Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΡΟΛΟΣ & Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

Γράφει ένας φοιτητής του Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Ο θεσμός των Οικουμενικών Συνόδων διαδραμάτισε καταλυτικό και σημαίνοντα ρόλο στην πορεία της Εκκλησίας. Κατά την άποψή μου, είναι σημαντικός γιατί σε πνεύμα ενότητας πολεμήθηκαν οι αιρέσεις και διαφυλάχθηκε το ορθόδοξο δόγμα. Για παράδειγμα καταδικάστηκαν ο Αρειανισμός στην Α΄ Οικουμενική, ο Νεστοριανισμός στην Γ΄, ο Μονοφυσιτισμός στην Δ΄, τα δόγματα του Ωριγένη στην Ε΄, ο Μονοθελητισμός και ο Μονοενεργητισμός στην ΣΤ΄, η εικονομαχία και η εικονολατρία στην Ζ΄. Και δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει την Ορθόδοξη πίστη το Σύμβολο της Πίστεως στην Α΄ Οικουμενική, αποσαφηνίστηκε η θέση του ιερού προσώπου της Παναγίας ως "Θεοτόκου" στην Γ΄ Οικουμενική, θεσμοθετήθηκαν οι Κανόνες και οι Όροι καθώς και τα Πατριαρχεία στην Δ΄ και τονίστηκε στην Ζ΄ Οικουμενική πως στην εικόνα αποδίδεται τιμή και όχι προσκύνηση και λατρεία και πως δεν είναι ειδωλολατρία η τιμή των εικόνων καθώς η τιμή «ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει».
Από το 787 μ.Χ. μέχρι σήμερα δεν έχει συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουμε ανώτατο άρχοντα Αυτοκράτορα ή «Βασιλέα πιστόν εν Χριστώ» (από τον Ηράκλειο και έπειτα), διότι μόνον αυτός είχε την εξουσιοδότηση και το δικαίωμα να συγκαλεί Οικουμενικές Συνόδους. Άλλος λόγος είναι ότι εξαιτίας του Σχίσματος δεν μπορεί να προέλθει συνεννόηση μεταξύ των Εκκλησιών και ότι η Εκκλησία της Ρώμης που είναι η πρώτη τη τάξει Εκκλησία, έχει αποκοπεί από το Ορθόδοξο δόγμα. Επίσης μία πρόσθετη αιτία είναι ότι λόγω γεωστρατηγικών συμφερόντων θα είναι αδύνατη η ύπαρξη ομοφωνίας μεταξύ των Ιεραρχών για σημαντικά θέματα πίστεως, είτε αυτά είναι θεολογικά, είτε δογματικά, είτε διοικητικά.
Χρειάζεται απόταξη συμφερόντων και πνεύμα ενότητας για να λυθούν ζητήματα και προβλήματα που ταλανίζουν την Εκκλησία.

Θ.Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου