Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΟ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΓ΄


Γράφει ένας εκ των διαχειριστών του "Δημοκρατικού Εθνικού Ρεύματος".

Στις 21 Απριλίου 1967, ο Ελληνικός Στρατός υπό την ηγεσία μίας ομάδος αξιωματικών πραγματοποιούν "επανάσταση"* καταλύοντας μία "ανάπηρη" δημοκρατία αλλά σώζοντας την χώρα από τον Ανδρέα Παπανδρέου και το επικείμενο εθνοβλαβές πραξικόπημα του ΑΣΠΙΔΑ.

Ο 26χρονος τότε Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄ ήθελε να διαφυλάξει την Πατρίδα από περιπέτειες και συγκεκριμένα από το μετεκλογικά "πραξικόπημα" του Ανδρέα Παπανδρέου που θα οδηγούσε στην πλήρη ΥΠΟΤΑΓΗ της χώρας στις ΗΠΑ, με την βοήθεια των κομμουνιστών που ετοίμαζαν δ΄ γύρο βιαίας κατάληψης της εξουσίας, χωρίς ωστόσο να παραβιάσει το ισχύον Σύνταγμα (του 1952).

Το σχέδιο των Στρατηγών
Ο αρχηγός του ΓΕΣ αντιστράτηγος Γρηγόριος Σπαντιδάκης έδωσε την εντολή ανασκευής του σχεδίου "Προμηθεύς"* στους Παπαδόπουλο, Μακαρέζο και Παττακό. Έτσι και έγινε. Ο Σπαντιδάκης, καθοδηγούμενος από την CIA και πίσω από την πλάτη του Βασιλιά, ετοίμαζε μαζί με άλλους Στρατηγούς ένα άλλο σχέδιο το οποίο προέβλεπε:
* επέμβαση του Στρατού,
* σχηματισμό από τον Βασιλέα αμερικανόφιλης κυβέρνησης με μέλη μη πολιτικούς για διάστημα 2 με 6 μήνες για την σίγουρη εξυπηρέτηση των εν Ελλάδι νατοικών βάσεων για τον επικείμενων σιωνιστικό "πόλεμο των Εξ ημερών" και έπειτα επαναδιενέργεια βουλευτικών εκλογών. 

Η προετοιμασία του Κωνσταντίνου
Ο Κωνσταντίνος ήταν αντίθετος με την παραβίαση του Συντάγματος, όντας παραλλήλως και σε πολύ δύσκολη θέση.

Μετά την επικράτηση της 21ης Απριλίου ορισμένοι αντιφρονούντες και οι περισσότεροι εγκληματίες της αριστεράς κατά τον συμμοριτοπόλεμο φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν. Ο ευρωπαικός προσανατολισμός της χώρας πέρασε σοβαρή κρίση ενώ, μέχρι την παραμονή του Βασιλέως, η πειθαρχία στο στράτευμα είχε διασαλευθεί. Ο Παπαδόπουλος ετοίμαζε λίστες στον Βασιλέα για αποστρατεία αξιωματικών προσκείμενους στο Στέμμα και αυτό έκανε τον Παπαδόπουλο (παρά τον φόβο) περισσότερο αναξιόπιστο. Ο Βασιλεύς ζήτησε από τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζόνσον ηθική (όχι στρατιωτική) στήριξη για ανατροπή του καθεστώτος. Ο Τζόνσον έτσι και έτσι (φυσικά αρνούμενος).

Το πολίτευμα του Κωνσταντίνου

Ο Κωνσταντίνος τότε ήταν νέος σε ηλικία έχοντας φρέσκες ιδέες (για την εποχή) ονειρευόμενος ότι καλύτερο για την Ελλάδα. Θεώρησε εν μέρει "ευκαιρία" την δημιουργηθείσα κατάσταση, για να δημιουργήσει μία νέα Βασιλευομένη Δημοκρατία, όχι για να αποκαταστήσει την παλιά και ανάπηρη.
Προς τούτο ήθελε να διορίσει μία μεταβατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας με πρωθυπουργό ή τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο ή τον Στυλιανό Μαυρομιχάλη και ΟΧΙ τον Κων/νο Καραμανλή ή τον Μιχάλη Αρναούτη. Σκοπός του ήταν η ταχεία εκπόνηση νέου Συντάγματος το οποίο "θα σημείωση και την απαρχήν ενός νέου υγιούς ξεκινήματος δια την κοινοβουλευτικήν μας ζωήν" όπως δήλωσε, η ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ, η αποκατάσταση της πειθαρχίας στο Στράτευμα και η ισχυροποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων. Στις αρχές του 1969 (Μάρτιος, Απρίλιος) προγραμμάτιζε διεξαγωγή εκλογών.
Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄ ήταν ο μόνος που αντιστάθηκε στο Στρατιωτικό καθεστώς της 21ης Απριλίου. Βλέποντας τον κίνδυνο αιματοχυσίας, έφυγε με την Βασιλική Οικογένεια στην Ιταλία όπου και ζήτησε πολιτικό άσυλο.
Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος έπειτα είχε δηλώσει: "Και μία σταγόνα αίματος είναι πολύ ακριβή. Είναι τόσο ακριβό και τίμιο το Ελληνικό αίμα που κανένας θρόνος δεν αξίζει στον κόσμο".

Εξήγηση όρων
* "Επανάσταση 21ης Απριλίου": Επανάσταση με διαστάσεις κινήματος. Από την στιγμή που επεκράτησε η 21η Απριλίου, δημιούργησε και Δίκαιο, το λεγόμενο "Επαναστατικό δίκαιο".
* Σχέδιο "Προμηθεύς": Σχέδιο του ΝΑΤΟ περί εμφάνισης εξωτερικού (πόλεμος, επίθεση) ή εσωτερικού κινδύνου (κομμουνιστική εξέγερση).

Το διάγγελμα του Βασιλέως Κωνσταντίνου ΙΓ΄ στις 13 Δεκεμβρίου 1967 (ημέρα του αντικινήματος του):
Κρίσιμοι στιγμαί μου επιβάλλουν να απευθυνθώ προς τον ελληνικόν λαόν και να ζητήσω την αμέριστον συμπαράστασίν του προς αντιμετώπισιν εθνικής κρίσεως.
Έλληνες,
Επέστη η στιγμή να ακούσετε την φωνήν του Βασιλέως σας. Μέχρι σήμερον υπήρξεν αδύνατον να επικοινωνήσω μαζί σας, διά να σας καταστήσω γνωστά τα γεγονότα, τας σκέψεις και τας ανησυχίας μου, καθώς και τας ελπίδας μου διά το μέλλον. Ζητώ από τον ελληνικόν λαόν να πύκνωση τας τάξεις του προς ενίσχυσίν μου.
Το εθνικόν συμφέρον απαιτεί την εκ μέρους μου εκδήλωσιν πρωτοβουλίας, διά να αποτρέψω τας καταστρεπτικάς συνεπείας εκ της παρατάσεως της παρούσης ανωμάλου καταστάσεως. Το αυτό εθνικόν συμφέρον μου επιβάλλει να επιτρέψω την κατάλληλον προετοιμασίαν, ίνα η χώρα επανέλθη εις την δημοκρατικήν ομαλότητα. Διά τους λόγους αυτούς εζήτησα τον ανασχηματισμόν της κυβερνήσεως, απηλλαγμένης όμως των ακραίων στοιχείων τα όποια δεν εγγυώνται ομαλήν εξέλιξιν.
Την κατάστασιν της 21ης Απριλίου, η όποια επλαστογράφησεν ακόμη και το όνομα μου, ηναγκάσθην να δεχθώ ως τετελεσμένον γεγονός, διά να αποφύγω άσκοπον αιματοχυσίαν. Επίσης έτρεφον την ελπίδα ότι δι' ήπιων μέσων θα επετύγχανον την επαναφοράν της χώρας εις την νομιμότητα.
Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να διακινδυνεύσω μίαν μονιμοποίησιν της παρούσης καταστάσεως υπό το κράτος δευτέρας απειλής όπλων, στρεφομένων εναντίον του λαού μου και εμού. Αι σημεριναί εν Βορείω Ελλάδι προϋποθέσεις μου επιτρέπουν την εκ Μακεδονίας ελευθέραν άσκησιν της πρωτοβουλίας μου όπως δώσω νέαν κυβέρνησιν εις την χώραν.
Εις την λήψιν της αποφάσεως μου εβάρυνον τα έξης γεγονότα:
Παρά την φαινομενικήν εν τη χώρα τάξιν και ασφάλειαν, υπεκρύπτετο μία συνεχής προσπάθεια σταθεροποιήσεως εις την εξουσίαν των στασιαστών, δημιουργούσα τον κίνδυνον εγκαθιδρύσεως ολοκληρωτικού καθεστώτος. Διά το νέον Σύνταγμα υπάρχει πλήρης αβεβαιότης και σύγχυσις ως προς τας προθεσμίας εφαρμογής του. 'Εν τούτοις ή ανάγκη αναθεωρήσεως του Συντάγματος αποτελεί πραγματικότητα και κοινήν συνείδησιν των ορθοφρονούντων πολιτών. Αι σχετικαί εργασίαι πρέπει να επισπευσθούν με μοναδικόν στόχον το συμφέρον της χώρας. Ελπίζω ότι ή εφαρμογή του νέου Συντάγματος θα σημείωση και την απαρχήν ενός νέου υγιούς ξεκινήματος δια την κοινοβουλευτικήν μας ζωήν.
Επιθυμώ να αποκαταστήσω την πειθαρχίαν εις το στράτευμα, διότι έχει σοβαρώς διασαλευθή. Ή ηγεσία του στρατεύματος δέον να παραμείνη απερίσπαστος, στιβαρά και άξια. Την ηγεσίαν του στρατεύματος ανευρίσκω μόνον εις την ιεραρχίαν και την δεδοκιμασμένην κορυφήν. Ταύτην δεν δύναται να υποκαταστήση αυτοσχέδιος ηγεσία, όσον δυναμική και αν εμφανίζεται, διότι καταλύει την πειθαρχίαν και διανοίγει τον επικίνδυνον δρόμον των προσωπικών φιλοδοξιών και των ατομικών συμφερόντων.
Ας διαφύλαξη ο στρατός τας δάφνας του πάντοτε Νάπας, διότι είναι μεγάλη ή εθνική αποστολή ή όποια τον βαρύνει. Ό στρατός, το ναυτικόν, ή αεροπορία και τα σώματα ασφαλείας ευρίσκονται παρά το πλευρόν μου. Έλληνες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατιώται, έχετε την απεριόριστον εμπιστοσύνην μου. Σύσσωμον το έθνος προσβλέπει εις σας.
Επίσης επισήμανα ότι ή εσωτερική κατάστασις της χώρας ήλθεν εις τελείαν αντίθεσιν με την επιβεβλημένην εξωτερικήν θέσιν της Ελλάδος. Έχομεν ανάγκην συμμαχιών εντός του Δυτικού κόσμου. Έχομεν ακόμη ανάγκην συμπαραστάσεως οικονομικής και στρατιωτικής, διά να συνεχισθή ή ανοδική πορεία του έθνους. Ταύτα πάντα διακυβεύθησαν σοβαρώς, παρ' ολίγον δε να εμπλακώμεν εις ρήξιν μετά τής γείτονος Τουρκίας. Και η αντίθεσις αύτη του εξωτερικού, αντί να χαλαρωθή με την πάροδον του χρόνου, τουναντίον επετάθη, εις τρόπον ώστε να εμφανίζωνται εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις διά την χωράν μας.
Διά τής επερχόμενης σήμερον μεταβολής Δεν πρόκειται να κυριάρχηση πνεύμα εκδικήσεως ή μνησικακίας έναντι των υποπεσόντων εις σφάλματα. Επιθυμώ όμως να είναι εις πάντας σαφές ότι Δεν θα ανεχθώ πλέον ουδεμίαν ανυπακοήν ή παρεκτροπήν, οι οποίαι θα παταχθούν αμειλίκτως.
Καθ' όλην την διάρκειαν τής τελευταίας εικοσιπενταετίας ή κομμουνιστική μειοψηφία δεν απέβλεπε παρά εις την ανατροπήν του κοινωνικού και πολιτικού καθεστώτος μας διά μέσων βίαιων και ύπουλων. Έπεσώρευσε καταστροφάς και ερείπια, μολύνει την νεολαίαν και θέτει εις κίνδυνον την υπόστασιν τής φυλής μας.
Σήμερον θέτω τέρμα εις την ανωμαλίαν και την βίαν. Ζητώ από το σύνολον του ελληνικού λαού να με βοηθήση διά να επαναφέρω εις τον τόπον μας τας ηθικάς εκείνας αξίας, αι οποίαι εγεννήθησαν εις την χώραν αυτήν και από τας όποιας όλοι οι πολιτισμένοι λαοί αντλούν την ηθικήν και πνευματικήν των δύναμιν. Ελευθερία και δημοκρατία είναι λέξεις τας όποιας ημείς επροικίσαμεν με αιώνιον νόημα. Με την λαμπράν αυτήν κληρονομίαν ας προχωρήσωμεν εις την δημιουργίαν εθνικής ζωής αντάξιας ενός συγχρόνου λαού, αγωνιζομένου με το σύνθημα τής αναγεννήσεως διά την κοινωνικήν, την οικονομικήν και την πνευματικήν του ανέλιξιν.
Πιστεύω εις την αναγέννησιν και θα υποστηρίξω κάθε προσπάθειαν τείνουσαν εις αυτήν, διότι γνωρίζω ότι τούτο σήμερον αποτελεί αίτημα πανελλήνιον. Ή φρόνησις ας ενδυναμώνη την θέλησιν όλων μας δι' ένα ευτυχές, παραγωγικόν και αντάξιον της φυλής μας μέλλον.
Έλληνες,
Ακολουθήστε με εις τον δρόμον τής εθνικής αναγεννήσεως.
Με αγάπην, πίστιν και σύνεσιν ας προχωρήσωμεν ηνωμένοι.
Ζήτω η Ελλάς!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου