Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

Η ιδεολογία μας αποτελεί μία νέα επαναστατική πρόταση ελπίδας, μακρυά από ξενόφερτα ιδεολογήματα αριστεράς-δεξιάς-κέντρου και των παραφυάδων τους, για την υπεράσπιση των συμφερόντων τού λαού και τού έθνους μας καλούμε όλους τούς Έλληνες εργαζομένους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, εργάτες τής διανοήσεως, μικρομεσσαίους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, να πυκνώσουν τις γραμμές της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ για μια Ελλάδα με διαφύλαξη της εθνικής μας ταυτότητας, για την υπεράσπιση τού πνεύματος και της δημιουργίας, για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, για μία Ελλάδα σεβαστή σε όλους, περήφανη Ελλάδα.


Τα "ΝΑΙ" της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ.

α) ΝΑΙ στα Ήθη - Παραδόσεις του Ελληνορθόδοξο πολιτισμό μας.
β) ΝΑΙ στην φύλαξη των συνόρων τής χώρας μας καί τήν επαναπρόωθηση τών λαθρομεταναστών στις πατρίδες τους.
γ) ΝΑΙ στην στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων, όπως ανέργων, πολυτέκνων, χαμηλοσυνταξιούχων και χαμηλόμισθων βιοπαλαιστών.
δ) ΝΑΙ στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επενδύσεων με πλήρη και καθολική εκμετάλλευση όλων τών ευρωπαικών προγραμμάτων εκμετάλλευσης ενέργειας.
ε) ΝΑΙ στην εξασφάλιση τού αγαθού τής Δημόσιας και δωρεάν υγείας, καθώς επίσης και την δημόσια και δωρεάν παιδεία.Τα "ΟΧΙ" της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ.

α) ΟΧΙ στην συρρίκνωση τής χώρας, στά Εθνικά, Πατριωτικά καί κοινωνικά θέματα.
β) ΟΧΙ στήν παγκοσμιοποίηση καί στήν παγκόσμια οικονομική καί ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
γ) ΟΧΙ στά πολιτικά τζάκια, στην μίζα, την λαμογιά και απατεωνιά τού πολιτικού συστήματος καί τών όποιων πολιτικών συμπεριφορών μέχρι σήμερα.
δ) ΟΧΙ στην αφαίμαξη τού ελληνικού πλούτου από ξένους, διεθνείς καί πολυεθνικούς κολοσσούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καί οργανισμών.
ε) ΟΧΙ στήν κατά συρροή προσέλευση λαθρομεταναστών στήν Ελλάδα καί στήν εγκατάλειψη τής φύλαξης τών συνόρων μας.Ή "ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ" είναι ένα κόμμα πού στηρίζει τον Βασιλικό θεσμό. Η ιδεολογία μας σήμερα είναι ή εξής:

α) Απαιτούμε την αλλαγή τού νομοθετικού πλαισίου που ανέχεται τις ληστρικές δραστηριότητες των τραπεζών και την επιστροφή των περιουσιών πού αρπάχθηκαν από τις τράπεζες λόγου πανωτοκίων αντίθετων στην κοινωνική οικονομική ηθική.

β) Θέλουμε δημιουργία οράματος και σκοπού για την Νεολαία μας, ώστε να ενδιαφέρεται για την εθνική, κοινωνική και προσωπική της πρόοδο.

γ) Ανάπτυξη Εθνικής αμυντικής βιομηχανίας ώστε ή Πατρίδα μας να μην εξαρτάται κατά την άσκηση τής πολιτικής της από την διάθεση ξένων προμηθευτών και εγχωρίων μεσαζόντων.
δ) Αρνούμαστε την εθνική ταπείνωση στην οποία μας υποβάλλουν, την επίθεση στα εισοδήματα μας και το ξεπούλημα τής δημόσιας περιουσίας.
ε) Η εθνική μας οικονομία πρέπει να έχει ως βάση της την παραγωγή και την αυτάρκεια. Έχουμε στόχο την δημιουργία, ενίσχυση και διατήρηση τής οικογενειακής και μικρομεσσαίας επιχείρησης, την οποία θεωρούμε ουσιαστικό κορμό τής οικονομικής δραστηριότητας. Επιδιώκουμε την σύσταση τραπεζικού ιδρύματος πού θα χρηματοδοτεί αυτήν και τα κέρδη θα επιστρέφουν στον λαό.
στ) Η γεωργία, η αλιεία, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες αποτελούν πρωταρχική μέριμνα τού κράτους.
ζ) Η ναυτιλία αποτελεί πατροπαράδοτη δραστηριότητα και προστατεύεται, όπως ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τούς ναυτικούς.
η) Η λαθρομετανάστευση εποικισμός τής Ελλάδος, δεν είναι ανεκτός υπό οποιαδήποτε νομική φόρμουλα. Οι λαθρομετανάστες θα προωθούνται στις χώρες καταγωγής τους. Οι αλλοδαποί πού διαμένουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη Χώρα έχουν μόνο αστικά και όχι πολιτικά δικαιώματα.
θ) Η εργασία προστατεύεται από το εθνικό κράτος. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν Έλληνες άνεργοι και να προλαμβάνονται άτομα παράνομα εισερχόμενα στη χώρα.
ι) Η υγεία τού Ελληνικού λαού είναι δημόσια και οι πολίτες προστατεύονται από κάθε μορφή εκμετάλλευσης από ιδιωτικά θεραπευτήρια και οργανωμένα συμφέροντα.
ια) Ζητάμε να μεταφερθεί ή εξουσία στον Λαό, με συνελεύσεις, αποφάσεις, τοπικά και πανελλήνια δημοψηφίσματα για θέματα πού τον απασχολούν και απαιτούν κοινή συνισταμένη για την λύση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι ή κυβέρνηση δεν είναι υπεύθυνη και υπόλογη για τις πράξεις της, αλλά ότι υπολογίζει τον λαό και απευθύνεται προς αυτόν ως κυρίαρχο.
ιγ) Θέλουμε την αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα τής κοινωνίας μας.
ιδ) Θέλουμε την θέσπιση νόμου πού θα δημεύει όλη την οικογενειακή περιουσία των αποδεικνυόμενων διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργών και των διαφθορέων τους. Ζητούμε την τιμωρία όσων έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα και τούς νόμους.
ιε) Υπερασπιζόμαστε τις αξίες τής Ορθοδοξίας.
ιστ) Θέλουμε μία Ευρώπη των Κρατών και των Εθνών και όχι ένα ενιαίο κατασκεύασμα χωρίς ταυτότητα, με οικονομικά χάσματα μεταξύ των κρατών. Όχι στην είσοδο τής Τουρκίας στην Ευρώπη.

ιζ) Κανένας νόμος, οδηγία, συνθήκη δεν ισχύει αυτομάτως στην Ελλάδα εάν προηγουμένως δεν αποφασίσει γι΄ αυτό ο Ελληνικός λαός με δημοψήφισμα. Κανένας νόμος, συνθήκη ή άλλο νομικό κατασκεύασμα δεν κατισχύει του Ελληνικού Συντάγματος.
ιη) Υποστήριξη της ένταξης τής Ρωσίας στην Ευρωπαική Ένωση.

ιθ) Έξοδος της Ελλάδος από την Συνθήκη Σένγκεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου