Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Βασικές επιδιώξεις της προτεινομένης "Βασιλευομένης Πολιτειακής Δημοκρατίας" είναι:
* η δημιουργία και η σταθερότητα ενός νέου πολιτειακού και πολιτικού συστήματος, εντελώς διαφορετικό και αναμορφωμένο από το σημερινό.
* η διαφάνεια και ο έλεγχος στην πολιτική μας ζωή και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του Ελληνικού λαού στους θεσμούς και το πολιτικό προσωπικό που τους υπηρετεί.
* η κατά ΧΡΙΣΤΟΝ εξυγίανση της κοινωνίας μας και η ριζική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού και παραγωγικού μοντέλου της Πατρίδος μας. 
* η πιο αποτελεσματική προστασία των κοινωνικών αγαθών και των ατομικών δικαιωμάτων.
* η συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.

Η Βασιλευομένη Πολιτειακή Δημοκρατία έχει ως θεμέλιο λίθο την συμμετοχή και παρέμβαση του πολίτη στα κοινά. Αυτό θα γίνεται μέσω δημοψηφισμάτων και συγκρότηση Λαϊκών Επιτροπών. Εγγυητής, ρυθμιστής του πολιτεύματος είναι ο Ανώτατος Άρχοντας δηλ. ο Βασιλιάς.
To Στέμμα θα αποτελεί σύμβολο ενότητος του Έθνους.
Εκλογές για ανάδειξη κυβέρνησης και Βουλής θα γίνονται ανά 5 (και όχι 4) έτη. 
Επίσης ο λαός θα εκλέγει τα 40 μέλη της Γερουσίας ανά 8 χρόνια. Ο Πρόεδρος της Γερουσίας θα είναι και Αντιβασιλέας.
Δημιουργία κομμάτων θα απαγορεύεται.

                                                           ΒΑΣΙΛΙΑΣ
Ο Βασιλεύς είναι ο Ανώτατος Άρχων του Κράτους, σύμβολον εθνικής ενότητος και ρυθμιστής του πολιτεύματος της Βασιλευομένης Πολιτειακής Δημοκρατίας. Η Βασιλεία εκάστοτε Βασιλέως θα διαρκεί από 30 έως 40 χρόνια. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο.
Ο Βασιλεύς προκηρύσσει δημοψήφισμα για κρίσιμο εθνικό θέμα, περίπτωση ισοψηφίας, απαίτησης των πολιτών, εθνικής ανάγκης ή νομοσχεδίου που αφορά το μέλλον της Ελλάδος και των πολιτών της, την Εθνική Άμυνα, Ασφάλεια και Εξωτερική πολιτική, συνομολογεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας, οικονομικής συνεργασίας και συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και τις ανακοινώνει στη Βουλή όταν το συμφέρον και η ασφάλεια του Κράτους το επιτρέπουν, κηρύσσει τον πόλεμο και στρατιωτικό νόμο, διορίζει και παύει τον πρωθυπουργό και τα μέλη της κυβερνήσεως του κατόπιν αδείας του τελευταίου, συγκαλεί το Συμβούλιο του Έθνους, συγκαλεί και διαλύει την Βουλή και την Γερουσία, δημοσιεύει τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή, εκδίδει διατάγματα για την εκτέλεση των Νόμων, σε εξαιρετικές πράξεις εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, άρχει των Ενόπλων Δυνάμεων του Έθνους, διορίζει και παύει τους δημοσίους υπαλλήλους και απονέμει χάρη και αμνηστία.
Ο Βασιλεύς θα λαμβάνει ετήσια Βασιλική Χορηγία.

                                                            ΓΕΡΟΥΣΙΑ 
Η Γερουσία είναι νομοθετικό σώμα και έχει την τελευταία λέξη επί θεμάτων Εθνικής Ασφαλείας, Εθνικής Κυριαρχίας και γενικότερα στο πράττειν της Βουλής και της εκάστοτε κυβερνήσεως. Επίσης, επεξεργάζεται τα νομοσχέδια της Βουλής και της κυβέρνησης.
Τα μέλη της Γερουσίας είναι 40. Ψηφίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του Κράτους μετά την υπερψήφισή του ή καταψήφισή του από την Βουλή και τον Επίτροπο της Βουλής με πλειοψηφία 3/4.  Εκλέγονται ανά 8 συναπτά έτη με μυστική καθολική ψηφοφορία και πρέπει πρώτα να έχουν εκλεγεί βουλευτές του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος της Γερουσίας είναι τιμητικός τίτλος, καθίσταται αυτός που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Ο ίδιος μετά την ορκωμοσία της Γερουσίας ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης των μελών της και εκλέγεται επισήμως δια πλειοψηφίας 2/5.
Έπειτα αναλαμβάνει και τον αντιβασιλικό θώκο. Ως Αντιβασιλέας ο Πρόεδρος της Γερουσίας έχει τις αρμοδιότητες να επικουρεί τον Βασιλέα και να τον αναπληρώνει σε περίπτωση ασθένειας, παραιτήσεως μέχρι την ενηλικίωση του Διαδόχου. Θα απαγορεύεται η επανεκλογή του ίδιου προσώπου. Έτσι ο Αντιβασιλέας, το πρόσωπο που βοηθά τον Ανώτατο Άρχοντα είναι άμεσα εκλεγμένο από τον Ελληνικό λαό.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ισοψηφίας ή εθνικής ανάγκης ή συγκέντρωσης υπογραφών του 20% του εκλογικού σώματος τότε η Γερουσία καλεί τον Βασιλέα να προκηρύξει δημοψήφισμα.

                                                           ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η Κυβέρνηση προκύπτει ως εξής. Μία ομάδα ατόμων με επικεφαλής δημιουργούν έναν ονομασμένο συνδυασμό. Ο υποψήφιος για ένα Υπουργείο πρέπει εξ αρχής να δηλώσει την θέση την οποία επιθυμεί (π.χ. Υπουργείο Οικονομικών). Θα δύναται όμως να το κάνει αν έχει την αποδεδειγμένη μόρφωση και αντίστοιχη προϋπηρεσία στον αντίστοιχο τομέα.
Η Κυβέρνηση σχηματίζεται ως εξής. Οι πρώτοι 5 σε εκλογικά ποσοστά για κάθε θέση απαρτίζουν την ομάδα υπουργών/υφυπουργών/γραμματειών. Μόνο 5. Κάθε Υπουργείο έχει 1 Υπουργό, 1 Υφυπουργό και 3 Γραμματείς. Ο Αρχηγός του Συνδυασμού που έλαβε περισσότερες ψήφους καθίσταται πρωθυπουργός, ο οποίος είναι Υπουργός και σε ένα Υπουργείο και συμπαρασύρει άλλα 3 νευραλγικά Υπουργεία (Δημόσιας Τάξης, Εξωτερικών και Οικονομικών) στην ανάδειξή του. Σε περίπτωση διαφοράς εκατοντάδων ψήφων αν τα π.χ. Υπουργεία είναι 10 οι 50 άνθρωποι (5 επικεφαλής σε κάθε Υπουργείο όπως προαναφέραμε) ψηφίζουν πρωθυπουργό έναν από τους δύο που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους ή όποιον άλλον που θα θέσει υποψηφιότητα εφ΄ όσον δεν τελεσφορήσει η πρώτη προσπάθεια εκλογής και ανάδειξης πρωθυπουργού.
Ο ρόλος του Πρωθυπουργού θα είναι εντελώς διαφορετικός από τον σημερινό σκληροπυρηνικό πρωθυπουργοκεντρισμό. Προεδρεύει της κυβέρνησης, ουσιαστικά συντονίζει την λειτουργία των υπουργών και την υλοποίηση των υπουργικών αποφάσεων και εκπροσωπεί το Κράτος διεθνώς.
Η Κυβέρνηση = το Υπουργικού Συμβούλιο = είναι το όργανο που καθορίζει και κατευθύνει την γενική πολιτική της χώρας. Οι Υπουργοί θα προϊστανται των Υπουργείων, θα κατευθύνουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και ελέγχουν την δράση των υπηρεσιών των Υπουργείων τους, θα προτείνουν στον Βασιλέα την έκδοση Βασιλικών Διαταγμάτων, θα συντάσσουν και υποβάλλουν στην Βουλή νομοσχέδια για θέματα της αρμοδιότητος τους και θα ασκούν την διοικητική εποπτεία επί των δημοσίων νομικών προσώπων που υπάγονται στο Υπουργείο τους. 
Οι εκλογές για ανάδειξη Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης θα διεξάγονται ανά 5 συναπτά έτη. Τα μέλη μίας κυβέρνησης δεν δύναται να είναι λιγότερα των 12 και περισσότερα των 30. 

                                                               ΒΟΥΛΗ 
Η Βουλή θα αποτελείται από 150 Βουλευτές και εκλέγεται ανά 5 συναπτά έτη, εκ των οποίων οι 14 θα είναι επικρατείας και 2 του Αποδήμου Ελληνισμού. Για να εκλεγεί κάποιος Βουλευτής πρέπει να δηλώσει την ιδεολογική του κατεύθυνση. Δημιουργία και συγκρότηση κομμάτων θα απαγορεύεται. Ο κάθε Βουλευτής θα είναι ανεξάρτητος, αυτόνομος, θα έχει ελεύθερη βούληση και δεν θα υπόκειται σε κομματικές γραμμές κτλ. Οι εκλογικές περιφέρειες από 57 θα μειωθούν σε 48 με συγχώνευση ορισμένων νομών με πληθυσμιακά κριτήρια.
Οι αρμοδιότητες της Βουλής είναι θεσπίζει νόμους, ψηφίζει τον κρατικό προϋπολογισμό, αναθεωρεί το Σύνταγμα, επικυρώνει τις διεθνείς συμβάσεις, ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο και ποινική δίωξη εναντίον μελών της κυβέρνησης.  Η Βουλή θα χωρίζεται σε 2 σώματα: Το Κεντρικό και Επαρχιακό. Στο Κεντρικό θα εντάσσονται και οι 14 της Επικρατείας και οι 2 του Αποδήμου Ελληνισμού.  Το Κεντρικό θα αποτελείται από 51 βουλευτές (της πρωτευούσης, της συμπρωτευούσης, των 4 μεγαλυτέρων πόλεων, του Αποδήμου Ελληνισμού και της Επικρατείας) ενώ το Επαρχιακό από τους υπόλοιπους 99 (των Περιφερειακών Νομών).
Ο Βουλευτής δύναται να συντάξει νομοσχέδιο. Πρώτα πρέπει να το πάει στον Βασιλιά για να πάρει το πράσινο φως, έπειτα στην Γερουσία (αν αφορά Εθνική Ασφάλεια, Άμυνα και Οικονομικά) και αν εγκριθεί το πηγαίνει στο κοινοβουλευτικό σώμα προς ψήφισιν. Τα νομοσχέδια υπερψηφίζονται με 76 και άνω ψήφους. Ο Βασιλιάς πρέπει να γνωρίζει τα του οίκου και πρέπει να είναι άγρυπνος φρουρός της προάσπισης της Ορθοδοξίας και της Δημοκρατίας και πιστός τηρητής του Συντάγματος και των Νόμων, γι΄ αυτό και πρέπει να μελετά τα νομοσχέδια. Σε περίπτωη που δεν το εγκρίνει, τότε καλό θα είναι ο Βουλευτής να τηρεί το Σύνταγμα και να μη προσπαθεί να κάνει λοβιτούρα.

Ιεραρχικά:
1ος) Βασιλεύς,
2ος) Πρωθυπουργός,
3ος) Πρόεδρος Γερουσίας-Αντιβασιλεύς,
4ος) Πρόεδρος Βουλής.
Όμως ένας τους εξουσιάζει: ο Λαός.

Αυτό είναι το πρώτο γενικό πλάνο ενός νέου πολιτεύματος στην Ελλάδα με έλεγχο, ήθος, πατριωτισμό, αξίες και ιδανικά...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου