Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OFFSHORE

Τι είναι η Υπεράκτια Εταιρία (Offshore Company);

Είναι μια μορφή ξένης εταιρίας, αναγνωρισμένη πλήρως από το διεθνές δίκαιο ως ένα νομικό πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωμα να προβαίνει σε οιασδήποτε μορφής δικαιοπραξίες.

Έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής, εφ' όσον βεβαίως καλύπτει τις υποχρεώσεις της έναντι του κράτους στο οποίο έγινε η σύστασή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου