Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ, ΣΤΟΝ ΝΕΑΡΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

Γράφει ο "Εθνικός Αγωνιστής" (προφίλ fb).

Η τριμελής επιτροπή, Κανάρης - Ζαΐμης – Γρίβας έκανε την πρώτη επίσημη επίσκεψη στην Κοπενχάγη ώστε να συναντήσουν τον νεαρό Βασιλιά Γεώργιο. Επειδή όμως ο νεαρός πρίγκηψ Γουλιέλμος Γεώργιος ήταν κλινήρης στο Παλάτι διότι την προηγούμενη ημέρα έκανε ξιφασκία με τον αδερφό του και λόγο μίας βεβιασμένης κινήσεως είχε πάθει ελαφριά εξάρθρωση στο δεξί του χέρι, συνάντησαν τον υπουργό των εξωτερικών της Δανίας ΗALL, όπου τους παρέδωσε τους όρους των διαπραγματεύσεων της Δανίας και των τριών προστάτιδων Δυνάμεων της Ελλάδος, για να έρθει ο Βασιλιάς στην Ελλάδα. 
Οι όροι είχαν ως εξής: Να υπογραφεί πρωτόκολλο στο οποίο να αναφέρεται ρητώς ότι οι προστάτιδες δυνάμεις ανεγνώρισαν ως αδύνατο την υπο του Όθωνος και της Δυναστείας αυτού περαιτέρω διατήρηση του Ελληνικού Θρόνου.
Να εγγυηθούν οι τρείς δυνάμεις όχι μόνο την ακεραιότητα της Ελλάδος, αλλά και την αύξηση αυτής, την γενησομένην δια της προσαρτήσεως των επτά νήσων του Ιονίου. 
Ότι ο νεαρός Βασιλεύς Γεώργιος Α’ θα διατηρεί την πίστη του στο Λουθηριανό Θρήσκευμά του χωρίς να υποχρεωθεί να εξομώση. 
Ότι δεν θα παραιτηθεί των διαδοχικών δικαιωμάτων του επι του Θρόνου της Δανίας.
Ότι θα παρέμενε στη Δανία μέχρι την ενηλικίωσή του (η οποία δεν απείχε παρά μόνο κατά μερικούς μήνες) 
Και τέλος ότι η Ελλάς θα του εξασφάλιζε επαρκή Βασιλική επιχορήγηση.
Έτσι γρήγορα η τριμελής επιτροπή έστειλε τηλεγράφημα στην Ελληνική Κυβέρνηση .
Χωρίς να γνωρίζει η τριμελής επιτροπή τις σκέψεις που είχαν προκαλέσει οι παραπάνω όροι στην Ελληνική Κυβέρνηση, επισκέπτονται για δεύτερη φορά τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας HALL και τους συγγενείς του πρίγκιπα Γεωργίου και τους παρεκάλεσαν να ενεργήσουν ταχύτατα για την εκπλήρωση του σκοπού της αποστολής.
Ο HALL τους είπε ότι τα προσκόμματα δεν προέρχονται από την κυβέρνηση της Δανίας ,ούτε από τον νεαρό πρίγκιπα Γουλιέλμο Γεώργιο. Προέρχονται από τον πατέρα του Γεωργίου, ο οποίος ανησυχεί για την τύχη του γιού του και των υπηκόων του.
Ενώ οι συγγενείς του πρίγκιπα Γεωργίου, συζητούν σοβαρά τους όρους της αποδοχής του ελληνικού στέμματος, ο νεαρός πρίγκιπας άκουσε τις συζητήσεις από το διπλανό δωμάτιο και νομίζοντας ότι τα πράγματα περιπλέκονται, άνοιξε την πόρτα και απευθυνόμενος προς όλους με σταθερή φωνή , είπε: 
«Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με τους λόγους σας !!! Οι Έλληνες με εζήτησαν να βασιλεύσω την χώρα τους. Με εξέλεξαν Βασιλιά και πανδήμως με ανηγόρευσαν. 
Εγώ δεν ζητώ όρους και συμφωνίες για να συνδεθώ με τον λαό μου !!! Σας παρακαλώ να με αφήσετε να πάω στην Ελλάδα και να εξομαλύνω εγώ με τους υπηκόους μου τα πράγματα, όπως ο πατέρας με τα παιδιά του»!!! 
Αυτά είπε ο Γεώργιος προς κατάπληξιν των οικείων του και απεχώρησε πάλιν αμέσως εις το δωμάτιό του, όπου ευρίσκετο ο αδερφός του, στον οποίο είπε: 
«Να πάρει η ευχή την τύχη μου που δεν με έφερε στον κόσμο ένα χρόνο νωρίτερα. Αν είχα συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας μου , θα ήμουν ελεύθερος και ανεξάρτητος να φύγω για την Ελλάδα».
Η προσφώνηση του ένδοξου γέροντα ναυάρχου Κανάρη, προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής-αντιπροσωπείας, κατέληγε με την εξής συγκινητική φράση. «Το απ’ εμοί, Μεγαλειότατε, έζησα αρκετά, ώστε κατόπιν τοιαύτης ημέρας να επαναλάβω το του Συμεώνος: Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου