Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ 1956

Γράφει ένας εκ των διαχειριστών του "Δημοκρατικού Εθνικού Ρεύματος".

Αγαπημένο θέμα των βασιλομάχων και σφόδρα αντιβασιλικών είναι η βασιλική χορηγία. Λέγονται πολλά. Ωστόσο, πρέπει να αντιστεκόμαστε στα ψέματα και τις μπουρδολογίες. Πολλάκις, η αλήθεια είναι πικρή αλλά υποχρεούμεθα να την λέμε! Κυκλοφορεί ένα άρθρο για την βασιλική χορηγία του 1956. Καλό είναι αποκαταστήσουμε την αλήθεια, πάντα με πηγές...

Η αίτηση αύξησης
Τον Σεπτέμβριο του 1956 ο Βασιλεύς Παύλος Α΄ ζήτησε μία μικρή αύξηση στην ετήσια βασιλική χορηγία εξαιτίας του πληθωρισμού. Από την βασιλική χορηγία κατέβαλλε τους μισθούς του προσωπικού της αυλής και τα έξοδα διατροφής και συντήρησης του υπηρετικού προσωπικού και όλα τα ναύλα ταξιδιού των μελών της βασιλικής οικογένειας, τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των βασιλικών κατοικιών, τα έξοδα παράστασης και την δαπάνη αγοράς νέων αυτοκινήτων.

Οι αντιδράσεις
Η κυβέρνηση Κων/νου Καραμανλή έφερε νομοσχέδιο στην Βουλή για αύξηση της βασιλικής χορηγίας από 7.500.000 δραχμές τον χρόνο σε 12.500.000 δραχμές (κατά 75% αύξηση). Οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες στηλιτεύουν καυστικά το βασιλικό αίτημα. Ο βουλευτής του ΔΚΕΛ Ηλίας Μπρεδήμας στις 10/9/1956 καταθέτει επερώτηση στην πιο κάτω μορφή: «Η κυβέρνησις εις ανταμοιβήν της προς αυτήν ευνοίας του ανωτάτου άρχοντος υποκύπτει εις τας εκάστοτε πιέσεις της αυλής... Ανέχεται τας συχνάς μακράς απουσίας του βασιλικού ζεύγους εις το εξωτερικόν... Εγκρίνει δαπάνας δια την ανέγερσιν πολυτελέστατων περιπτέρων εντός των θερινών ανακτόρων της Κέρκυρας...».
Ο Κων/νος Καραμανλής δήλωσε: «Τον τελευταίον καιρόν εξαπολύθη από ποικίλας δυνάμεις ύπουλος επίθεσις κατά του Στέμματος... Πρόσωπα με σκοτεινήν πολιτικήν προέλευσιν και με σχέσεις εθνικώς υπόπους ετάχθησαν φορείς της εξορμίσεως ταύτης... Ο ελληνικός λαός εγνώρισε τους βασιλείς του εις τας τραγικάς ώρας καθ ας εκρίνετο η ύπαρξις του έθνος...».
Ο Ευάγγελος Αβέρωφ χαρακτηρίζει «καταπληκτικόν» και «αδίστακτον» τον ισχυρισμό του Μπρεδήμα ενώ στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο τότε Υπουργός Προεδρίας Κων/νος Τσάτσος.

Συζήτηση στην Βουλή
Εισηγητής του νομοσχεδίου για αύξηση της βασιλικής χορηγίας υπήρξε ο βουλευτής της ΕΡΕ Αχιλλέας Γεροκωστόπουλος που υποστηρίζει ότι η βασιλική χορηγία αποτελεί "αξιοπρέπειαν και την αίγλην εκείνην με την οποίαν περιβάλλεται ο θεσμός".
Η μειοψηφία εκπροσωπείται από τον Κων/νο Μητσοτάκη που κατακρίνει την χορηγία και λέει ότι αυτή έχει αυξηθεί 130% ενώ οι αποδοχές των εργαζομένων 40% και τις ίδιες ημέρες η κυβέρνηση αρνιέται να δώσει αύξηση στους Δημόσιους Υπάλληλους 5% ο Μητσοτάκης αναφέρει πλήθος στοιχεία όπως ότι ο βασιλιάς δεν πληρώνει φόρους, ούτε δασμούς, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και ο βασιλιάς της Αγγλίας παίρνουν μικρότερο μισθό και πληρώνουν φόρους και δασμούς*. 
Ο Ηλίας Ηλιού, εκπρόσωπος της ΕΔΑ, αναφέρει ότι η βασιλική χορηγία από 4.920.000 δραχμές και 600.000 δραχμές για τον διάδοχο που ήταν το 1950, έχουν γίνει μέχρι τότε 7.500.000 και 900.000 αντίστοιχα.
Την ώρα της ψήφισης του νομοσχεδίου, ο Γεώργιος Παπανδρέου και οι συνοδοιπόροι του στην Δημοκρατική Ένωση αποχώρησαν από την Βουλή, πριν την ψηφοφορία, ώστε η αύξηση να υπερψηφιστεί μόνο από την κυβερνητική πλευρά.

Η αντίδραση του Βασιλιά Παύλου
Ο Βασιλιάς ανακάλεσε το αίτημά του και δέχθηκε μόνο το παλιό ποσό χωρίς την αύξηση. Επίσης, πληροφόρησε σε γράμμα του (στις 12-10-56) τον Καραμανλή ότι, αφού το προηγούμενο ποσό δεν αρκούσε για την κάλυψη όλων των δαπανών, θα προχωρούσε σε λήψη δραστικών μέτρων για την περιστολή τους. «....αποφασιζομένων ριζικών μεταβολών εις την ανακτορικήν ζωήν, περιορισθούν αι δαπάναι εις το ελάχιστον όριον...». Έτσι, τα ανάκτορα των Αθηνών έκλεισαν και η βασιλική οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Τατόι!
Κατά παλιό έθιμο την πρωτοχρονιά διοργανώνονταν δεξίωση στα ανάκτορα, όπου 1000 περίπου καλεσμένοι περνούσαν από την αίθουσα του θρόνου για να υποβάλλουν τις ευχές τους στο βασιλικό ζεύγος. Η δεξίωση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε το 1957.
Η κατάσταση συνεχίστηκε ως τον Μάρτιο, οπότε ο πρωθυπουργός πληροφόρησε τον Βασιλιά ότι είχε συμφωνήσει με την αντιπολίτευση για το ύψος της βασιλικής χορηγίας.

Πηγές:
- εφημερίδες της εποχής
Κωνσταντίνος ΙΓ΄, Nicolas Tantzos.

* Ξέχασε ο Κ. Μητσοτάκης ότι την φορολογική απαλλαγή την καθιέρωσε ο θείος του Ελευθέριος Βενιζέλος στο Σύνταγμα του 1911. Δεν την ζήτησε κανένας Βασιλιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου