Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (1977)


Ακολουθεί απόσπασμα από το βιβλίο, "Σημειώσεις 1967-1977", του τελευταίου Αυλάρχη των Ανακτόρων της Αθήνας, Λεωνίδα Παπάγου:

Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 1977, Αθήνα. 

Πήγα και είδα τον Καραμανλή στο σπίτι του. Αν και η συνομιλία στην αρχή ήταν γενικής φύσεως, έπειτα μου είπε: 

  • «Τι γίνεται τώρα; Ακούω δι' ορισμένας κινήσεις Σπύρου Θεοτόκη, Στέφανου Στεφανόπουλου» κλπ.
  • Παπάγος: «Δεν γνωρίζω τίποτε», του απάντησα. Ετηλεφώνησα στον Βασιλέα και, μεταξύ των άλλων, του το ανέφερα. Ο Βασιλεύς είπε: «Καθ' όσον γνωρίζω το Θεοτόκη, δεν θα εκδηλωθή».
  • «Θα είναι ανόητος», είπε ο Καραμανλής (για το Θεοτόκη), «αν κάνει κάτι (κόμμα δηλαδή), διότι είμαι εις θέσιν να τους εξουδετερώσω. Αλλά, παρά ταύτα, μπορεί να μου κάνει σχετική ζημίαν, αν πάρη ένα 3-4%. Γι' αυτό θα πρέπει και ο Βασιλεύς όχι μόνο να μην τους ενθαρύννη, αλλά και να τους αποτρέψη και, εν ανάγκη να τους αποκηρύξη».
  • Απάντησα ότι ο Βασιλεύς δεν έχει ενθαρρύνει κανένα μέχρι σήμερα και κατά κάποιον τρόπο, με διάφορες δηλώσεις που έκανε ως τώρα, αποκήρυξε όποιον θέλησε να εμφανιστεί ως εκπρόσωπός του, διότι δεν επιθυμεί την ίδρυση βασιλικού κόμματος. Αυτό νομίζω θα κάνει και στο μέλλον.
  • «Αν υπάρξη ανάγκη, συνέχισε ο Καραμανλής, θα κτυπήσω άσχημα και δεν θα φεισθώ ουδενός, ούτε του Βασιλέως, διότι έως τώρα απέκρυψα στοιχεία που έχω εναντίον του. Ο Βασιλεύς πρέπει να καταλάβη ότι επιβάλλεται να καθήση ήσυχος, διότι και αν υπάρχη αμυδρά πιθανότης να επανέλθη, σε περίπτωσι εθνικής καταστροφής, θα χάση και αυτήν την πιθανότητα. Άλλως ο Βασιλεύς δεν επιστρέφει στην Ελλάδα και αν πήρε το 30% αυτό έγινε διότι εγώ δεν αντετάχθην».
  • Παπάγος: «Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι ο Βασιλεύς είναι εν γνώσει οποιουδήποτε πράγματος».
  • Καραμανλής: «Σάμπως δεν υπήρξε και η υπόθεσις του ναυτικού! Έχω έκθεσιν του Σπύρου Κονοφάου (Α/ΓΕΝ), που όπως ξέρεις είναι φιλοβασιλικός αλλά έντιμος, και μου τα αναφέρει όλα. Και τα ονόματα των αξιωματικών με τους οποίους έγινε η επαφή, τότε με τις ανοησίες του Αρναούτη. Εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά θέλω να επιστήσω την προσοχή σου, όχι τη δική σου αλλά να βρεις έναν τρόπο να έλθουν εις γνώσιν του Βασιλέως, διότι αν υπάρξη ανάγκη θα αντιδράσω και αυτό θα είναι προς ζημίαν του Βασιλέως με τα στοιχεία που έχω. Θα αντιδράσω εις την προσπάθειαν δημιουργίας βασιλικού κόμματος. Τούτο αντίκειται και εις το Σύνταγμα το οποίον καθιερώνει το αδύνατον της αλλαγής του πολιτεύματος. Οιαδήποτε τέτοια κίνησις μπορεί να χαραχτηρισθή ως εσχάτη προδοσία». Το παραλήρημα συνεχίζεται. 
  • Παπάγος: «Κύριε πρόεδρε, το μόνο που έχω να πω είναι να μην πιστεύετε εις ότι σας λένε. Ξέρω πολύ καλά ότι εις εμπιστευτικάς εκθέσεις ανακατεύουν και το όνομά μου με την ίδρυσιν κόμματος. Και ένα άλλο ακόμη, κατά καιρούς θεωρούμαι τόσο ύποπτος ώστε να με παρακολουθούν περισσότερον ακόμη παρά επί Χούντας».
  • Καραμανλής: «Τι λες; Αυτό είναι γελοίο και πρέπει να σταματήσει αμέσως. Αυτά κάνουν. Όλο ανοησίες. Παρακολουθούν εκείνον που δεν χρειάζεται και δεν κάνουν τίποτα εκεί που θα έπρεπε. Πάντως, έχε τα υπ' όψιν σου και σε κατάλληλη ευκαιρία να τα διαβιβάσεις, και αν αντιληφθής τίποτα να μου το πης».
Πηγή: blog "Συνέλληνες".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου