχτηκαν εργαζόμενοι άνευ αποφάσεως και εγκρίσεως του Βασιλέως!!! Τα ανάκτορα των Αθηνών κλείνουν και η Ελληνική Βασιλική Οικογένεια θα μένει πια στο Τατόι!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου