Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" (προφίλ facebook).

Γράφει ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Στρέιτ: «Και κατά τον παγκόσμιον πόλεμον - ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης παρήγγειλε στον Βασιλέα Κωνσταντίνο: ''Να έχει την ευλογίαν του γένους και της Εκκλησίας, αν μείνη ουδέτερος'' - η τύχη των Ελλήνων της Τουρκίας σχετικώς εβελτιώθη, χάρις εις τα προς την Γερμανίαν επανειλημμένα διαβήματα του Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο οποίος και διά προσωπικής παρεμβάσεώς του, αναχαίτισε την πρόοδον του Γερμανικού στρατού προς την υπό των Συμμάχων τότε κατεχόμενην Θεσσαλονίκην, μεγάλην και προς αυτούς παρασχών εκδούλευσιν».

Σχόλιο ΔΕΡ
Τους πρώτους μήνες του 1914 έγιναν αθρόες μεταναστεύσεις Μουσουλμάνων της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας προς τη Μικρά Ασία, οι οποίες υποκινήθηκαν σε γενικές γραμμές από την τουρκική κυβέρνηση. Αυτό έδωσε το πρόσχημα στην τουρκική κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την επικείμενη είσοδο της Τουρκίας στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, να εκδιώξει τους Έλληνες. Πρώτα θύματα υπήρξαν οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους στις αρχές του 1914.
Το Μάιο οι διωγμοί επεκτάθηκαν και στη Δυτική Μικρά Ασία, με το πρόσχημα της εκκένωσης της περιοχής απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για στρατιωτικούς λόγους. Όλη η επιχείρηση έγινε με την καθοδήγηση των Γερμανών, συμμάχων των Τούρκων. Η εκκένωση μεθοδεύτηκε πρώτα με ανθελληνική εκστρατεία του τουρκικού τύπου και καταπίεση των Ελλήνων για να εξαναγκαστούν σε «εκούσια» μετανάστευση. Σε πολλές περιπτώσεις διαπράχθηκαν λεηλασίες και δολοφονίες σε βάρος των Ελλήνων.
Η τύχη τους θα ήταν χειρότερη, αν ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΒ΄ δεν έστελνε επανειλημμένα διαβήματα προς την Γερμανία. Είχε πάντα στο μυαλό του τους Έλληνες της Μικράς Ασίας και αυτό διαπιστώνεται και από τα λόγια του και από συνεργάτες του!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου