Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ

Επιμέλεια: κ. Δημήτρης Βερδελής.

Οι σημερινοί παγανιστές, αδυνατούν να εννοήσουν την δύναμη του ευαγγελικού λόγου ως μοχλό της μεταδόσεως της Χριστιανικής πίστεως και διαρκώς ξαποστέλνουν εις το απώτατο άκρο της φαντασίας των την ιστορική πραγματικότητα. Αρνούνται πεισματικά την σύγχρονη αλήθεια 20 αιώνων χριστιανισμού και αναδιπλώνονται ιστορικά ώστε προσωπικά να ικανοποιήσουν την εξαφάνιση του από την επιφάνεια της γης. Θαρρούν πως παντού και πάντοτε ο Χριστιανισμός επιβλήθηκε δια της βίας αλλά βαρέως αδυνατούν να εξηγήσουν πως και γιατί δια της βίας οι παγανιστές «πλειοψηφικοί» δεν μπόρεσαν να τον σταματήσουν τους «μειοψηφικούς» Χριστιανούς τους 3 πρώτους αιώνες και ακόμη χειρότερα, πώς και γιατί μια «μειοψηφία», ο Χριστιανισμός εξέδιδε διατάγματα απαγορεύσεως κατά των παγανιστών «πλειοψηφικών» και εκείνοι έμεναν απαθείς ή έχαναν έδαφος.

Υπάρχου δύο λύσεις:
α. ή ο Χριστιανισμός κατάφερε μέσα σε 3 αιώνες να διαλύσει θρησκείες και δεισιδαιμονίες αιώνων με την αξία του γινόμενος πλειοψηφία, δηλαδή γινόμενος αποδεκτός από τους περισσότερους μορφωμένους, καταξιωμένους αλλά και απλούς πολίτες
β. είτε ο παγανισμός ήταν απλά μια επιφάνεια στο σύνολο του αρχαίου πληθυσμού που ξεφλούδισε πολύ εύκολα κάτω από την πίεση της αλήθειας του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο παγανισμός δεν αφορούσε όλο τον κόσμο της εποχής αλλά μόνο τους φανατικούς θρησκευτές του κόσμου της εποχής εκείνης, με συνέπεια τα λεγόμενα 10% ή 20% περί Χριστιανών στο σύνολο της επικράτειας να ευσταθούν στατιστικά για το σύνολο του πληθυσμού της αυτοκρατορίας αλλά να μην ευσταθούν διόλου για το σύνολο των ανθρώπων της αυτοκρατορίας που ασχολούνταν αποκλειστικά με τον όρο «θρησκεία». Αυτό κανείς δεν το έχει μελετήσει στατιστικά και μπορεί πάρα πολλά να αποδείξει.
Έπειτα οι στρουθοκάμηλοι της ιστορίας, δεν γνωρίζουν, είτε δεν τους συμφέρει να παρουσιάσουν τα λεγόμενα του Ευαγγελίου (Κατά Ματθαίον, Κεφ. Κδ΄ «14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος».), όπου ξεκάθαρα φαίνεται πως την διάδοση του Ευαγγελίου εις τον πλανήτη Γη, δεν μπορούσε, ούτε μπορεί κανείς θνητός να την σταματήσει.

Περί Μεγάλης Πλειοψηφίας
Είναι παράλογο από πλευράς Αλέξανδρου Χ. Μήτσιου να υποστηρίζεται η πολιτική του Ιουλιανού Φάβιου Κλαύδιου με το πρόσχημα της επικράτησης της αρχαίας θρησκείας στην πλειοψηφία της «δυτικής πλευράς» της αυτοκρατορίας, ενόσω ο Ιουλιανός φαίνεται να ενδιαφέρονταν πολιτικά περισσότερο για εκείνη την Ανατολική και ιδίως για την περιοχή της Ελλάδας και της άλλοτε Ιωνίας. Εξάλλου η δυτική πλευρά της αυτοκρατορίας εκτείνονταν μέχρι και την σημερινή Ισπανία. Όμως και εκεί, ήδη από το 325, και δηλαδή πολύ προτού αναλάβει την αυτοκρατορία ο Ιουλιανός Φάβιος Κλαύδιος, ο Χριστιανισμός είχε μεταδοθεί ως φωτιά. Μάλιστα η εξάπλωση του Χριστιανισμού ήταν τέτοια, ώστε εις το απώτερο άκρο της δυτικής Ελλάδας, όπως π.χ. στη νήσο Κέρκυρα, ο Χριστιανισμός αποτελούσε πλειοψηφία ήδη από την εποχή του Διοκλητιανού. Κατά την εποχή δε της επίσκεψης του Ιουλιανού στην Αντιόχεια, εύρεν αυτήν ο αυτοκράτορας πλήρως σχεδόν εκχριστιανισμένη.

Περί της επιβολής του Χριστιανισμού δια της βίας
Ως ελέχθη ανωτέρω, ο Χριστιανισμός εις το δυτικότερο τμήμα της Ελλάδας [και αυτό είναι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Έλληνες], εις την νήσο Κέρκυρα κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και παρά τους διωγμούς,, είχε γίνει η πλειοψηφία της νήσου. Μάλιστα η ιστορία του εκχριστιανισμού αυτού του δυτικότερου τμήματος της Ελλάδας, αποδεικνύει πως κάθε άλλο παρά με την βία εξαπλώθηκε η Θεία Διδασκαλία των Ευαγγελίων. Αντιθέτως μεταδόθηκε άοπλα και νίκησε τα όπλα. Η δε υποτιθέμενη βία της μετάδοσής της αφορούν απλά απαγορευτικά διατάγματα της αρχαίας θρησκείας και όχι διωγμούς, ως των παγανιστικών.
Η διάδοση του Χριστιανισμού (Πηγή Φώτο: Le civilta, Vol. II Roma - Bisanzio - Gli Arabi, Vallardi Edizioni Periodiche, Milano 1963, σελ. 345)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου