Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Στον έξω τοίχο της παλιάς Τράπεζας της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, υπάρχουν αγιογραφημένοι Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι στων οποίων τα ειλητά υπάρχουν οι παρακάτω ρήσεις:

* Σίβυλλα η φιλόσοφος:
"Ήξει ουρανόθεν βασιλεύς αιώνων ο μέλλων κρίναι πάσαν σάρκα και κόσμον άπαντα".

* Σόλων:
"Ήν δ’ αυτός τώι αυτοπάτορι απάτωρ τρισόλβιος ός τι φως τριλαμπές ο δε παθών Θεός εστι και ου θεότης πάθεν όστις φως γαρ, βροτόσωμος αυτός Θεός ήδη και ανήρ πάντως φέρων εν θνητοίς".

* Πυθαγόρας ο φιλόσοφος και μαθηματικός:
"Ο Θεός εστιν νους και λόγος και πνεύμα και λόγος σαρκωθείς εκ Πατρός".

* Σωκράτης:
"Και το όνομα αυτού αυξηθήσεται και τιμηθήσεται υπό πάντων εφ’ όλην την οικουμένην".

* Απολλώνιος ο φιλόσοφος:
"Ένα Θεόν ύψιστον εν τρισίν λέγω, ός ουρανόν έρξεν άμα και χθόνα, Θεός ήν μεν αεί και εστίν και έσται ούτε αρξάμενος, ούτε παυσόμενος".

* Όμηρος ο ποιητής
"Ήξει προς ημάς οψέ γης άναξ απλούς και σάρκα φανείται δίχα τινός σφάλματος".

Θουκυδίδης:
"Ου Θεός έτερος ουκ άγγελος ου δαίμων ου σοφία ουκ ουσία αλλ’ ή μόνος Κύριός εστι δημιουργός τού παντός τών απάντων, παντέλειος Λόγος".

* Αριστοτέλης:
"Οψέποτέ τις επί την πολυσχεδή ταύτην ελάσειεν επί γην δίχα σφάλματος γενήσεται σαρξ ακάματος φύσει Θεός γέννησις εξ αυτού γαρ ο αυτός ουσιούται Λόγος".

* Πλάτων:
"Εκ μητρονύμφου παναμώμου παρθένου μέλλει σπαρήναι του Θεού μόνος γόνος. Άσαρκον, σαρκικόν και γεννητόν εν γήι τέτοκεν τον ουρανού και γης ποιητήν".

* Πλούταρχος:
"Καταγγέλλω εν τρισίν ένα μόνον υψιμέδοντα Θεόν, ού λόγος άφθιτος εν αδαεί κόρηι έγκυμος έσεται. Ούτος γαρ ως τόξον πυρφόρον ίσος διαδραμείται και κόσμον άπαντα ζωγρήσει και τώι Πατρί προσάξει δώρον".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου