Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η διαχειριστική επιτροπή του blog "Δημοκρατικό Εθνικό Ρεύμα" ανακοινώνει τα εξής:
   "Κατά τας παρελθούσας εκλογάς της 17ης Ιουνίου 2012 οι Έλληνες απεφάσισαν μυστηριωδώς. Η ετυμηγορία του ωστόσο είναι απολύτως σεβαστή. Το κόμμα των Βασιλοφρόνων "Εθνική Ελπίδα" συμμετείχε δια πρώτην φοράν εις εκλογάς. Έλαβε 4.302 ψήφους. Και όμως οι Βασιλόφρονες δεν είναι τόσοι. Ήμεις οι 4.302 Έλληνες και Ελληνίδες Ορθόδοξοι Χριστιανοί εψηφίσαμεν ώστε να νικήσωμεν ημείς, να ακουστεί μία διαφορετική φωνή εις το Κοινοβούλιον, η δική μας (!) και να καταστεί και πάλιν η Ελλάς περήφανη και πηγή φωτός.
    Πάσαι αι Ελληνοορθόδοξαι Δυνάμεις πρέπει να συνεργασθώμεν δια την υπάρξιν της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος. Πιστεύομεν πως είναι απαραίτητον το κόμμα "Εθνική Ελπίδα" να υποστηριχθεί από τα αξιότιμα εθνικά και χριστιανικά κόμματα "Κοινωνία, πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια" του κ. Μ. Ηλιάδη και το "Κινήμα Εθνικής ΑΝτίστασης (ΚΕΑν)" του κ. Ιπ. Σαββούρα. Υπάρχουσι συγκλίσεις εις γενικάς γραμμάς. Όπως η άρνησις της μασονίας, η μεταρρυθμιστική και Ελληνοχριστιανική μας ταυτότητα. Πρέπει να γίνωμεν πλειονοψηφίαν και δυναμικοί ώστε ο Ελληνικός λαός να μας εμπιστευθεί ορώντες πως οι Χριστιανοί Έλληνες είναι ενωμένοι με το σύνθημα "ΠΑΤΡΙΔΑ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ". Με αρχηγόν τον Κύριο και Σωτήρα ημών ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ θα αγωνισθώμεν δια την Ορθοδοξίαν, την Πατρίδα και την Βασιλείαν όσο κάποιους και αν δεν τους αρέσει. 
    Η Ελλάς, ο Ελληνικός λαός, η υγιής κοινωνία, το Ελληνοορθόδοξο Έθνος θα είναι στο τέλος νικητής. Με πίστιν εις τον ΘΕΟΝ και αγώνα ας προχωρήσωμεν ηνωμένοι δια το μέλλον της Ορθοδοξίας, της Πατρίδος, ημών και των παιδιών μας, τα οποία και απογοητεύσαμεν.
   Ο Θεός μαζί μας. Ζήτω η Ελλάς. Ζήτω ο Βασιλεύς."

                                                             Εκ της διαχειριστικής επιτροπής.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου