Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

Ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄
Από τον απόκρυφο ημερολόγιο του "Βασιλέως της Νίκης" Γεωργίου του Β΄:

"Όταν είσαι λησμονημένος ή παραμελημένος ή σκοπίμως εκμηδενισμένος καί μειδιάς εσωτερικώς υπερήφανος διά τήν ύβριν – αυτό είναι νίκη.

Όταν η καλωσύνη σου κακολογήται, όταν αί επιθυμίαι σου πολεμούνται, η καλαισθησία σου προσβάλλεται, η συμβουλή σου περιφρονήται, αί γνώμαι σου γελοιοποιούνται, σύ δέ δέχεσαι όλα αυτά, μέ σιγήν υπομονής καί αγάπης – αυτό είναι νίκη.

Όταν είσαι ευχαριστημένος μέ οιανδήποτε τροφήν, μέ οιονδήποτε ένδυμα, οιονδήποτε κλίμα, οιανδήποτε συναναστροφήν, οιανδήποτε μοναξιάν, οιανδήποτε διακοπήν – αυτό είναι νίκη.

Όταν υπομένης πάσαν αταξίαν, πάσαν ανωμαλίαν, πάσαν απροσεξίαν είς χρόνον καί τόπον, πάσαν ενόχλησιν – αυτό είναι νίκη.

Όταν ημπορής νά αντιμετωπίζης τήν κοινήν ανοησίαν, τόν παραλογισμόν, τήν διανοητικήν αναισθησίαν καί υπομένης όλα αυτά, όπως τά υπέμεινεν ο Ιησούς – αυτό είναι νίκη.

Όταν ποτέ δέν αρέσκεσαι νά περιαυτολογής ή νά απαριθμής τά ιδικά σου καλά έργα ή νά επιδιώκης επιμόνως επαίνους, όταν δύνασαι αληθώς νά αρέσκεσαι νά είσαι άγνωστος – αυτό είναι νίκη".

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

1 σχόλιο:

  1. Κάποτε το ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΝΊΚΗ ήταν τυπωμένο και ανήρτημένο στους διαδρόμους και στις αίθουσες των σχολείων....

    ΑπάντησηΔιαγραφή