Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΙΣΤΕΣ

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς".

«Ιδού, λοιπόν, η Ελληνική νεότης η σημερινή, εστερημένη πλέον μεγάλου εθνικού ιδανικού. Που να στραφή; Διότι νεότης χωρίς ιδανικόν δεν ημπορεί να ζήση. Αλλοι νέοι εστράφησαν προς τα ανθρωπιστικά ιδεώδη τα οποία άλλοι λαοί με άλλην νοοτροπίαν ενεφάνισαν. Ο αριστερισμός, αόριστος και νεφελώδης, έγινε της μόδας. Αλλοι εστράφησαν προς την φασιστικήν αντίδρασιν. Αρκετούς θερμαίνει ακόμη η νοσταλγία της υποδουλωμένης ιδιαιτέρας πατρίδος των, χωρίς όμως να ευρίσκουν και πλήρη κατανόησιν μέσα εις το ορθολογιστικόν περιβάλλον της κοινωνίας μας. Αλλοι έγιναν διεθνισταί. Αλλοι έγιναν πανευρωπαίοι. Αλλοι κοσμοπολίται. Αλλοι περιώρισαν όλα των τα όνειρα εις την θεραπείαν των αναγκών του ατόμου των. Πλήρης σύγχυσις και αταξία εις τας τάξεις της νεότητος. Καμμία ενότης ιδανικού. Και προ παντός το ανήσυχον συναίσθημα των νέων, του ανικανοποίητου της ψυχής των από οιανδήποτε εξ όλων των εντεύθεν κακείθεν τοιούτων τάσεων και η απογοήτευσις ότι ο βίος των παραμένει μονήρης και κενός ανωτέρου και μεγάλου σκοπού…».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου